daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương pháp số phức trong đại số
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

NGUYỄN KHẮC KHANH

PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC TRONG ĐẠI SỐ

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Hà Nội - Năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

NGUYỄN KHẮC KHANH- C00448

PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC TRONG ĐẠI SỐ

Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp
Mã số: 60.46.01.13

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
GS. TSKH. HÀ HUY KHOÁI

Hà Nội - Năm 2016

Thang Long University Library

i

Lời cảm ơn
Luận văn được thực hiện và hoàn thành tại trường Đại học Thăng Long
dưới dự hướng dẫn khoa học của GS. TSKH. Hà Huy Khoái. Qua đây, tác
giả xin được gửi lời Thank sâu sắc đến thầy giáo, người hướng dẫn khoa
học của mình, GS. TSKH. Hà Huy Khoái, người đã đưa ra đề tài và tận
tình hướng dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu của tác giả. Đồng thời tác
giả cũng chân thành Thank các thầy cô trong khoa Toán, phòng Sau đại
học - Trường Đại học Thăng Long, đã tạo mọi điều kiện cho tác giả về tài
liệu và thủ tục hành chính để tác giả hoàn thành bản luận văn này. Tác
giả cũng gửi lời Thank đến gia đình và các bạn trong lớp Cao học Toán
khóa 3- Trường Đại học Thăng Long, đã động viên giúp đỡ tác giả trong
quá trình học tập và làm luận văn.
Do thời gian ngắn và khối lượng kiến thức lớn, chắc chắn bản luận văn
không thể tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự chỉ
bảo tận tình của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp, tác giả xin chân thành
cảm ơn!
Hà Nội, tháng 04 năm 2016
Tác giả
Nguyễn Khắc Khanh

ii

Mục lục
Mở đầu

1

1 Số phức và phương trình đại số

3

1.1

Sự hình thành khái niệm số phức . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2

Định nghĩa số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.3

Các tính chất số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3.1

8

1.3.2
1.4

Các tính chất liên quan đến phép cộng . . . . . . . .
Các tính chất liên quan đến phép nhân . . . . . . .

9

Dạng đại số của số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4.1
1.4.2

1.5

Ý nghĩa hình học của số phức và mô đun . . . . . . 16
Ý nghĩa hình học của các phép toán đại số . . . . . 17

Dạng lượng giác của số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5.1
1.5.2

Các phép toán số phức trong tọa độ cực . . . . . . 20

1.5.3

Ý nghĩa hình học của phép nhân

1.5.4
1.6

Tọa độ cực của số phức . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Căn bặc n của đơn vị . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

. . . . . . . . . . 20

Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Số phức và đa thức

28

2.1

Định lý về đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2

Phương trình bậc hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3

Phương trình bậc ba

2.4

Phương trình bậc bốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.5

Một số bài toán về đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Thang Long University Library

iii

2.5.1
2.5.2
2.6

Số phức trong các bài toán về đa thức

. . . . . . . 45

Số phức và đa thức trong bài toán đếm . . . . . . . 53

Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kết luận

59

Tài liệu tham khảo

60


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top