hadohai1985

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Lời mở đầu 1
Chương I: Những lý luận cơ bản về phát triển chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trong kinh doanh thương mại quốc tế 2
1.1. Một số vấn đề chung về chiến lược cạnh tranh 2
1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược cạnh tranh 2
1.1.2. Cơ sở của các chiến lược cạnh tranh 2
1.1.2.1. Cầu của khách hàng và sự khác biệt hóa sản phẩm 2
1.1.2.2. Các nhóm khách hàng và việc phân đoạn thị trường 3
1.1.2.3. Các năng lực đặc biệt của doanh nghiệp 4
1.1.3. Các loại chiến lược cơ bản 4
1.2. Nội dung của phát triển chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh thương mại quốc tế của công ty xuất nhập khẩu 6
1.2.1. Phân tích thị trường 6
1.2.2. Đánh giá về doanh nghiệp và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 7
1.2.3. Xác định mục tiêu của chiến lược cạnh tranh 8
1.2.4. Xác định chiến lược cạnh tranh sử dụng 9
1.2.5. Xác định ngân sách và nguồn lực cần thiết cho chiến lược cạnh tranh 9
Chương II: Thực trạng triển khai chiến lược cạnh tranh xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 10
2.1. Giới thiệu chung về Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 10
2.1.1. Sơ lược về Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 10
2.1.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 10
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 10
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh một số năm gần đây 11
2.2. Thực trạng phát triển chiến lược cạnh tranh xuất khẩu cà phê của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường EU 12
2.2.1. Đặc điểm của thị trường EU 12
2.2.2. Đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế cạnh tranh của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 13
2.2.3. Mục tiêu của công ty trong chiến lược cạnh tranh 14
2.2.4. Những loại chiến lược cạnh tranh công ty INTIMEX đang sử dụng và thực trạng của công ty 14
2.2.4.1. Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 14
2.2.4.2. Cạnh tranh bằng chi phí thấp 15
2.2.5. Thực trạng nguồn nhân lực và ngân sách của công ty sử dụng để phát triển chiến lược cạnh tranh xuất khẩu cà phê 16
2.3. Đánh giá về thực trạng triển khai chiến lược xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 16
2.3.1. Những thành công đạt được 16
2.3.2. Hạn chế 18
Chương III: Một số giải pháp phát triển chiến lược cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng cà phê sang thị trường EU của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 20
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 20
3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển chiến lược cạnh tranh xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 22
3.2.1. Phân tích và phát huy lợi thế cạnh tranh của công ty 22
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường cà phê và dự báo xu hướng của thị trường EU trong thời gian tới 23
3.2.3. Nâng cao, đổi mới và cải tiến chất lượng của cà phê 24
3.2.4. Đề ra mục tiêu chiến lược cạnh tranh phù hợp 25
3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách 26
3.2.6. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 27
Kết luận 28

Kinh doanh xuất nhập khẩu:
Đảm bảo sự phát triển ổn định lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu vì đây vốn là thế mạnh truyền thống của công ty, nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động xuất khẩu, đặc biệt nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh hàng nông sản, thuỷ sản. Chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động kinh doanh xuất khẩu bằng cách đổi mới cách kinh doanh, cơ chế điều hành cho phù hợp với tình hình phát triển của thị trường
Đa dạng hoá thị trường và mặt hàng xuất khẩu, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng đồng thời tập trung xây dựng thêm các mặt hàng chủ lực mới
Hoạt động nhập khẩu tiếp tục được duy trì và phát triển trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt chú ý tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả, chống thât thoát hàng hoá và nợ đọng vốn. Kiên quyết không thực hiện những phương án kinh doanh có lợi nhuận thấp, mức độ rủi ro cao..
Tiến hành tổ chức lại hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu theo hướng chuyên sâu với những ngành hàng, mặt hàng phù hợp và có thế mạnh phát triển. Gắn việc tăng trưởng nhập khẩu với việc phát triển kinh doanh nội địa, đặc biệt là hoạt động phân phối hàng hoá. Đồng thời, tiếp tục tiến hành xây dựng hệ thống phân phối hàng hoá tại thị trường nội địa để đảm bảo kinh doanh nhập khẩu.

