daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................6
1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................6
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ....................................................................................8
3. Mục đích nghiên cứu...........................................................................................10
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................................10
5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................10
6. Bố cục luận văn...................................................................................................11
7. Đóng góp của luận văn .......................................................................................11
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ
ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC CÁC DTLSVH Ở TX GÕ CÔNG, TỈNH TIỀN
GIANG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ......................................................12
1.1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa .......................................................12
1.1.1. Văn hóa ......................................................................................................12
1.1.2. Di sản văn hóa.............................................................................................13
1.1.3. Di tích lịch sử - văn hóa..............................................................................14
1.1.4. Du lịch văn hóa ...........................................................................................15
1.1.5. Tài nguyên du lịch văn hóa.........................................................................18
1.1.6. Sản phẩm du lịch văn hóa...........................................................................19
1.1.7. Khách du lịch văn hóa ................................................................................20
1.1.8. Điểm đến du lịch văn hóa ...........................................................................20
1.1.9. Tuyến du lịch văn hóa.................................................................................21
1.1.10. Vấn đề bảo tồn văn hóa trong du lịch .......................................................22
1.2. Điều kiện khai thác các DTLSVH TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang phục vụ
phát triển du lịch .....................................................................................................24
1.2.1. Sức hấp dẫn của các DTLSVH ở TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang ..............24
1.2.2. Điều kiện khách quan cho phát triển DLVH ở TX Gò Công, tỉnh TG ......27
1.3. Những bài học kinh nghiệm về khai thác DTLSVH phục vụ phát triển DL.........30
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi2
1.3.1. Bài học trong nước......................................................................................30
1.3.2. Bài học ngoài nước .....................................................................................32
Tiểu kết .................................................................................................................34
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÁC DTLSVH
Ở TX GÕ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG ...............................................................35
2.1. Khái quát về Gò Công......................................................................................35
2.2. Tài nguyên du lịch Gò Công............................................................................37
2.2.1. Số lượng các di tích lịch sử - văn hóa.........................................................37
2.2.2. Phân loại các di tích lịch sử - văn hóa ........................................................37
2.2.2.1. Di tích lịch sử ....................................................................................37
2.2.2.2. Di tích kiến trúc tín ngưỡng ..............................................................45
2.2.2.3. Di tích kiến trúc nghệ thuật...............................................................48
2.2.2.4. Lễ hội truyền thống ...........................................................................54
2.2.3. Phân bố các DTLSVH ở TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang............................63
2.2.4. Đặc điểm các DTLSVH ở TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang .........................63
2.3. Thực trạng hoạt động du lịch tại các DTLSVH ở TX Gò Công, tỉnh TG ..64
2.3.1. Thị trường khách du lịch.............................................................................64
2.3.2. Sản phẩm du lịch.........................................................................................67
2.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ...................................................................68
2.3.4. Công tác tổ chức, quản lý du lịch ...............................................................68
2.3.5. Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch ....................................................69
2.3.6. Vấn đề bảo tồn văn hóa trong du lịch .........................................................69
2.3.7. Kết quả về mẫu khảo sát và cách thức xử lý số liệu nghiên cứu................71
Tiểu kết .................................................................................................................76
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CÁC
DTLSVH Ở TX GÕ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG..............................................77
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp .................................................................................77
3.1.1. Mục tiêu, chiến lược phát triển DL của nhà nước, ngành, địa phương ......77
3.1.2. Quy hoạch du lịch của tỉnh Tiền Giang ......................................................83
3.1.3. Những hạn chế, yếu kém trong du lịch.......................................................89
3.2. Một số giải pháp cụ thể....................................................................................90
3.2.1. Giải pháp ngắn hạn .....................................................................................903
3.2.1.1. Giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch ...............................................90
3.2.1.2. Giải pháp về xây dựng điểm đến du lịch ................................................91
3.2.2. Giải pháp dài hạn ........................................................................................93
3.2.2.1. Giải pháp về phát triển thị trường khách du lịch .....................................93
3.2.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ...........................................94
3.2.2.3. Giải pháp về công tác tổ chức, quản lý du lịch........................................96
3.2.2.4. Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá du lịch ...........................................97
3.2.2.5. Giải pháp về bảo tồn di sản văn hóa trong hoạt động du lịch..................98
3.3. Một số kiến nghị .............................................................................................101
3.3.1. Đối với các cơ quan trung ương ...............................................................101
3.3.2. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ................................................101
3.3.3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh ...........................................101
3.3.4. Đối với các doanh nghiệp du lịch .............................................................103
3.3.5. Đối với cộng đồng địa phương và khách du lịch......................................104
Tiểu kết ...............................................................................................................105
KẾT LUẬN ............................................................................................................106
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................108
PHỤ LỤC...............................................................................................................111
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia đang phát triển mà ngành du lịch đóng vai trò quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam có hàng ngàn năm lịch sử với nền văn
hóa đậm đà bản sắc. Đây là nguồn tài nguyên phong phú cần được khai thác và tích
cực sử dụng cho du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa nhằm giới thiệu hình ảnh đất
nước con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời hình thành các địa danh du lịch
mang đặc trưng văn hóa vùng miền.
