win_ha

New Member
Lưu ý: Bôi đen phần nằm trong ngoặc sau câu hỏi để xem đáp án nếu bí .

1. Cổ cao cao, cẳng cao cao

Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh

Cảnh quê thêm đẹp bức tranh

Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi?Con gì? (Con cò)
2. Bốn cây cột đình

Hai đinh nhọn hoắt

Hai cái lúc lắc

Một cái tòng teng

Trùng trục da đen

Lại ưa đầm vũng?Con gì? (Con trâu)

3. Mình bằng hạt gạo

Mỏ bằng hạt kê

Hỏi đi đâu về?

-Đi làm thợ mộc.Con gì? (Con mọt)

4.a) Con gì ngáp táp được ruồi?

b) Con gì khoe nhất dài đuôi ai bằng?

c) Con gì khua có băng băng?

d) Con gì thách đố kêu căng vời rùa?

e) Con gì bay lượn như đùa?

g) Con gì bơi lội có thua ai nào?

h) Con gì đố cổ ai cao?

i) Con gì thách thức mũi nào dài hơn?

k) Con gì gấm thét căm hờn

Ta là chúa tể chốn sơn lâm này?(a. Chó, b.mèo, c. ngựa, d. thỏ, e. chim, g. cá, h. hươu cao cổ, i. voi, k. hổ)

5. a) Cá gì có vũ nuôi con?

b) Cá gì cữ mãi béo tròn xưa nay?

c) Cá gì mà lại biết bay?

d) Cá gì một lứa một bầy y nhau?

e) Cá gì đầu bẹp có râu?

g) Cá gì nghe tưởng cùng trâu họ hàng?

h) Cá gì vượt vũ môn quan?

i) Cá gì mùa rụng lá vàng mùa sương? (a. Cá voi, b. Cá mập, c. Cá chim, d. Cá mè, e. Cá trê, g. Cá bò, h. Cá chép, i. Cá thu)

6.Năm con chung một vần cờ(c)

a) Con gì bơi lượn giỏi nhanh?

b) Con gì đi dọc lại thành đi ngang?

c) Con gì khiêu vũ giỏi giang?

d) Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi? (a. Cá, b. Cua, c. Công, d. Cóc)

7. Năm con đây cùng chung bốn cẳng diện áo màu đen trắng # nhau

a) Con gì trắng tuyết bay mau?

b) Con gì chông sắt vắt đầu đen thui?

c) Con gì ngơ ngác tới lui?

d) Con gì đệ nhất dài đuôi, ba màu?

e) Con gì gác cổng trước sau

Bút nghiên chi để mực tàu lấm đen?(a. Bạch mã, b. Trâu đen c. Nai vàng, d. Mèo tam thể, e. Con chó mực)

8. Cái đuôi hết ngắn lại dài

Tiếc chi cứ chắc lưỡi hoài vách phên

Tên thường tên chữ, hai tên

Đố bốn phía, đố ba bên tên gì?(Con thằn lằn, con thạch sùng)

9. Ở dưới nước

Tính hài hước

Thích làm trò

Đâu phải lợn phì, ngủ kĩ, ăn no

Sao Trư Bát Giới đến thăm dò bà con? (Con cá heo)

10. Thân em nửa chuột nửa chim

Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay

Trời cho tai mắt giỏi thay

Tối đen tối mịt cứ bay vù vù? (Con dơi)

Giờ mình phải đi học. Khi nào về mình sẽ cung cấp típ câu hỏi cho các bạn nhé. Chúc các bạn giải hết các câu đố của mình nha.

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top