b4by_kut3_93

New Member

Download miễn phí Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu khách quan, là vấn đề mà các doanh nghiệp cần làm

PHỤ LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

1. Khái niệm và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế.

1.1 Khái niệm

1.1.1 Các quan điểm về vốn của các nhà kinh tế học

1.1.2 Các cách nhìn nhận khác về vốn

1.1.3 Các đặc trưng của vốn

1.2 Phân loại vốn

1.2.1 Căn cứ theo nguồn hình thành

1.2.2 Căn cứ theo nội dung vật chất vốn

1.2.3 Căn cứ vào hình thái biểu hiện

1.2.4 Căn cứ vào cách luân chuyển

1.2.5 Căn cứ vào thời hạn luân chuyển

1.3 Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế.

1.3.1 Về mặt pháp lý

1.3.2 Về mặt kinh tế

2. Hiệu quả sử dụng vốn

2.1 Quan điểm và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

2.1.1 Quan điểm hiệu quả sử dụng vốn

2.1.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn

2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp

3.1 Các yếu tố chủ quan tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

3.1.1 Trình độ nhân sự

3.1.2 Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh

3.1.3 Chu kỳ sản xuất

3.1.4 Đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp

3.2 Các yếu tố khách quan tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

3.2.1 Thị trường sản xuất, tiêu dùng, thị trường các yếu tố đầu vào

3.2.2 Tiến bộ công nghệ khoa học kỹ thuật

4. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp.

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG NGÂN HÀNG

1. Khái quát về Công ty xây dựng Ngân hàng

1.1 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng

1.1.1 Sản phẩm có tính chất cố định nơi sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất thuỷ văn và khí hậu

1.1.2 Sản phẩm xây dựng có quy môt lớn, kết cấu phức tạp

1.1.3 Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài, chất lượng của sản

