Burtt

New Member
PowerArchiver cung cấp công cụ lưu trữ, nén/giải nén file ở mức độ "đặc biệt", hơn hẳn các tiện ích nén thông dụng như WinZIP, WinRAR...

PowerArchiver hỗ trợ hầu hết các định dạng file nén: ZIP, 7-ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH, RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2, XXE, MIME, UUE và yENC. Phần mềm còn cho phép xem được hơn 18 định dạng ảnh khác nhau, khả năng tuỳ biến 6 ngôn ngữ, và có giao diện đơn giản, cho phép người dùng có thể nhanh chóng lĩnh hội tất cả các chức năng điều khiển.

PowerArchiver có thể tạo ra và tương tác với các loại file lưu trữ ở mọi dung lượng; tăng tốc độ nén và giải nén file...


chức năng chính

• Cho phép xem trước tập tin dạng Text, Image, Media, Internet

• Lưu trữ các mật khẩu thường dùng bằng tiện ích "Password Manager".

• Mã hoá file lưu trữ bằng 5 phương pháp khác nhau, bao gồm cả khả năng mã hoá trên nền tảng AES 256-bit

• Sao lưu các công việc đang làm trong môi trường PowerArchiver bằng tiệc ích "Auto-Backup"

• Tạo các file tự giải nén (CAB và SFX).

• Nén hàng trăm file cùng lúc với công cụ "Batch ZIP".

• Giải nén hàng trăm file cùng lúc với công cụ "Multi-Extract".

• Quét virus tập tin nén bằng chương trình có sẵn có trên máy.

• Hỗ trợ upload và download từ server FTP

• Kéo thả dễ dàng như Windows Explorer

• Chuyển đổi giữa các định dạng tập tin.

Changes

Windows 8 support – Various smaller changes for official Windows 8 Certification.
Backup: date options – Enabled date options for file naming as default so users wont by accident overwrite their old backups.
Backup: tar.gz support – Improved TAR.GZ support in backup.
Virtual Drive: IMG support – Added support for IMG files in Virtual Drive.
Drag & Drop: Profiles – Added support for Compression Profiles in Drag and Drop window.
Preview Window Improvements – Disabled preview window for file selection when renaming files.
ZIP format – Added support for extracting folders with invalid name in Windows File System (/.example/).
Archive Converter with Encrypt Filenames – Added support for Encrypting Filenames in Archive converter (added in 13.03.02).


Homepage

Downloadkey

 
pass down key la gì thế bạn ơi ? làm gì có pass bạn, chọn dòng I agree with the MEGA Terms of Service rồi Download thôi
 
Top