yomilk99

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
đặt vấn đề

Thị trường chứng khoán ra đời và phát triển là một trong những yếu tố cơ bản, quan trọng của nền kinh tế thị trường hiện đại. Thị trường chứng khoán đã và đang trở thành một hệ thống tài chính chủ chốt trong nền kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới. Nhận biết rõ điều đó và theo chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, Đảng và Chính phủ đã ra quyết định ngày 28/11/1996 chính thức thành lập Uỷ ban chứng khoán nhà nước- cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 28/07/2000.
Ngành Dược là một ngành có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, ngành Dược là một ngành kinh tế- kĩ thuật, vì vậy các doanh nghiệp Dược cũng phải vận động theo xu thế chung của nền kinh tế. Mặc dù CPH muộn hơn các ngành khác 07 năm nhưng ngành Dược đã đạt được những kết quả rất lớn cả về tốc độ lẫn số lượng các công ty được cổ phần hoá. Không những thế tính đến thời điểm hiện nay đã có 03 công ty Dược phẩm tham gia TTCK tập trung. Đó là Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang, Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y tế domesco và Công ty Cổ Phần Dược Phẩm imexpharm. Cả 03 công ty này đều niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2006.
Tính đến thời điểm này là gần hai năm cả ba công ty chính thức niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán và đã đạt được những kết quả hết sức lạc quan. Giá cổ phiếu tuy ở mức khá cao so với cổ phiếu của các ngành nghề khác nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Cổ phiếu ngành Dược từ khi phát hành cho đến nay giá vẫn khá ổn định và có uy tín cao trên TTCK. Nhờ vậy cả ba công ty đã huy động được một lượng vốn lớn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh và hơn thế nữa TTCK còn làm nổi bật hình ảnh của 03 công ty Dược phẩm này trên TTCK cũng như trong nền kinh tế nói chung.
Với mong muốn tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của ba công ty đi đầu trong việc xâm nhập TTCK, uy tín, mức độ hấp dẫn của ba loại chứng khoán này đối với nhà đầu tư, tui đã thực hiện đề tài:
“Phân tích hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp Dược
Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán”
Khoá luận được thực hiện với mục tiêu là:
1. Phân tích hoạt động kinh doanh của ba doanh nghiệp đã tham gia TTCK tập trung giai đoạn 2005- 2007
Từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Dược tham gia TTCK tập trung.
Phần I: tổng quan
1.1.Công ty cổ phần.
1.1.1. Các khái niệm [19]
Công ty cổ phần: là doanh nghiệp mà trong đó các thành viên cùng nhau góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn của mình góp vào công ty, được chuyển nhượng cổ phần của người khác theo qui định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba, không hạn chế tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành ra công chúng theo qui định của pháp luật về chứng khoán.
ỉ Cổ phần: là vốn điều lệ của doanh nghiệp chia thành nhiều phần bằng nhau.
ỉ Cổ đông: là tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần.
ỉ Cổ tức: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để trả cho mỗi cổ phần.
ỉ Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần là số vốn do tất cả các thành viên góp vốn và được ghi nhận vào điều lệ công ty.
1.1.2. Tình hình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước tại VN. [11]
Cổ phần hoá (CPH): là quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần.
CPH là một xu hướng chính trong chủ trương sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước đã diễn ra 15 năm. Bắt đầu từ năm 1992 CPH đã thu được những thành tựu to lớn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân trong thời kì quan trọng chuẩn bị tiền đề để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Từ 12.000 doanh nghiệp nhà nước năm 1992 đến nay con số này được sắp xếp lại chỉ còn 1.400 doanh nghiệp trong đó CPH được 3060 doanh nghiệp chiếm một phần tư, còn lại là giảm do sát nhập, chuyển đổi hình thức hoạt động và một số ít bị giải thể. Đặc biệt là trong những năm gần đây, do xác định được CPH là một xu hướng lựa chọn tất yếu cho một nền kinh tế phát triển năng động, chính phủ cũng như các doanh nghiệp đã tập trung vào lĩnh vực này. Tuy nhiên tốc độ CPH còn chậm và tồn tại nhiều bất cập. Trong thời gian tới 2008- 2010 nhà nước ta phải hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra là CPH hết 104 tổng công ty nhà nước chưa CPH. Đây là một thách thức rất lớn đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước, các công ty và các ban ngành liên quan đồng thời tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành CPH
Cùng với chủ trương CPH của nhà nước, ngành Dược cũng bắt đầu thực hiện CPH nhưng muộn hơn so với một số ngành khác. Năm 1999, một loạt các công ty Dược Phẩm ở tỉnh như TP.Hồ Chí Minh, Nam Định, Ninh Thuận..đã tiến hành CPH. Tuy tiến hành muộn gần 7 năm nhưng ngành Dược cũng thu được một số kết quả khả quan. Trong suốt thời gian qua được sự chỉ đạo của Bộ Y tế và các bộ ngành có liên quan, công tác CPH đã chuyển biến nhanh hơn. Tính đến thời điểm này chỉ còn 8 công ty Dược ở các địa phương chưa cổ phần hoá. Tổng công ty Dược đã CPH xong 16/19 doanh nghiệp. Hơn thế nữa có ba doanh nghiệp Dược không những hoàn thành CPH mà còn có thể niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Đó là công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang, công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế DOMESCO và Công ty Cổ Phần IMEXPHARM. Ba công ty này đã có những bước đi mạnh dạn, xâm nhập vào TTCK tập trung và đã đạt được một số thành tựu nhất định.
1.2.Chứng Khoán
Chứng khoán là hàng hoá của thị trường chứng khoán. Đó là những tài sản tài chính vì nó mang lại thu nhập và khi cần người sở hữu nó có thể bán nó để thu tiền về. Theo sự phát triển của thị trường, hàng hoá ngày càng phong phú và đa dạng. Nói chung người ta phân chia chứng khoán thành bốn nhóm chính:
Cổ phiếu
Trái phiếu
Các công cụ chuyển đổi
Các công cụ phái sinh
1.2.1. Cổ phiếu [30]
Là một loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hay bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hay vốn của một Công ty cổ phần.
Có hai loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu ưu đãi
Lợi tức cổ phiếu: có hai loại sau
Cổ tức: là một phần của lợi nhuận của Doanh nghiệp dành chia cho cổ đông được gọi là thu nhập cổ đông. Trừ trường hợp cổ phiếu ưu đãi, nói chung cổ tức là không cố định.
Lãi vốn: là khoản chênh lệch giữa giá thu được khi bán cổ phiếu và giá đã mua vào.
1.2.2. Trái phiếu [30]
Trái phiếu là một loại chứng khoán qui định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho ngưới nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một hoàn trả khoản vay ban đầu khi nó đáo hạn. Bản chất của người phát hành là một nét đặc trưng của trái phiếu, có hai loại người phát hành chính là chính phủ (Trung Ương- Địa phương) và công ty.
Thời hạn của trái phiếu: là số năm mà theo đó người phát hành hứa hẹn đáp ứng những điều kiện của nghĩa vụ. Thời hạn của trái phiếu là ngày chấm dứt sự tồn tại của khoản nợ, người phát hành sẽ thu hồi lại trái phiếu bằng cách hoàn trả khoản vay gốc.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

huonghoang99

New Member
Re: [Free] Phân tích hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp Dược Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán

nhờ ad tải bài này giúp mình với
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Phân tích hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp Dược Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top