tctuvan

New MemberIP Máy ảo : 192.168.1.200
MySQL : root pass 123456
Hướng dẫn chạy server :
1.Vào C:\FR2Server chạy EssAmp rồi nhấn nút dưới chữ MySQL
Chạy server chạy Start ngoài màn hình máy ảo
--- Lưu ý : server load khá lâu (~20 phút tùy máy) nếu vào sớm sẽ bị lỗi load 4% đợi server chạy rồi F5 chừng nào load dc tiếp thì thôi vẫn bị 4% tức là vẫn chưa load xong ----
2.Máy thật vào 192.168.1.200 để đăng kí tài khoản và vào game
Download:

 
Top