bnoo_chan

New Member
Download Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Download miễn phí Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cơ chế thù lao cho các lãnh đạo NHNTVN hiện nay vẫn áp dụng theo thang
bảng lương của nhà nước, chính sách lương và các đãi ngộ chưa phùhợp, mức
lương, thưởng chưa tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm của ban
lãnh đạo. Lương của các chức danh từ cấp trưởng, phó phòng đến chánh, phó giám
đốc các chi nhánh hiện nay được tính theo cách lấy hệ số lương cơ bản theo chức
danh của doanh nghiệp nhà nước nhân (x) với lương tối thiểu donhà nước quy định
rồi nhân (x) tiếp với hệ số kinh doanh của từng chi nhánh. Trong đó hệ số kinh
doanh tính theo chi nhánh loại 1, loại 2, loại 3 nhưng chênh lệch không đáng kể và
tất cả đều rất thấp do phụthuộc vào tổng quỹ lương hàng năm được phê duyệt của
ba Bộ (Bộ tài chính, NHNN, Bộ lao động thương binh và xã hội). Chính sách
lương, thưởng của NHNTVN chưa là động lực khuyến khích các vị lãnh đạo dồn
hết tâm sức cho ngân hàng.Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:

Tóm tắt nội dung:

e-banking, home - banking, trở thành ngân hàng
đầu mối trong liên doanh thẻ ATM với 15 ngân hàng cổ phần và chiếm lĩnh 50%
thị trường thẻ thanh toán các loại. Kết nối mạng ATM giữa các ngân hàng với
nhau tạo nên sức mạnh mới cho NHNTVN trong việc thu hút khách hàng sử dụng
các dịch vụ thẻ ngân hàng. Mặt khác sau khi đã đầu tư hàng triệu USD vào việc
nâng cấp hệ thống ngân hàng bán lẻ, nâng cấp khả năng tự động hoá trong xử lý
nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ quản lý tài khoản thanh toán, tín dụng, thanh toán
xuất nhập khẩu, năng lực cạnh tranh của NHNTVN đã nâng lên rõ rệt, thời gian xử
lý nghiệp vụ được rút ngắn nhờ đó mà cùng với một thời gian như trước thì hiện
nay sẽ phục vụ được nhiều khách hàng hơn.
Tuy nhiên sự đầu tư về công nghệ, thiết bị mới của NHNTVN vẫn còn nhiều
điều phải cải tiến hơn nữa để khai thác triệt để hơn nữa những tiện ích mà thiết bị
chưa sử dụng hết. Kết nối nhiều hơn nữa các ngân hàng lại với nhau, đầu tư thêm
đường truyền, nâng cao tốc độ để thời gian xử lý công việc cao hơn nhằm thoả
mãn những yêu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng và xa hơn là nâng cao hơn
Trang 57
nữa năng lực cạnh tranh của mình để cạnh tranh với các ngân hàng trong và ngoài
nước trong giai đoạn Việt Nam mở cửa nền kinh tế, gia nhập WTO.
2.3.2. Nguồn nhân lực
2.3.2.1 Chất lượng đội ngũ hiện tại
Tỷ lệ sử dụng lao động chưa qua đào tạo đã giảm đáng kể từ khoảng 10% vào
những năm 1990 thì đến nay tất cả các nhân viên nghiệp vụ của NHNTVN đã
được đào tạo nghiệp vụ từ cấp bậc trung cấp cho đến Đại học và trên Đại học.
Trong đó lao động từ bậc đại học trở lên đã tăng từ 40% trong những năm 1990 lên
trên 88% năm 2006.
Bảng 2.8 : Cơ cấu lao động theo trình độ tại thời điểm 31/12/2006
Trình độ Tỷ lệ (%)
Tiến sỹ 0,37
Thạc sỹ 3,45
Đại học 79,12
Cao cấp ngân hàng 6,04
Trung học chuyên nghiệp 4,85
Trình độ khác 6,17
Tổng 100
Nguồn : báo cáo của NHNTVN
Đây là một lợi thế rất lớn của NHNTVN trong quá trình phát triển và hội
nhập, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn so với một số ngân hàng khác trong
nước và các ngân hàng trong khu vực. Trong những năm gần nay, NHNTVN đã cơ
cấu lại nguồn nhân sự, trẻ hoá đội ngũ nhân sự là sự thay đổi lớn trong thời gian
qua. Tận dụng sức trẻ, kiến thức hiện đại của thời đại mới, NHNTVN đã mạnh dạn
bổ nhiệm cán bộ trẻ có đạo đức và năng lực giữ các chức vụ quan trọng.
Tuy nhiên, một trong những điểm yếu về trình độ của cán bộ NHNTVN là
xuất phát từ đặc thù hình thành và phát triển nguồn nhân lực. NHNTVN là một
doanh nghiệp nhà nước, do chuyển từ từ hệ thống cũ nên các cán bộ còn ảnh
Trang 58
hưởng khá nặng nề tư tưởng kinh doanh bao cấp. Tình trạng “quen biết” vẫn còn
diễn ra, nhiều cán bộ vào làm ngân hàng thông qua sự quen biết với lãnh đạo.
2.3.2.2 Khả năng thu hút và giữ chân nhân tài
