Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt công cụ cespace.

Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não

Mã số: 62.72.07.20

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thanh Tuyền

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Tấn Sơn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật lấy đĩa đệm, loại bỏ gai xương giải ép tủy - rễ, ghép Cespace trên 89 bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại Bệnh viện Nhân dân 115 từ tháng 4/2007 đến tháng 11/2010, chúng tui đã đưa ra được chỉ định điều trị phẫu thuật phù hợp, qua đó có được kết quả điều trị tốt:

1. Chỉ định phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cổ:

Chỉ định phẫu thuật dựa vào lâm sàng và hình ảnh học.

* Lâm sàng:

Hội chứng chèn ép rễ đơn thuần, hội chứng chèn ép tủy (chèn ép tủy đơn thuần, chèn ép tủy - rễ): đau cổ, cánh tay; dị cảm; tăng phản xạ gân xương chi, đi đứng khó khăn.

* Hình ảnh học:

- X quang cột sống cổ thường quy: có hình ảnh mất độ cong sinh lý, hẹp khe đĩa đệm, gai xương và hẹp lỗ liên hợp.

- Chụp CHT: có một trong các hình ảnh thoát vị ra sau, trung tâm, cạnh trung tâm hay thoát vị bên.

2. Kết quả phẫu thuật

Tỷ lệ hồi phục trong 2 nhóm hội chứng chèn ép rễ và chèn ép tủy: rất tốt 77,52%, tốt 11,24%, trung bình 8,99% và kém 2,25%. Hai trường hợp di lệch Cespace ra trước và hai trường hợp thoái hóa tầng liền kề.

