Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Khảo sát độ hấp thụ quang cực đại tương ứng với từng vitamin B1, B2, B3, B6 và B12. Khảo sát điều kiện ảnh hưởng tới quá trình tách và phân tích một số vitamin B (B1, 2, 3, 6, 12): Nghiên cứu tìm và chọn những điều kiện tối ưu các thông số cột tách, pha động (thành phần pha động, chế độ rửa giải, pH, tác động tạo cặp...) để tách và xác định một số vitamin nhóm B bằng phương pháp HPLC. Khảo sát ảnh hưởng của các vitamin nhóm khác (vitamin C) đến kết quả phân tích các vitamin nhóm B. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích tách và xác định đồng thời các vitamin B1, 2, 3, 6, 12 bằng phương pháp HPLC: xây dựng đường chuẩn, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp, đánh giá hiệu suất thu hồi của phương pháp. Nghiên cứu lựa chọn các quy trình xử lý mẫu thích hợp: xử lý mẫu thuốc và sữa bột. Ứng dụng các điều kiện thu được để xác định hàm lượng một số vitamin nhóm B trong mẫu thuốc và sữa bột
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Nghiên cứu lựu chọn phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao cột đào pha (RP-HPLC) với detector PDA đặt ở các bước sóng đặc trung của từng vitamin B. Cụ thể λ = 246: 268: 261; 290; 361 nm tương ứng với b1, B2, B3, B6, B12. Quá trình phân tích được tiến hành trên cột Supelco C18, chiều dài cột 250 mm ..
Thành phần pha động: Axetonitril/dung dịch đệm photphat được điều chỉnh đến pH = 3 bằng axit H3PO4, với chế độ rửa giải gradient theo thời gian. Sử dụng chất tạo cặp ion muối natri heptansunfonat (SHS). Tốc độ pha động f = 1 ml/phút
Xây dựng đường chuẩn đối với từng vitamin B, xác định các giá trị giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), và khảo sát độ lặp lại đối với từng vitamin B. Khảo sát, đánh giá được độ tin cậy của phương pháp thông qua các đại lượng: độ lặp lại (RSD < 5%), độ thu hồi
Đăng 01 bài báo khoa học, hướng dẫn 01 khóa luận tốt nghiệp
Đưa ra các quy trình xử lý mẫu sữa bằng dung dịch TCA 4% phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm, hiệu suất thu hồi đạt 80-90%. Đối với mẫu thuốc, axit axetic 2,4% được chọn là dung môi chiết tốt nhất (hiệu suất thu hồi 89 - 103%)
Ứng dụng phương pháp phân tích để xác định đồng thời các vitamin B1, B2, B3, B6, B12 trong dược phẩm (thuốc) và thực phẩm (sữa)
Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Hóa học

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
K Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho quá trình sấy vi khuẩn Lactobacillus Acidophillus DH để thu được Kiến trúc, xây dựng 0
K Nghiên cứu các điều kiện tối ưu của quá trình tạo sinh khối vi khuẩn lactic Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm luật kết hợp tối ưu trên thuật toán số Công nghệ thông tin 0
E Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học của sâm ngọc li Luận văn Sư phạm 0
T Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa phông lưu trữ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Văn hóa, Xã hội 0
B Nghiên cứu mô hình tối ưu hệ thống tổ chức lưu trữ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Văn hóa, Xã hội 0
H Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh Khoa học Tự nhiên 0
C Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc kh Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu chế tạo và tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt Nano Fe3O4 bọc Silica Khoa học Tự nhiên 0
G Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu và nghiên cứu đặc tính xylanase từ vi khuẩn ưa nhiệt Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top