Bartlet

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 6
I. Khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 6
1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 6
2. Vai trò của Tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. 7
3. Nội dung cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 7
3.1 Điều tra nghiên cứu thị trường :...............................................................8
3.2 Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm :....................................................9
3.3. Xây dựng giá bán :....................................................................................9
3.4 Tổ chức các hoạt động bán hàng và xúc tiến bán hàng:.........................10
4. Các yếu tố tác động đến khả năng tiêu thụ sản phẩm : 11
4.1 Môi trường kinh doanh trong nước :........................................................11
4.2 Môi trường hội nhập quốc tế :.................................................................12
4.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp:......................................................14
4.4 Các yếu tố khác :....................................................................................14
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HÒA BÌNH 16
I. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình 16
II. Các đặc điểm của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình: 19
1.Đặc điểm về nhân tố nguồn lực của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình : 19
1.1 Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 19
1.2 Đặc điểm về sản phẩm của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình.........20
1.3. Đặc điểm về vùng nguyên liệu và thị trường của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình..............................................................................................21
1.4 Các đặc điểm về tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình..........................................................................................................25
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình 27
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình 31
4. Thành tích mà Công ty đạt được : 36
II. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình. 36
1. Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 36
2. Hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 42
3 Hoạt động lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 45
4. Công tác xác định giá bán 46
5. Công tác chuẩn bị hàng hóa để xuất bán 47
7. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán 49
8. Tổ chức hoạt động bán hàng 50
III. Đánh giá kết quả kinh doanh và điều chỉnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần mía đường Hòa Bình. 50
1. Thành tựu: 51
2. Nhược điểm 52
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHÀN MÍA ĐƯỜNG HÒA BÌNH 54
I. Định hướng phát triển của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 54
1. Tiềm năng thị trường của công ty 54
2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh chung của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 55
3. Tình hình thị trường đường trong nước và thế giói trung tuần tháng 11/2008 56
II. Một só giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần mía đường Hòa Bình 57
1. Nhóm giải pháp về công nghệ 57
2. Nhóm giải pháp bán hàng 58
3. Giải pháp khắc phục khó khăn đến từ bên ngoài 60
4. Nhóm giải pháp hoàn thiện kỹ năng quản trị 61
KẾT LUẬN 63LỜI MỞ ĐẦU
Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20 - thời kỳ nước ta còn trong chế độ bao cấp, tất mọi thứ hàng hóa đều khan hiếm, ngay cả các nhu yếu phẩm như: lương thực thực phẩm, vải vóc, thuốc men… Chủ trương tự cung tự cấp và cơ chế kế hoạch hóa của Nhà nước đã trói buộc nền kinh tế, khiến cho người dân thiếu thốn, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn; xã hội chậm phát triển… Ngày nay, đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ bằng nền kinh tế thị trường hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế. Hai mươi hai năm đổi mới đem lại cho đất nước ta rất nhiều thay đổi: cơ sở hạ tầng phát triển, hàng hóa trở lên phong phú, đa dạng, các loại hình dịch vụ mới liên tục được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng đươc nâng cao… Tất cả những thành tựu có được này là nhờ vào nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa được Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986. Có thể nói, với bản chất cạnh tranh của nền kinh tế thị trường chính đã là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Mọi người vẫn thường nói “thương trường là chiến trường”. Sự cạnh tranh đã và đang trở nên gay gắt không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Ngày nay, khách hàng là “thượng đế”. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường không những cần nâng cao chất lượng của sản phẩm, tạo ra và thay đổi mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng mà còn phải đảm bảo các kênh phân phối, các dịch vụ liên quan tới việc tiêu thụ sản phẩm… với giá bán hợp lý để tiêu thụ được sản phẩm của mình. Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc tiêu thụ sản phẩm đã trở thành một vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp.Nếu không tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ do các sản phẩm bị tồn đọng và làm cho doanh nghiệp không thu hồi được vốn, không có khả năng tái sản xuất và doanh nghiệp sẽ tiến tới bờ vực phá sản. Chính vì thế, tiêu thụ sản phẩm cũng luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng hàng đầu trong mọi doanh nghiệp.
Trước tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ sản phẩm, Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình đã rất quan tâm đến các hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Sau hơn 4 tháng thực tập tại Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình, được hiểu biết khá nhiều về quá trình kinh doanh và phát triển của Công ty nói chung, cũng như hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty nói riêng, em đã chọn đề tài : “ Một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề được chia làm ba chương chính như sau :
Chương I : Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương II : Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình
Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình

- Kênh phân phối: Công ty chủ yếu sử dụng kênh phân phối hỗn hợp nhưng đa số tập trung giao hàng cho người bán buôn chứ không bán lẻ, tạo được mối quan hệ mật thiết với nhà bán buôn và hình ảnh của công ty tới khách hàng cũng được rõ nét hơn
-Công tác chuẩn bị hàng hóa để xuất bán cũng tương đối tốt, công ty luôn chuẩn bị hàng hóa cho đơn hàng đúng theo yêu cầu mà bạn hàng đã đưa, hàng luôn giao đúng lúc và bao gói đầy đủ
-Công ty đa số sử dụng hình thức khuyến mại thưởng theo doanh số bán cho khách hàng để khuyến khích sức mua của họ.
- Các đại lý luôn hoạt động tốt và hoàn thành mục tiêu công ty đề ra
2. Nhược điểm
- Việc định giá theo thị trường làm cho doanh nghiệp thụ động trong công tác lên kế hoạch cho những kì tiếp theo và bỏ lỡ cơ hội kinh doanh trên thị trường.
-Tìm kiếm thị trường mới không được xem là hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Với vấn đề quen làm việc với những khách hàng truyền thống đã làm cho doanh nghiệp không muốn tìm thị trường mới cho mình. Qua bao nhiêu năm vẫn là bảy khách hàng chiến lược, một đại lý ở Vinh và thêm một đại lý ở Huế. Không chú trọng đến khách hàng tỉềm năng của công ty. Phòng thị trường của công ty mới chỉ làm nhiệm vụ của những người nghiên cứu đầu vào cho sản phẩm chứ không chú trọng đến đầu ra. Dự kiến của công ty là đến năm 2010 sẽ nâng công suất của nhà máy lên 2500 tấn mía một ngày, như thế lượng đường thành phẩm sẽ là rất lớn. Việc không mở rộng thị trường sẽ làm cho công ty không có lối thoát về đầu ra cho sản phẩm. Mặt khác công ty đa số bán đường cho người bán buôn mà không trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất bánh kẹo, nước ngọt nên bị mất quyền lợi rất nhiều
- Công ty chỉ bán hàng với những khách có nhu cầu mua trên một nghìn tấn còn những khách hàng nhỏ lẻ với nhu cầu vài trăm kg không được đáp ứng. Công ty đã bỏ qua một phân đoạn thị trường tiềm năng và đem lại không ít lợi nhuận cho công ty. Điển hình là việc xuất hiện các nhãn hiệu đường khác nhau trong khu vực mà công ty hoạt động. Cho thấy việc bỏ lỡ và mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top