Trải dài bên bờ bắc sông Tiền, một nhánh lớn của sông Mê-Kông phần chảy
qua Nam bộ của Việt Nam, mảnh đất lành trái ngọt ấy của Việt Nam được mang tên
sông: TIỀN GIANG.
Tiền Giang là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cách Tp.HCM 70km về
phía Tây Nam. Tỉnh gồm: thành phố Mỹ Tho; thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các
huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Chợ Gạo, Châu Thành, Tân
Phước, Cái Bè. Diện tích 2.367km2, dân số hơn 1.700.000 người. Nhiệt độ trung
bình 28oC với hai mùa mưa nắng, 32km bờ biển.
Từ thế kỷ XVII, người Việt từ miền Trung với nhiều đợt di dân đã đến khai
phá vùng đất hoang vu này, biến nơi rừng rậm, đầm lầy, thú dữ thành những cánh
đồng mênh mông, những vườn cây trĩu quả, làm nên những làng xóm trù phú của
vùng châu thổ. Tiền Giang được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, là quê hương
của Bạch Công Tử, cái nôi của đờn ca tài tử và nền nghệ thuật cải lương Việt Nam.
Với sinh thái tự nhiên đa dạng: biển, sông, kênh rạch, giồng, gò, cù lao nên Tiền
Giang không chỉ phong phú về cảnh quan mà còn cả về văn hóa.
Đến Tiền Giang là đến với cảnh sắc đồng bằng của những đồng lúa, kênh
rạch, vườn cây; là tìm về cội nguồn của dân tộc với các di tích lịch sử lâu đời từ văn
hóa Phù Nam đến văn hóa Việt; là gặp gỡ những con người chân chất. Tất cả tạo
cho Tiền Giang bức tranh nhiều màu sắc có sức hấp dẫn du lịch. Vùng đất này gắn
liền với tên tuổi của những anh hùng: Trương Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ7
Dương, Âu Dương Lân, Đốc Binh Kiều, Tứ Kiệt, Lê Thị Hồng Gấm,... và những
nghệ sĩ đã có những cống hiến to lớn cho nước nhà như: GS.TS Viện sĩ Trần Văn
Khê; nghệ sĩ nhân dân (NSND) Năm Châu, Phùng Há, Bảy Nam, Kim Cương; soạn
giả Trần Hữu Trang; nhà văn Hồ Biểu Chánh, nhà văn Đoàn Giỏi; nhà thơ – nhạc
sĩ Diệp Minh Tuyền, họa sĩ Nguyễn Sáng... mà tên tuổi của họ còn mãi trên trang sử
quê nhà, thành tựu của họ đã tạo nên bề dày cho lịch sử văn hóa Tiền Giang.
