Ciao_NaiDin

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nội dung và phương pháp giáo dục phải toàn diện, cả đức, trí, thể, mỹ, phải đặt đạo đức,lý tưởng và tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu. Hai mặt đức, tài thống nhất với nhau, không tách rời nhau, trong đó đức là gốc, là nền tảng cho tài năng phát triển. Phải kết hợp giữa nhận thức và hành động, lời nói và việc làm Có như vậy mới có thể học để làm người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hồng Vân Thực hiện: nhóm 2 – D08QTKD1 Sưu tầm : zenith™ 1 2 3 Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng. “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã hư hỏng, cũ kỹ, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu lớn này cần động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân“.  Đó lại một lần nữa nhấn mạnh vai trò của con ngừơi là “vốn” quý nhất của đất nước. Con người XHCN phải do CNXH tạo ra nhưngtrên con đường tiến lên CNXH thì cần cónhững con người XHCN. KHÁCH QUAN CẤP BÁCH LÂU DÀI Chiến lược trồng người t *sự mất cân đối giữa các ngành học, bậc học, tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa qui mô, chất lượng và hiệu quả *chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta còn hạn chế. *Đạo đức, nhân cách của thế hệ trẻ đang có chiều hướng xấu *phương pháp dạy và học ở các cấp còn lạc hậu *mô hình tổ chức GD - ĐT vẫn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành *Công tác quản lý GD ở nước ta còn ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt của các cấp . "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã trở thành một phương châm đối với tất cả công dân Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ. TÀI LIÊU THAM KHẢO: 1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh-Bộ giáo dục và đào tạo 2
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top