daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI GIỚI THIỆU
Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được toàn nhân loại quan
tâm. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống
kinh tế-xã hội và môi trường toàn cầu. Trong những năm qua
nhiều nơi trên thế giới đã phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm
như bão lớn, nắng nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán và khí hậu khắc
nghiệt gây thiệt hại lớn về tính mạng con người và vật chất.
Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa các thiên
tai nói trên với biến đổi khí hậu. Trong một thế giới ấm lên rõ
rệt như hiện nay và việc xuất hiện ngày càng nhiều các thiên
tai đặc biệt nguy hiểm với tần suất, quy mô và cường độ ngày
càng khó lường, thì những nghiên cứu về biến đổi khí hậu càng
cần được đẩy mạnh.
Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân của
biến đổi khí hậu chính là các hoạt động của con người tác động
lên hệ thống khí hậu làm cho khí hậu biến đổi. Vì vậy con người
cần có những hành động thiết thực để ngăn chặn những biến
đổi đó bằng chính những hoạt động phù hợp của con người.
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị ảnh
hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, trong đó đồng bằng
sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng dễ bị tổn thương nhất
do nước biển dâng. Nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu,
Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiên Chương
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Các Bộ,
ngành và địa phương đã và đang xây dựng kế hoạch hành động
để ứng phó với những tác động cấp bách trước mắt và những tác
động tiềm tàng lâu dài của biến đổi khí hậu; nhiều nghiên cứu đã
được thực hiện ở các mức độ khác nhau.
Trong những năm qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn
và Môi trường, cơ quan đi đầu trong các nghiên cứu về biến đổi
khí hậu, đã chủ trì thực hiện hàng loạt nghiên cứu về biến đổi khí
hậu như: Chiến lược quốc gia giảm phát thải khí nhà kính với chi
phí thấp nhất; Vấn đề kinh tế của việc hạn chế phát thải khí nhà
kính; Chiến lược quốc gia về cơ chế phát triển sạch; Nghiên cứu
tác động của biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Hương và chính
sách thích nghi ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế); Lợi ích
của thích ứng với biến đổi khí hậu từ các nhà máy thủy điện vừa
và nhỏ, đồng bộ với phát triển nông thôn; Tác động của biến đổi
khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng; Các kịch
bản về nước biển dâng và khả năng giảm thiểu rủi ro do thiên tai
ở Việt Nam. Viện đã chủ trì biên soạn “Thông báo quốc gia lần
thứ nhất của Việt Nam cho Công ước Biến đổi khí hậu” và nhiều
nghiên cứu khác. Những kết quả nghiên cứu đã giúp nâng cao
hiểu biết và nhận thức về biến đổi khí hậu. Viện cũng đã chủ trì
xây dựng và triển khai các chương trình quốc gia như: Chương
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kịch bản
biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Chương trình
khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu, các chương
trình hợp tác với UNDP, ADB, với WB, với DANIDA, JICA, Hà Lan,
USA v.v.. Trong thời gian gần đây nhất (2008 – 2010), Viện đã
chủ trì thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
KC.08.13 “Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các
điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các giải
pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ và thích nghi, phục vụ
phát triển bền vững kinh tế xã hội ở Việt Nam”, thuộc chương
trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo
vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, KC.08”.
Một trong những kết quả của đề tài là cuốn “Biến đổi khí hậu và
tác động ở Việt Nam”đã được biên soạn nhằm giới thiệu những
kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, thực trạng biến đổi khí hậu
toàn cầu và ở Việt Nam, kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam,
tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực và các khu
vực địa lý-khí hậu trong cả nước.
Các nội dung của “Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt
Nam” là kết quả nghiên cứu của nhiều cán bộ khoa học có
kinh nghiệm nhiều năm thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy
văn và Môi trường. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu là một vấn
đề phức tạp và có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, vì
thế thật khó có thể đề cập đầy đủ trong một cuốn sách. Chúng
tui hy vọng rằng cuốn sách sẽ có những đóng góp nhất định
trong việc nâng cao hiểu biết và nhận thức về một vấn đề
nóng bỏng và đang được quan tâm nhất hiện nay – vấn đề
biến đổi khí hậu.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này.
PGS.TS. Trần Thục
Viện trưởng
Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
THUYẾT MINH VẮN TẮT
1. Cuốn “Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam” là một
trong những sản phẩm chính của đề tài KC.08.13/06-10 do Viện
Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện trong kế hoạch
2008 – 2010.
2. Tài liệu bao gồm 4 phần chính
Phần I: Một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu
Phần II: Một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu
Phần III: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Phần IV: Phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Phần I, giới thiệu gần 300 thuật ngữ về biến đổi khí hậu
(BĐKH) và các khái niệm có liên quan đến BĐKH thường dùng
trong các văn bản, báo cáo về BĐKH.
Phần II, giới thiệu những kiến thức cơ bản về BĐKH toàn cầu,
bao gồm khí nhà kính (KNK), thực trạng về BĐKH, kịch bản BĐKH,
tác động của BĐKH và một số thông tin quan trọng về Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị
định thư Kyoto (KP). Phần này cũng trình bày một vài nét sơ lược
về lịch sử BĐKH trong hàng triệu năm, hai chục nghìn năm, một
nghìn năm gần đây và một số sự kiện liên quan đến năng lượng hóa
thạch và nguồn phát thải KNK trong khoảng 300 năm gần đây.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top