Gò Công quê hương Trương Định – vị anh hùng dân tộc đầu tiên đứng lên
chống thực dân Pháp. Đây cũng là nơi xuất thân của nhiều nhân vật lịch sử như:
Phạm Đăng Hưng và con gái Phạm Thị Hằng (Hoàng thái hậu Từ Dũ), Nguyễn Hữu
Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu), giám mục Nguyễn Bá Tòng, nhà văn Hồ Biểu
Chánh,… Vùng đất này được khai phá, hình thành và phát triển cùng thời điểm với
Sài Gòn – Gia Định, Đồng Nai – Bến Nghé. Trải qua biết bao biến cố của thời cuộc,
đất và người Gò Công đã đóng góp ít nhiều vào trang sử hào hùng của dân tộc:
“Gò Công rạch Lá nhớ nhung
Quê xưa Võ Tánh, Trương Công oai hùng
Từ thế kỷ XVIII, ở khu vực Nam bộ, với địa thế nhiều sông rạch, giồng đất
cao, cây cối rậm rạp, vùng đất mới đã được khai khẩn và trở nên trù phú, thu hút
đông đảo lưu dân Việt dừng chân định cư. Cách đây hơn một thế kỷ, Gò Công đã có
vị trí quan trọng trong sự phát triển chung của Nam bộ. Hai tỉnh Định Tường và Gò
Công trước đây hợp nhất thành tỉnh Tiền Giang ngày nay. Thiên nhiên đã ban tặng
cho nơi đây vẻ đẹp hữu tình, biết bao thế hệ con người Gò Công đã góp tâm sức làm
nên diện mạo văn hóa, làm cho Gò Công vừa có đặc trưng chung của miền châu thổ
sông Cửu Long, vừa có những nét riêng độc đáo kết hợp văn hóa miệt vườn – miệt
biển. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm, những tên đất, tên người gắn liền với
những giai thoại mà người Gò Công vẫn còn lưu giữ để vừa làm di tích, vừa lưu
truyền cho hậu thế.
Mỗi tên gọi của vùng đất này gắn liền với những sự kiện lịch sử và văn hóa
địa phương. Lũy Pháo Đài – nơi tập hợp nghĩa quân Trương Định trong cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp; Lăng Hoàng Gia với dòng họ Phạm Đăng, đã sinh ra
đức Từ Dụ – một bậc mẫu nghi nhân từ đức hạnh; Lăng mộ và Đền thờ anh hùng
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi8
dân tộc Trương Định là nơi yên nghỉ, lưu giữ thân thế, cuộc đời và sự nghiệp vẻ
vang của Ông,… Gò Công hôm nay vẫn còn lưu giữ đậm nét các giá trị văn hóa
truyền thống mà khi tiếp cận người ta không khỏi nao lòng nhớ đến tổ tiên một thời
“mang gươm đi mở cõi”.
Từ lịch sử đó, Gò Công đã và đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá với
nhiều huyền thoại đi vào lòng người mà người viết muốn nhắc tới ở đây là các di
tích lịch sử - văn hóa vật thể và phi vật thể đậm tính nhân văn, là nguồn tài nguyên
vừa “tiềm ẩn” vừa ”hiện hữu” có sức hấp dẫn du lịch mạnh mẽ.
Dù chưa phải là địa danh nổi tiếng về du lịch, nhưng với những ai thích tìm
hiểu, khám phá vùng đất ở cuối dòng Mê-Kông vươn ra biển Đông thì Gò Công
cũng cho nhiều nét đẹp mà không nơi nào có được. Nét đẹp đó hiện hữu trong lao
động sản xuất như hò cấy lúa; trong đời sống tâm linh của cộng đồng như lễ hội Kỳ
yên, lễ hội tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trương Định; trong tập tục thờ cúng tại gia
như cúng Việc Lề - dấu vết của thời khẩn hoang lập ấp; trong các hình thức diễn
xướng dân gian mà độc đáo nhất là sinh hoạt đờn ca tài tử – thú chơi tao nhã của
người dân Nam bộ. Tất cả đều chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, là tài sản
quý giá cần được giữ gìn và khai thác.
