daigai

Well-Known Member
Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng
Tập 1 – Cơ học và nhiệt học
Tác giả: NXB Giáo dục
Số trang: 515
Định dạng: pdfNội dung
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chuyển động một chiều
Chương 3: Chuyển động hai chiều
Chương 4: Các định luật chuyển động của Newton
Chương 5: Chuyển động tròn và lực hấp dẫn vũ trụ của Newton
Chương 6: Công và năng lượng
Chương 7: Động lượng và chuyển động của hệ
Chương 8: Chuyển động quay
Chương 9: Cân bằng tĩnh của một vật rắn
Chương 10: Chất rắn và chất lưu
Chương 11: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
Chương 12: Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương 13: Lý thuyết động học của các chất khí
Chương 14: Định luật thứ hai của nhiệt động lực học
Chương 15: Khí thực và chuyển pha
Phụ lục 1: Các số liệu thiên văn
Phụ lục 2: Các hệ số chuyển đổi
Phụ lục 3: Các hằng số cơ bản
Phụ lục 4: Các phép tính vi phân
Phụ lục 5: Các phép tính tích phân
Phụ lục 6: Các công thức tính gần đúng, các công thức và ký hiệu
Phụ lục 7: Vector và phép tính vector
Phụ lục 8: Các công thức lượng giác
Phụ lục 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố
Đáp số của các bài tập
Tài liệu tham khảo

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:


Link tải:


Xem thêm:
PDF Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1
PDF Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2
PDF Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top