1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty

1.3 Đặc điểm về bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ

1.4 Khái quát kết quả kinh doanh của công ty

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty

2.1 Hiệu quả sử dụng tổng vốn

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định

2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty

3.1 Ưu điểm

3.2 Nhược điểm

3.3 Nguyên nhân của sự yếu kém

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG NGÂN HÀNG

1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới

1.1 Những thuận lợi trong thời gian tới

1.2 Những khó khăn

1.3 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2004

2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty

2.1 Tăng hiệu quả sử dụng tổng vốn

2.2 Tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định

2.3 Tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động

2.3.1 Quản lý vốn bằng tiền tốt hơn

2.3.2 Quản lý tốt hơn các khoản phải thu

2.3.3 Quản lý tốt hơn hàng hoá dữ trữ

2.3.4 Thực hiện tốt công tác dự toán vốn

3. Một số kiến nghị

3.1 Đối với Công ty

3.2 Đối với Nhà nước

 Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ăng chi phí vốn, vì doanh nghiệp sẽ không tiết kiệm được một phần thuế nhờ lãi vay. Tuy nhiên nếu sử dụng nợ quá cao thì cũng không tốt.
3.1.4. Đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp
- Đặc điểm, tính chất của sản phẩm sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. Sản phẩm là kết quả của sự kết hợp các yếu tố đầu vào, vì vậy sản phẩm là yếu tố phản ánh chính xác nhất chi phí sản xuất. Đây là cơ sỏ để doanh nghiệp xác định số lượng vốn cần thiết để sản xuất sản phẩm. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh bị ứ đọng vốn hay thiếu vốn, việc ứ đọng hay thiếu vốn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn. Vốn bị ứ đọng thì doanh nghiệp sẽ bị mất đi cơ hội đầu tư khác, còn thiếu vốn thì doanh nghiệp phải trả chi phí cho việc huy động vốn.
Ngoài ra đặc điểm và tính chất của sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của của sản phẩm, sự giảm sút hay gia tăng khối lượng hàng hoá trong tiêu thụ có tác động rất lớn đến chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp.
3.2. Các yếu tố khách quan tác động đến hiệu quả sử dụng vốn
3.2.1. Thị trường sản xuất, tiêu dùng, thị trường các yếu tố đầu vào…
Thị trường là một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Sự ổn định của thị trường sẽ là cơ sở cho sự ổn định doanh nghiệp.
- Với thị trường sản xuất ảnh hưởng đên khả năng sản xuất và khả năng cạnh tranh của công ty. Khi trên thị trường có nhiều nhà sản xuất cung ứng một loại sản phẩm nào đó lúc này doanh nghiệp có thể sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt, khả năng sản xuất có thể bị thu hẹp lại. Hay nói cách khác là doanh nghiệp phải chi tiêu vốn nhiều hơn, hiệu quả sử dụng vốn sẽ giảm.
- Với thị trường tiêu dùng : sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Sự yêu cầu và đòi hỏi cao của người tiêu dùng sẽ làm cho khả năng tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp giảm đi, hàng hoá sẽ bị tồn kho nhiều hơn điều này sẽ dẫn đến sự ứ đọng vốn trong khâu lưu thông. Hiệu quả sử dụng vốn sẽ giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.
-Thị trường các yếu tố đầu vào : Đây là những yếu tố giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên và liên tục. Sự biến động của thị trường này tất yếu sẽ dẫn đến sự biến động quá trình sản xuất của công ty, làm cho quá trình sản xuất bị ngưng trệ, công suất máy móc không được sử dụng hết, sức lao động của nhân công bị lãng phí, hợp đồng kinh tế không thực hiện được…tất cả sẽ làm giãm hiệu quả sử dụng vốn. Không những vậy mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
3.2.2. Tiến bộ công nghệ khoa học kỹ thuật …
Công nghệ bao gồm bốn yếu tố : kỹ thuật , con người, tổ chức và thông tin, bất kể một sự thay đổi nào của bốn yếu tố này tất yếu sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính các yếu tố này sẽ phần nào tác động trực tiếp hay gián tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn.
Chẳng hạn như sự thay đổi của yếu tố kỹ thuật sẽ làm cho hệ thống máy móc của doanh nghiệp sẽ lạc hậu hơn so với các doanh nghiệp khác, đây chính là hao mòn vô hình. Hao mòn vô hình sẽ làm cho hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp bị giảm rõ rệt, nó còn nghiêm trọng hơn khi doanh nghiệp mới trang bị lại các thiết bị, hệ thống dây chuyền sản xuất. Tốc độ hao mòn vô hình sẽ tỷ lệ nghịch với hiệu quả sử dụng vốn.Còn yếu tố thông tin sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. Sự mất cân xứng về thông tin sẽ làm giảm hiệu quả của dự án đầu tư. Thông tin ở đây có thể là thông tin thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh, hay là thông tin về khách hàng…Nếu doanh nghiệp có đầy đủ thông tin sẽ giúp họ có cách nhìn tổng quan hơn, chính xác hơn từ đó doanh nghiệp có thể sử dụng vốn có hiệu quả hơn.
4. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp.
Trong giai đoạn kinh tế nước ta đang hội nhập, sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, giữa các loại hình doanh nghiệp với nhau. Sự khắt khe của người tiêu dùng buộc doanh nghiệp phải sử dụng tốt những đồng vốn của mình mới hy vọng đứng vững và phát triển được. Hơn nữa hiện nay khi mà nguồn vốn trung và dài hạn tương đối khan hiếm, các ngân hàng thường sử dụng nguồn ngắn hạn để cho vay dài hạn nên chi phí để doanh nghiệp sử dụng vốn vay tương đối cao. Mặt khác thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn hình thành nên đang có nhiều vấn đề hạn chế như các nhà đầu tư chưa tham gia nhiều vào thị trường chứng khoán, tổng giá trị huy động được từ thi trường còn chiếm tỷ lệ nhỏ so với GDP, khối lượng hàng hoá trên thị trường vẫn còn ít, chất lượng hàng hoá chưa đáp ứng được các yêu cầu của nhà đầu tư, vì vậy mà việc huy động vốn trên thị trường này thực sự là vấn đề lớn đối với doanh nghiệp.
Trước những khó khăn và thách thức như vậy thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu khách quan.
Khi doanh nghiệp sử dụng đồng vốn có hiệu quả thì mọi thứ có thể diễn ra rất thuận lợi từ việc huy động thêm vốn để mở rộng sản xuất, cạnh tranh với các đối thủ khác, có thêm nhiều cơ hội đầu tư mới, tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường…Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng có nghĩa là doanh nghiệp thực hiện được việc “bảo toàn và phát triển vốn”. Đây là một trong những mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra trước khi đi vào sản xuất kinh doanh
Chương II thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Ngân hàng
1. Khái quát về Công ty xây dựng Ngân hàng
1.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng
1.1.1. Sản phẩm có tính chất cố định nơi sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất thuỷ văn và khí hậu
- Nơi tiêu thụ sản phẩm cố định
- Nơi sản xuất biến động nên lực lượng thi công( lao động, thiết bị thi công, vật tư kỹ thuật) luôn luôn di động.
- Chất lượng, giá cả phụ thuộc và chịu sự ảnh hưởng trực tiếp điều kiện tự nhiên.
1.1.2. Sản phẩm xây dựng có quy môt lớn, kết cấu phức tạp.
- Vì sản phẩm xây dựng phần lớn là tài sản cố định
- Kết cấu của sản phẩm phức tạp, nhiều hạng mục công trình mỗi công trình thì phải có những bản thiết kế riêng.
- Khối lượng vốn đầu tư lớn vào vật tư, lao động và máy móc thi công.
Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài, chất lượng của sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của ngành kinh doanh khác.
- Các công trình xây dựng thường có thời gian sử dụng rất dài, nên phải gánh chịu nhiều rủi ro( sự thay đổi điều kiện tự nhiên, sự biến động về giá cả các yếu tố đầu vào)
- Sản phẩm của ngành xây dựng là yếu tố đầu vào cho các ngành sản xuất khác nên nó co ý nghĩa quyết định đối với các ngành kinh doanh khác.
1.1.4 Sản phẩm xây dựng mang tĩnh chất tổng hợp v...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trồng khóm (dứa) của các nông hộ tại thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang Nông Lâm Thủy sản 0
D GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI Luận văn Kinh tế 0
D Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Luận văn Kinh tế 0
A Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô Luận văn Kinh tế 0
A Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân lực ở chi nhánh công ty TNHH MM mega market (việt nam) tại thành phố hà nội Nông Lâm Thủy sản 0
D Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Kiến trúc, xây dựng 0
D Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình Luận văn Kinh tế 0
D Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Luận văn Kinh tế 0
D Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế của bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình Khoa học Tự nhiên 0
D Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ tồn đọng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top