Kinh doanh nội địa:
Phát triển hệ thống siêu thị và trung tâm phân phối hàng hoá là định hướng kinh doanh nội địa chủ yếu của Công ty nhằm đưa thương hiệu Intimex đến gần hơn với người tiêu dùng trong nứơc. Tổng số siêu thị hiện có của công ty Intimex là 10 siêu thị và trong thời gian tới bên cạnh việc chú trọng phát triển chuỗi siêu thị hiện có nhằm nâng cao chất lượng phục vụ xứng đáng với danh hiệu: “Dịch vụ siêu thị được hài lòng nhất năm 2008” do người tiêu dùng bình chọn
Kinh doanh siêu thị sẽ được nghiên cứu và mở rộng chuỗi siêu thị ra toàn quốc với quy mô vừa và nhỏ, thống nhất trong tổ chức, quản lý và mang đặc trưng của thương hiệu Intimex. Bên cạnh đó, công ty sẽ từng bước hình thành và phát triển các trung tâm phân phối nhằm hỗ trợ cho hệ thống siêu thị và nhằm đảm bảo phát triển siêu thị bền vững

Hoạt động đầu tư và sản xuất:
Dự án nhà máy tinh bột sắn Intimex tại Nghệ An: sản xuất ổn định, vững chắc trên cơ sở nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ là phương châm phấn đấu của công ty
Dự án chế biến nông sản xuất khẩu: Xuất khẩu nông sản là một trong những thế mạnh của công ty Intimex. Tuy nhiên để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới, công ty Intimex dự tính sẽ đầu tư gián tiếp thông qua các công ty con và công ty liên kết.

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIÊN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY XUÂT NHẬP KHẨU INTIMEX
3.2.1 Phân tích và phát huy lợi thế cạnh tranh của công ty:
Với uy tín lâu năm trên thị trường cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản mà đặc biệt là cà phê sang thị trường EU, trong những năm qua Intimex luôn biết cách để phát huy tốt lợi thế cạnh tranh này của mình. Cụ thể là hoạt động xuất khẩu luôn được nghiên cứu và thực hiện một cách liên tục, đều đặn theo mục tiêu của các chiến lược đặt ra. Hơn thế nữa các chiến lược luôn được theo sát, kiểm tra và thay đổi một cách linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế chứ không máy móc, cưng nhắc kìm hãm hoạt động xuất khẩu phát triển
Kinh doanh xuất khẩu cà phê là một lĩnh vực kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi môi trường kinh doanh có sự cạnh tranh gay gắt, năng động và có chuyển biến không ngừng vì vậy công ty đã lựa chọn được một giải pháp tối ưu nhất là không ngừng nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình để đáp ứng nhu cầu tốt nhu cầu của khách hàng. Điều này đã được khẳng định bằng giải thưởng “Doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu xuất sắc” do Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tê Quốc tế, Báo Thương mại bình chọn đông thời công ty cũng được nhận bằng khen “Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu xuất sắc” do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng năm 2007 và là một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong top 100 thương hiệu mạnh uy tín, hiệu quả. Intimex đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của mình để biến nó thành lợi thế cạnh tranh hiệu quả. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng với những thay đổi của Intimex là rất cao, điển hình là việc cổ phần hoá của công ty sẽ được diễn ra vào cuối tháng 11/2008 rất phù hợp với xu thế và tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới hiện nay.
Để có được thương hiệu, khẳng định được thương hiệu và tạo dựng được uy tín của mình trên thị trường quốc tế, Công ty Intimex đã mất nhiều thời gian và công sức. Songcó thể nói rằng những gĩ đã có và đang có của Intimex là hoàn toàn xứng với những cố gắng và nỗ lực mà công ty đã bỏ ra.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

VOMESSI

New Member
Re: [Free] Phát triển chiến lược cạnh tranh xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của công ty xuất nhập khẩu Intimex

Cho mình xin link bài với được không ạ !
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Phát triển chiến lược cạnh tranh xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của công ty xuất nhập khẩu Intimex

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top