Ngày nay, thị xã Gò Công là đô thị lớn thứ hai sau thành phố Mỹ Tho nằm
về phía đông của tỉnh Tiền Giang. Thị xã có Quốc lộ 50 đi qua, nối với thành phố
Hồ Chí Minh cách 60 km về phía bắc, nối với thành phố Mỹ Tho cách 35 km về
phía tây và các tỉnh lộ đi về các thị trấn ven biển cách 15 km về phía đông. Rạch Gò
Công bắt nhánh từ sông Vàm Cỏ, bao quanh phía bắc thị xã và chảy qua nội thị theo
hướng bắc - nam nối với các kênh rạch khác đi ra sông Tiền. Với vị trí địa lý và hệ
thống giao thông thuỷ bộ thuận tiện, thị xã Gò Công có nhiều tiềm năng phát triển
du lịch nhất là loại hình du lịch văn hóa và du lịch sinh thái.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tui đã chọn đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch
tại các di tích lịch sử - văn hóa thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” với mong muốn
đóng góp một phần tâm sức của mình cho quê hương Tiền Giang.9
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Từ trước đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào trong nước cũng như
nước ngoài về nghiên cứu phát triển du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa ở Gò
Công, tỉnh Tiền Giang. Nhưng có một số công trình nghiên cứu về lịch sử vùng
đất và con người nơi đây, tiêu biểu như:
Công trình nghiên cứu của Lương y Việt Cúc với tác phẩm “Gò Công cảnh
cũ người xưa” xuất bản năm 1968 (có phụ lục bản đồ và ảnh minh hoạ). Đây là
nguồn tư liệu quý giá mà sau này nhà văn Sơn Nam có chú giải và bổ sung trước
khi nó được ấn hành lại vào năm 1999; nhà nghiên cứu Huỳnh Minh với công trình
“Gò Công xưa và nay” được xuất bản năm 1969. Đây là tư liệu về lịch sử, địa lý,
nhân vật, giai thoại, tục lệ, văn hóa, nghệ thuật và các phương tiện lao động sinh
hoạt của tỉnh Gò Công xưa kia;
Ngoài ra, ấn phẩm “Những trang ghi chép về lịch sử văn hóa Tiền Giang”
của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Nghiệp (Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm
Tiền Giang nay là Trường Đại học Tiền Giang) được xuất bản năm 1998, là nguồn
tư liệu tổng hợp khá đầy đủ về các sự kiện lịch sử, văn hóa và nhân vật của vùng đất
Tiền Giang;
Cùng với đó, ấn phẩm “Tiền Giang những di tích nổi tiếng” xuất bản năm
2002 của nhà sử học Lê Ái Siêm – nguyên Giám đốc bảo tàng Tiền Giang cũng giới
thiệu phần nào về tài nguyên văn hóa và những giá trị nhân văn thông qua những di
tích lịch sử - văn hóa và lễ hội trên đất Tiền Giang;
Và gần đây nhất, nhà giáo ưu tú Phan Thanh Sắc – nguyên là giáo viên
trường phổ thông trung học Trương Định nay đã nghỉ hưu với tác phẩm “Gò Công
– Vọng tiếng đất lành” xuất bản năm 2010 là một quyển hồi ký dài 590 trang, đã
khắc họa và gợi lại một miền đất phủ Lôi Lạp mấy trăm năm trước, là nơi dung thân
của đa phần dân xứ Quảng xuôi Nam từ trước thời Thuận Ngãi, Thuận Tắc. Một Gò
Tre, một bến xe ngựa, một trận bão năm Thìn…
Dù chưa trình bày dưới góc nhìn du lịch nhưng các nhà nghiên cứu đã cung
cấp nguồn tư liệu quý cho người quan tâm. Đề tài này đã tham khảo, kế thừa theo
hướng kết hợp giữa di tích lịch sử văn hóa với hoạt động du lịch.
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi10
3. Mục đích nghiên cứu
- Góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Tiền Giang.
- Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về du lịch cho học sinh, sinh viên.
Qua đó, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.
- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch Gò Công cũng như bảo tồn và
phát huy giá trị di sản văn hóa trong hoạt động du lịch ở Tiền Giang.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa.
- Phạm vi nghiên cứu: thị xã Gò Công và các huyện Gò Công phụ cận.
- Thời gian nghiên cứu: từ cuối thế kỷ XVIII đến năm 2013.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Nghiên cứu phát triển du lịch là một nghiên cứu tổng hợp cả chiều rộng và
chiều sâu, nên đề tài này đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp khảo sát điền dã: Bằng những lần đi thực tế ở Gò Công và
vùng phụ cận để tiếp cận với đối tượng nghiên cứu tui đã thu nhận trực tiếp và
khách quan những thông tin cụ thể, cập nhật mà các tài liệu thành văn cũng như bản
đồ không có ưu thế hơn. Phương pháp này đã giúp tui chủ động quan sát, điều tra,
ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn người dân địa phương và những người làm việc
trong các cơ quan có liên quan đến hoạt động du lịch ở Gò Công. Từ đó, tìm ra các
yếu tố khách quan và chủ quan, các điều kiện trong và ngoài địa phương, trong và
ngoài ngành du lịch cũng như những vấn đề đang bị lãng quên. Các kết quả điều tra
thực địa là cơ sở quan trọng để tui thẩm định lại số liệu trong quá trình nghiên cứu.
Phương pháp lịch sử và logic: Phương pháp lịch sử đặc tả chi tiết từng di
tích, phương pháp logic giúp tìm ra đặc điểm cũng như mối liên hệ của các di tích
với hoạt động du lịch nhằm làm rõ các yếu tố văn hóa địa phương đặc sắc và khác
biệt của vùng đất Gò Công.
Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng để tiếp cận các chủ thể và
khách thể có liên quan đến các DTLSVH ở Gò Công. Từ đó, tìm ra được những khó
khăn, thuận lợi, những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế. Trên cơ sở đó đề
xuất những giải pháp phù hợp.11
Phương pháp hệ thống và so sánh: Thông qua thao tác tập hợp, xử lý các
tư liệu thu thập từ nhiều nguồn như sách, tạp chí, phim khoa học, các đề tài nghiên
cứu đã được công bố liên quan đến phát triển du lịch văn hóa ở các địa phương khác
trong mối quan hệ so sánh với Gò Công trên cơ sở khai thác các di sản văn hóa của
địa phương.
Phương pháp liên ngành: Giúp tổng hợp và liên kết sự đa dạng của
những hiện tượng văn hóa vốn được các ngành khoa học khác nghiên cứu một
cách độc lập nhằm xử lý một cách toàn diện và đồng bộ hệ thống di sản văn
hóa trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cho hoạt động phát triển du lịch.
6. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa và điều kiện khai thác các
di tích lịch sử văn hóa ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang phục vụ phát triển du lịch
Chương 2. Thực trạng hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa ở thị
xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Chương 3. Một số giải pháp phát triển du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa ở
thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
1. Đóng góp của luận văn
- Hệ thống một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa.
- Hệ thống nguồn tài nguyên du lịch văn hóa ở Gò Công.
- Góp phần làm rõ mối tương quan giữa di tích lịch sử - văn hóa và du lịch,
vai trò của di tích lịch sử - văn hóa ở Gò Công đối với hoạt động du lịch và vai trò
của du lịch đối với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa.
- Góp phần làm rõ bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, từ đó làm rõ
hơn đặc trưng văn hóa vùng trong tổng thể bản sắc văn hóa Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như
phát huy thế mạnh và những điều kiện thuận lợi mà Gò Công có được để có thể
phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng.
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi12
CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA
VÀ ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HÓA
Ở THỊ XÃ GÕ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa
1.1.1. Văn hóa
Văn hóa là một khái niệm có rất nhiều quan niệm khác nhau. Tùy theo mục
đích nghiên cứu, tiêu chí, hoàn cảnh,... mà chúng ta lựa chọn hay xây dựng cho
mình một quan niệm phù hợp nhất.
