vudangquangtung

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Phân tích thiết kế chương trình quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng.
2
thành công. Việc thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin để đưa ra các 
quyết định có tính đúng đắn, kịp thời có ý nghĩa sống còn đối với các tổ chức 
doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường nền kinh tế thị 
trường,  thương  trường  như  chiến  trường.  Nhưng  với  một  hệ  thống  thông  tin 
được xây dựng đồng bộ và hiệu quả thì việc làm chủ nguồn lực thông tin sẽ 
không còn là vấn đề quá khó. Nhất là khi khối lượng thông tin cần thu thập, xử 
lý, lưu trữ ngày càng nhiều và vượt qua khả năng thủ công của con người. Lúc 
đó việc xây dựng một hệ thống thông tin riêng càng trở thành vấn đề cấp bách 
không thể thiếu của các doanh nghiệp và tổ chức. Có thể khẳng định rằng: hệ 
thống  thông  tin  tốt  là  mấu  chốt  để  quản  lý  hiệu  quả,  đưa  ra  các  quyết  định 
đúng  đắn  và  cũng  là  sự  thành  công  trong  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp,  tổ 
chức. Như vậy công nghệ thông tin và tin học hóa công tác quản lý có vai trò 
cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức doanh nghiệp trong thời đại ngày nay, 
thời đại kinh tế thông tin bùng nổ.
Trước  tình  hình  đó,  khách  sạn  Bộ  Quốc  Phòng  cũng  không  thể  đứng  
ngoài  dòng  chảy  của  nền  kinh  tế  thị  trường.  Ngoài  việc  giữ  vững  nền  quốc 
phòng toàn dân thì việc kết hợp làm kinh tế là rất quan trọng. Sự cạnh tranh 
trong thị trường khách sạn ngày càng khốc liệt khi mà chất lượng cuộc sống 
ngày càng tăng thì sự đòi hỏi về dịch vụ, nghỉ ngơi tốt nhất cũng tăng theo. 
Nhất  là  việc  quản  lý  khách  sạn  có  ảnh  hưởng  rất  lớn  tới  quy  mô  cũng  như 
doanh thu của khách sạn. Khách sạn cũng thấy rằng việc nắm bắt và quản lý 
thông tin một cách hợp lý, nhanh chóng, kịp thời cùng với sự thay đổi cơ cấu 
trong quản lý, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng cơ cấu dịch vụ, 
đầu tư cở sở vật chất sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất cho khách sạn. 
Giữ vững chỗ đứng trong thị trường khách sạn trong và ngoài nước. Do vậy 
việc  quản  lý  và  sử  dụng  nguồn  thông  tin  một  cách  có  hiệu  quả  sẽ  đem  lại 
những lợi ích vô cùng to lớn cho khách sạn Bộ Quốc Phòng. Kết hợp kinh tế 
với quốc phòng một cách có hiệu quả cao.

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top