a) Chính sách tuyển dụng
Chính sách tuyển dụng nhân viên của NHNTVN trong những năm qua đã có
những thay đổi đáng kể, chính điều này đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ
của NHNTVN. Trước nay công tác tuyển dụng thường được tổ chức sơ xài, chủ yếu
là dựa vào sự “cả nể, quen biết” mà tuyển vào làm việc. Ngày nay, chính sách
tuyển dụng đã được tổ chức bài bản, qua hai vòng thi tuyển, vòng 1 là kiểm tra
kiến thức của tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngân hàng mà các ứng viên được
học ở trường thông qua buổi thi lý thuyết. Sau buổi thi lý thuyết, các ứng viên sẽ
bước vào vòng hai là vòng phỏng vấn trực tiếp về cách ứng xử, xử lý công việc.
b) Chính sách trả lương
Trả lương tương xứng với mức độ làm việc là yêu cầu quan trọng để giữ chân
nhân tài. Mặc dù trong thời gian qua, NHNTVN đã nhiều lần tăng lương cho nhân
viên sau những lần tăng lương tối thiểu, tuy nhiên mức thu nhập của nhân viên
NHNTVN vẫn còn rất thấp so với các ngân hàng trong và ngoài nước, chưa tương
xứng với quy mô và danh tiếng của NHNTVN. Cơ chế trả lương của NHNTVN
theo thang bảng lượng của nhà nước, trả lương theo bậc kinh tế viên với mức xuất
phát điểm thấp, mang tính “cào bằng, đến hẹn lại lên” với cơ chế trả lương như
vậy đã không giữ được chân các nhân tài, một số không nhỏ các nhân viên đã rời
bỏ NHNTVN đến các ngân hàng khác và vô tình biến NHNTVN trở thành trung
tâm đào tạo lao động cho các ngân hàng khác.
Nguồn nhân lực là một trong nguồn lực có tính chất quyết định đối với việc
khai thác hiệu quả các nguồn lực về vốn và công nghệ, do đó có thể coi nguồn
nhân lực có tính chất quyết định đối với việc tạo ra và duy trì và phát triển lợi thế
cạnh tranh của NHNTVN. Vì vậy, NHNTVN cần sớm xây dựng chính sách tiền
Trang 59
lương hợp ý hơn để phát triển nguồn nhân lực thật sự là nhân tố phát huy các tiềm
năng của ngân hàng.
2.3.3 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức
2.3.3.1 Trình độ và nhận thức của ban lãnh đạo ngân hàng về vấn đề cạnh tranh
và hội nhập
Đội ngũ lãnh đạo NHNTVN hầu hết có trình độ cao, hầu hết có thời gian
được đào tạo ở nước có nền kinh tế phát triển (Mỹ, Pháp, Bỉ, Ý,…) và có nhiều
năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo
NHNTVN trong vấn đề hội nhập là cao hơn so với các ngân hàng khác trong nước.
Một mặt là do xuất phát của NHNTVN là quản lý ngoại hối nên có quan hệ tiền tệ
với rất nhiều ngân hàng lớn trên thế giới, đã học hỏi, đúc kết kinh nghiệm về cạnh
tranh và hội nhập từ trước đến nay. Đây là yếu tố rất quan trọng trong nhận thức
về cạnh tranh để nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTVN trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế. Nhận thức được sự cạnh tranh gay gắt trong quá trình gia
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, NHNTVN đã chuẩn bị những điều
kiện cần thiết cho sự cạnh tranh này từ hơn 5 năm trước nay : đó là vốn, là công
nghệ là cơ cấu hoạt động…. Tư tưởng trì trệ, thụ động trước nay đang từng bước
được thay thế bằng những nổ lực chủ động trong việc đổi mới, nâng cao năng lực
cạnh tranh. Những quyết định về đi đầu trong việc đầu tư công nghệ, về đổi mới
cách quản lý và tổ chức hoạt động ngân hàng trong thời gian gần nay là
minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này. Đây là tiền đề quan trọng để NHNTVN
tiếp tục đổi mới và cải tiến cách hoạt động để nâng cao năng lực cạnh
tranh của mình trong thời gian tới.
2.3.3.2 Tổ chức bộ máy và quản trị điều hành ngân hàng
Bộ máy tổ chức hoạt động của NHNTVN bao gồm: cấp cao nhất là Hội
đồng quản trị, bên cạnh là ban kiểm soát, tiếp đến là Ban giám đốc và các phòng
ban của ngân hàng. Tổ chức bộ máy hiện nay tại NHNTVN rõ ràng về chức năng,
Trang 60
nhiệm vụ cũng như quyền hạn của từng cấp bậc, điều này đã làm cho hoạt động
của NHNTVN khá trôi chảy và có năng suất hoạt động cao. Nhờ đó mà hiệu quả
hoạt động của NHNTVN đã tăng lên rõ rệt. Đây là một bước tiến rất quan t...
 
Top