chuotnhat_green

New Member
Luận văn:Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao (HPLC) : Luận án TS. Hoá học: 62 44 29 01
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
K Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho quá trình sấy vi khuẩn Lactobacillus Acidophillus DH để thu được Kiến trúc, xây dựng 0
K Nghiên cứu các điều kiện tối ưu của quá trình tạo sinh khối vi khuẩn lactic Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm luật kết hợp tối ưu trên thuật toán số Công nghệ thông tin 0
E Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học của sâm ngọc li Luận văn Sư phạm 0
H Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Luận văn Sư phạm 2
T Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa phông lưu trữ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Văn hóa, Xã hội 0
B Nghiên cứu mô hình tối ưu hệ thống tổ chức lưu trữ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Văn hóa, Xã hội 0
H Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu chế tạo và tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt Nano Fe3O4 bọc Silica Khoa học Tự nhiên 0
G Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu và nghiên cứu đặc tính xylanase từ vi khuẩn ưa nhiệt Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top