Theo Nguyễn Khắc Phục:“Văn hóa chính là giá đỡ toàn bộ một dân tộc, một
đất nước xây dựng ý thức quốc gia. Văn hóa không phải là biểu hiện bên ngoài. Nó
không phải là chúng ta hát kiểu gì, múa kiểu gì, chúng ta ăn mặc ra làm sao, mà nó
là dòng chảy tiềm ẩn trong lòng các thế hệ Việt Nam mấy nghìn năm”. (1)
Theo Nguyễn Từ Chi: “Tất cả những gì không phải là tự nhiên đều là văn
hóa” hay “Văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người”
Hồ Chí Minh đưa ra khái niệm về văn hóa như sau “Văn hóa là sự tổng hợp
của mọi cách sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh
ra nhằm thích ứng với những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. Ở
đây, văn hóa có ý nghĩa sâu xa, đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của
đất nước. Nó không chỉ là mục tiêu phấn đấu vươn tới những giá trị cao đẹp cho
cuộc sống mà còn có vai trò nền tảng và sức mạnh hết sức to lớn trong phát triển
mọi mặt đời sống xã hội.
Theo Trần Ngọc Thêm: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất
và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn
trong sự tương tác giữa con người với môi trường
lượng và quốc tịch khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam và các thông tin
liên quan đến các hoạt động du lịch khi cần thiết.
- Thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn
tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao
tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành du lịch với sự
nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch
và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh, cư trú, đi lại tại Việt Nam và các quy định khác liên quan an ninh, trật tự.
- Phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch
theo pháp luật; phối hợp chặt chẽ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác
quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động du lịch theo Quy chế phối hợp
liên ngành số 674/QC.CATG-SVHTTDL ngày 22/3/2012 của Công an tỉnh và Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11. Bộ đội biên phòng tỉnh:
Phối hợp với địa phương và các sở, ngành liên quan bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và
bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực có hoạt động du lịch.
12. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch:
a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương liên
quan tổ chức điều tra, khảo sát xác định tiềm năng, năng lực du lịch của tỉnh để
quảng bá, tham gia các chương trình, dự án phát triển du lịch;
b) Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc đầu tư xây dựng và kêu
gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; kinh doanh du lịch kết
hợp với việc giới thiệu, khai thác các lợi thế về lễ hội văn hóa, di tích, tiềm năng
thiên nhiên để tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của tỉnh; tham gia các hoạt
động khảo sát tìm kiếm đối tác, tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao chất lượng
nguồn lực du lịch;
c) Thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh.
Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công:
a) Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo thẩm
quyền và phân cấp quản lý;
b) Trước khi cấp giấy đăng ký kinh doanh du lịch cho các tổ chức và cá nhân hoạt
động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải thực hiện đúng theo khoản 4
Điều 8 của Quy chế này;
c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn tổ chức triển khai và đề xuất giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề liên
quan đến việc quản lý các khu du lịch, điểm du lịch và các di tích lịch sử - văn hóa
theo Quy chế này.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều Trị Đợt Bùng Phát Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Y dược 0
D Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch Biển Tỉnh Cà Mau Văn hóa, Xã hội 0
D Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Dòng Giống Đậu Tương Tại Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang Nông Lâm Thủy sản 0
D Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Sa Pa theo hướng phát triển bền vững Văn hóa, Xã hội 0
D Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của măng tây xanh trồng tại Thái Nguyên Nông Lâm Thủy sản 0
D Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh thông qua dạy học lĩnh vực khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở Luận văn Sư phạm 0
A Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và protein thô trên sự sinh trưởng phát dục và tỷ lệ đẻ của gà nòi ở đồng bằng sông cửu long Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện huyện Phong Điền Luận văn Kinh tế 0
D Phát triển kinh tế biển, nghiên cứu trường hợp của tỉnh bình định Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top