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là bệnh lý do đĩa đệm cột sống cổ thoái hóa
thoát vị, các gai xƣơng do quá trình thoá i hó a tạo nên chè n é p và o tủy cổ hoặc
rễ thần kinh gây ra . Bệnh lý nà y thƣờng biểu hiện bằng đau cổ , đau vai hoặc
đau theo các rễ thần kinh cột sống cổ. Ngoài ra, bệnh lý nà y cò n biểu hiện cá c
thƣơng tổn thần kinh nhƣ giảm cảm giác hay dị cảm, yếu hay liệt vận động,
rối loạn cơ vò ng [22], [25]... Cũng nhƣ các bệnh lý thoái hóa cột sống khác ,
bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là m giảm một số chức năng thần kinh , từ
đó làm giảm khả năng làm việc, giảm chất lƣợng cuộc sống.
Việc điều trị bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nhằm mục đích phục
hồi các chức năng thần kinh, làm giảm hay hết đau, trả bệnh nhân về với cuộc
sống bì nh thƣờng có chất lƣợng . Các phƣơng pháp điều trị cũng rất đa dạng,
từ các phƣơng pháp vậ t lý trị liệ u , kéo cột sống cổ , sử dụng các thuốc giảm
đau, kháng viêm, gian cơ... Khi điều trị nội khoa thất bại hay bệnh nhân có
xuất hiện dấu hiệu thần kinh thì sẽ tiếp tục điều trị bằng ngoại khoa. Về kinh
điển, phƣơng pháp điều trị phẫu thuật lối trƣớc lấy đĩa đệm hàn liên thân đốt
sống bằng xƣơng tự thân từ mào chậu là một tiêu chuẩn vàng trong điều trị
thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ), nhƣng phƣơng pháp phẫu thuật này cũng có những
bất lợi sau: bệnh nhân phải chịu thêm một phẫu thuật, thời gian mổ kéo dài,
tụt mảnh ghép gây gù cột sống cổ hay biến chứng nơi lấy xƣơng ghép (xƣơng
mào chậu) [105]. Theo Depalma và cộng sự 9% tụ máu, 96% đau kéo dài sau
một năm nơi lấy xƣơng [63]. Do đó, đa có nhiều phƣơng pháp mổ khác nhau
đƣợc áp dụng trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ (TVĐĐCSC). Trƣớc
tiên là phƣơng pháp phẫu thuật lấy đĩa đệm mà không ghép xƣơng kết quả
ban đầu cũng tƣơng đƣơng nhƣ ghép xƣơng, nhƣng lâu dài thƣờng gặp nhất là
gây hẹp khe đĩa đệm, hẹp lỗ liên hợp dẫn đến gù cột sống cổ làm cho bệnh nhân đau tái phát. Chính vì thế đa có những phƣơng pháp phẫu thuật mới
đƣợc cải tiến bằng cách lấy đĩa đệm và hàn liên thân đốt bằng sử dụng vật liệu
nhân tạo nhƣ: sợi carbon, titanium, PEEK… đa cho thấy kết quả điều trị tốt
qua nhiều y văn trên thế giới nhƣ giảm đau và dự phòng biến chứng sau
phẫu thuật nhƣ hẹp lỗ liên hợp dẫn đến gù cột sống cổ. Ngày nay đa có
nhiều công cụ với các vật liệu khác nhau đƣợc sử dụng trong phƣơng pháp
phẫu thuật này cũng nhƣ có nhiều nghiên cứu bàn luận về ƣu điểm và khuyết
điểm của từng loại công cụ trên, nhƣng vẫn không cho thấy đƣợc tính ƣu
việt của loại công cụ hay vật liệu nào hơn loại nào. Vấn đề việc sử dụng loại
công cụ nào phụ thuộc vào việc quen sử dụng của khoa ngoại thần kinh,
phẫu thuật viên và đặc biệt là đƣợc trang bị, giá thành và tính tƣơng hợp cơ
thể cao của vật liệu đƣợc sử dụng.
Tại Khoa ngoại thần kinh bệnh viện nhân dân 115, thƣờng sử dụng,
công cụ Cespace với vật liệu là Titanium, khá phổ biến ở Việt Nam, có giá
thành phù hợp với nhiều tầng lớp bệnh nhân và có tính trơ với vật chủ sau
ghép. Vì vậy chúng tui thực hiện đề tài “ Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa
đệm cột sống cổ bằng phƣơng pháp phẫu thuật lối trƣớc đặt dụng cụ
Cespace”.
Để thực hiện đề tài này chúng tui nhằm đạt đƣợc các mục tiêu sau:
1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh trong thoát
vị đĩa đệm cột sống cổ đƣợc điều trị bằng phẫu thuật lối trƣớc đặt dụng cụ
Cespace.
2. Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu
thuật lối trƣớc có sử dụng kính vi phẫu thuật và đặt công cụ Cespace. 4.1.2. Phân bố theo tuổi
Các tác giả đều cho rằng các thoát vị đĩa đệm cột sống cổ gặp nhiều
nhất ở tuổi 30 đến 50. Trong hai năm đầu của cuộc đời con ngƣời, mặc dù áp
lực gian nở của nhân đệm cao nhƣng lại có rất ít đƣờng nứt trên vòng xơ, vì
vậy đĩa đệm ít bị biến dạng và thoát vị. Từ 30 - 50 tuổi trở lên, các vết nứt ở
vòng xơ có nhiều hơn, nhân đệm vẫn còn khả năng gian nở tốt và hậu quả là
thoát vị xảy ra thƣờng xuyên hơn. Sau tuổi 50, khả năng thoát ra của nhân
đệm giảm xuống và mặc dù các vết nứt của vòng xơ có nhiều hơn, thoát vị
vẫn ít khi xảy ra [34], [60], [84].
Về sự phân bố theo tuổi, kết quả của chúng tui cũng tƣơng đƣơng với
nhận xét của một số các tác giả khác tuổi gặp nhiều hơn từ 40 - 50 [46], [74].
Tuổi trung bình trong lô nghiên cứu của chúng tui 51.58 ± 10.3, theo
Radhakrishnan K. (1994) là 47.6 [99], Nguyễn Công Tô (2007) [17] 53,35,
Nguyễn Đức Hiệp (2000) [6] là 45.8, Nguyễn Đình Hƣng (2008) [7] tuổi trung
bình 53.9.
4.1.3. Nghề nghiệp và tiền sử
Chúng tui nhận thấy thoát vị đĩa đệm cổ mắc bệnh cao nhất ở nhóm
nhân viên văn phòng chiếm tỉ lệ 32.58%, sau đó đến công nhân là 21.31%,
cán bộ hƣu trí là 16.85%…, ít nhất là nội trợ chiếm 13.48% (bảng 3.2).
Nguyên nhân gây nên thoát vị đĩa đệm do chấn thƣơng nhẹ, lặp đi lặp lại
nhiều lần, tác động lên cột sống cổ trong thời gian dài. Thƣờng xảy ra ở
những ngƣời làm việc liên tục ở một tƣ thế, hay làm cộng việc mà động tác
lặp đi lặp lại nhiều lần [22], [25].
Trong lô nghiên cứu của chúng tui tỉ lệ bệnh nhân có tiền sử chấn
thƣơng chiếm 10.11% (bảng 3.3), thấp hơn so với Nguyễn Thị Tâm (2002)
[16] là 18,26% gặp trong 115 bệnh nhân TVĐĐCSC, Nguyễn Thị Ánh Hồng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

bscam

New Member
Re: [Free] Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt công cụ cespace

xin tài liệu NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHẪU THUẬT LỐI TRƯỚC ĐẶT DỤNG CỤ CESPACE
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phẫu thuật lối trước đặt công cụ cespace

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top