Có phần mềm nào mà có thể đưa hình,video ngắn vào 1 bài hát làm ra (tạo) thành video mới không vậy các bạn


Nếu có chi mình xin link dơn có Cr-ack nha


ah, còn phần mềm cắt, nối 1 đoạn ngắn của 1 video # để đưa vào video mới ấy
....thanks
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top