nhungncn

New Member
VNUNi® Sales & Inventory Control là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng , quản lý công nợ, quản lý kho hàng cho các doanh nghề hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Phần mềm VNUNi® SIC có thể áp dụng đối với những cửa hàng hay siêu thị.

- Tài liệu giới thiệu phần mềm:

- Chương trình demo online bằng flash:

- Phần mềm quản lý bán hàng ở chế độ dùng thử:

- Tài liệu chỉ dẫn sử dụng (file pdf dày gần 800 trang):

- Giải đáp hỗ trợ:

Chức năng chính:

- Quản lý danh mục: hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, kho hàng, v.v...

- Quản lý mua-nhập hàng: nhập hàng, trả lại hàng bán

- Quản lý bán-xuất hàng: bán buôn, bán lẻ, trả lại nhà cung cấp

- Quản lý hàng tồn kho: nhập số dư hàng tồn kho đầu kỳ, chính sách giá bán, điều chuyển kho, kết chuyển số dư, in tem mã vạch...

- Quản lý công nợ: nhập số dư công nợ đầu kỳ, thu chi công nợ, kết chuyển số dư công nợ, tổng hợp, rõ hơn công nợ

- Quản lý báo cáo: báo cáo hàng tồn kho, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ, sổ nhật ký giao dịch, bảng kê hàng hóa, báo cáo quản trị...

- Quản lý hệ thống: tham số công ty, tham số chương trình, tham số giao dịch phát sinh, quản lý bảo mật (an ninh) (người dùng, phần quyền...), công cụ thao tác với cơ sở dữ liệu...


chức năng nổi bật:

- Tra cứu động trên tất cả danh sách đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, v.v…), tất cả danh sách chứng từ: bán hàng, mua hàng, điều chuyển hàng, thu chi công nợ, v.v…. Chức năng này rất tiện cho chuyện kiểm soát dữ liệu, hỗ trợ tối đa tính quản trị.

- Hỗ trợ hàng hóa có ******, có chức năng in tem mã vạch

- Hỗ trợ chính sách giá bán đa dạng

- thông báo tồn kho khi bán hàng

- thông báo công nợ khách hàng (và in thông báo nợ)

- Thông tin quản trị có ở tất cả nơi trong chương trình

- Báo cáo sử dụng giao thức XML.

- Hỗ trợ tra cứu ngược tới chứng từ gốc (Drilldown support)

- Khả năng chịu tải 10,000 chứng từ / tháng với tốc độ ~1 đến ~2 giây. Cơ sở dữ liệu có thể lên tới hàng triệu bản ghi mà không ảnh hưởng tới tốc độ quá nhiều (tùy thuộc vào ổ lưu trữ)

- Bảo mật (an ninh) theo 5 lớp, phân cấp theo người dùng tới từng chức năng.

- Kiểm soát nhiều điểm bán hàng, chạy online qua Internet với CSDL tập chung.

- Khả năng tự động nâng cấp phần mềm Online (Live Update)

- Giao diện đẹp, chuyên nghiệp, thân thiện người dùng

- Thiết kế theo công nghệ 3 lớp

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL 2000, MS SQL 2005

- v.v...

- Đặc biệt: Trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi, công nghệ và tri thức cũng luôn cập nhật mới, chương trình của chúng tui cũng liên tục được cập nhật chức năng mới hướng mạnh mẽ về tính quản trị và tính chuyên nghề theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Đó là minh chứng rõ nhất về giá trị mà khách hàng được hưởng từ chất lượng dịch vụ và sản phẩm của VNUNI.
 
Ngày 24/02/2010 VNUNI chính thức phát hành phiên bản VNUNI SIC mới 2.3.12

Liên tục cập nhật, xin vui lòng truy cập vào website của công ty để biết thêm chi tiết.
 

hanhHIEU

New Member
Trích dẫn từ nhungncn:
VNUNi® Sales & Inventory Control là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý công nợ, quản lý kho hàng cho các doanh nghề hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Phần mềm VNUNi® SIC có thể áp dụng đối với những cửa hàng hay siêu thị.

- Tài liệu giới thiệu phần mềm:

- Chương trình demo online bằng flash:

- Phần mềm quản lý bán hàng ở chế độ dùng thử:

- Tài liệu chỉ dẫn sử dụng (file pdf dày gần 800 trang):

- Giải đáp hỗ trợ:

Chức năng chính:

- Quản lý danh mục: hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, kho hàng, v.v...

- Quản lý mua-nhập hàng: nhập hàng, trả lại hàng bán

- Quản lý bán-xuất hàng: bán buôn, bán lẻ, trả lại nhà cung cấp

- Quản lý hàng tồn kho: nhập số dư hàng tồn kho đầu kỳ, chính sách giá bán, điều chuyển kho, kết chuyển số dư, in tem mã vạch...

- Quản lý công nợ: nhập số dư công nợ đầu kỳ, thu chi công nợ, kết chuyển số dư công nợ, tổng hợp, rõ hơn công nợ

- Quản lý báo cáo: báo cáo hàng tồn kho, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ, sổ nhật ký giao dịch, bảng kê hàng hóa, báo cáo quản trị...

- Quản lý hệ thống: tham số công ty, tham số chương trình, tham số giao dịch phát sinh, quản lý bảo mật (an ninh) (người dùng, phần quyền...), công cụ thao tác với cơ sở dữ liệu...


chức năng nổi bật:

- Tra cứu động trên tất cả danh sách đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, v.v…), tất cả danh sách chứng từ: bán hàng, mua hàng, điều chuyển hàng, thu chi công nợ, v.v…. Chức năng này rất tiện cho chuyện kiểm soát dữ liệu, hỗ trợ tối đa tính quản trị.

- Hỗ trợ hàng hóa có ******, có chức năng in tem mã vạch

- Hỗ trợ chính sách giá bán đa dạng

- thông báo tồn kho khi bán hàng

- thông báo công nợ khách hàng (và in thông báo nợ)

- Thông tin quản trị có ở tất cả nơi trong chương trình

- Báo cáo sử dụng giao thức XML.

- Hỗ trợ tra cứu ngược tới chứng từ gốc (Drilldown support)

- Khả năng chịu tải 10,000 chứng từ / tháng với tốc độ ~1 đến ~2 giây. Cơ sở dữ liệu có thể lên tới hàng triệu bản ghi mà không ảnh hưởng tới tốc độ quá nhiều (tùy thuộc vào ổ lưu trữ)

- Bảo mật (an ninh) theo 5 lớp, phân cấp theo người dùng tới từng chức năng.

- Kiểm soát nhiều điểm bán hàng, chạy online qua Internet với CSDL tập chung.

- Khả năng tự động nâng cấp phần mềm Online (Live Update)

- Giao diện đẹp, chuyên nghiệp, thân thiện người dùng

- Thiết kế theo công nghệ 3 lớp

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL 2000, MS SQL 2005

- v.v...

- Đặc biệt: Trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi, công nghệ và tri thức cũng luôn cập nhật mới, chương trình của chúng tui cũng liên tục được cập nhật chức năng mới hướng mạnh mẽ về tính quản trị và tính chuyên nghề theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Đó là minh chứng rõ nhất về giá trị mà khách hàng được hưởng từ chất lượng dịch vụ và sản phẩm của VNUNI.


Xin chào, bạn có thể cho mình xin lại Link tài liệu hướng dẫn sử dụng ko? Thank bạn
 
Top