h_kute

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT.................2
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT..............................................................2
1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp....................................2
2. Chức năng và nhiệm vụ và của Công ty........................................................2
3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty..............................................................3
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây..................6
II. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY...................................................................8
1. Năng lực máy móc thiết bị............................................................................8
2. Đặc điểm về lao động....................................................................................8
3. Năng lực tài chính.........................................................................................9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT............................................................11
I. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN....................................................................11
II. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC......................................................16
II. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP........................19
IV. HIỆU QUẢ XÃ HỘI...............................................................................22
V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT .........22
1. Những thành công.......................................................................................22
2. Những hạn chế.............................................................................................23


Luận văn tốt nghiệp

Vũ Anh Dũng - Lớp 6A13 - MSV: 2000D140

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN
XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT.....................................................24
I. Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong 5 năm tới...................................24
1. Định hướng phát triển Công ty 5 năm tới...............................................24
2. Mục tiêu của Công ty..............................................................................24
3. Nhiệm vụ của Công ty.............................................................................25
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty cổ phần thương đầu tư phát triển công nghệ Việt trong thời gian
tới....................................................................................................................26
1. Quản lý chặt chẽ chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm...............................26
2. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả........................................................28
2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty............28
2.1.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượng TSCĐ
trong thời gian tới....................................................................................28
2.1.2. Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ.................................................30
2.2. Giải pháp nâng cao hiệu qua sử dụng vốn lưu động tại công ty..........31
2.2.1 - Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu............................................31
2.2.2. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn SXKD.....................32
KẾT LUẬN....................................................................................................34
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................35


Luận văn tốt nghiệp

Vũ Anh Dũng - Lớp 6A13 - MSV: 2000D140

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế
hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại,
đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được
với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải
tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm
ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đang
được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát
triển công nghệ Việt, trước thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty và hiệu quả của các hoạt động này, tui quyết định chọn đề tài "Một
số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty cổ phần thương đầu tư phát triển công nghệ Việt" cho chuyên đề
thực tập của mình với mục đích để thực hành những kiến thức đã học và qua
đó xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả
sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kết cấu của luận văn gồm ba chương:
Chương I:

Giới thiệu chung về Công ty cổ phần thương đầu tư
phát triển công nghệ Việt.

Chương II: Phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty cổ phần thương đầu tư phát triển công nghệ
Việt
Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của Công ty cổ phần thương đầu tư phát triển
công nghệ Việt.
Để hoàn thành bài luận văn này, tui đã nhận được sử giúp đỡ tận tình của
1


Luận văn tốt nghiệp

Vũ Anh Dũng - Lớp 6A13 - MSV: 2000D140

giảng viên hướng dẫn và các cô chú Phòng Kinh doanh. Tuy nhiên, đây là một
vần đề có phạm vi khá rộng, phức tạp và do trình độ, khả năng nắm bắt thực tế
còn có những hạn chế nên việc nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót.
Vì vậy, tui rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô cùng cô chú
trong Công ty để bài luận văn của tui đạt kết qủa cao nhất.

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT
1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát công nghệ Việt được thành lập
năm 2000, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực đào tạo nghề
của xã hội vì sự phát triển chung của nền giáo dục Việt Nam.
Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát công nghệ Việt là đối tác tin cậy
của nhiều công ty, tập đoàn thế giới, chuyên cung cấp thiết bị đào tạo và
nghiên cứu khoa học như: ELWE, DEGEM TECH, BOSS, MITUTOYO, E.
D…
Bên cạnh đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đào
tạo nghề, Công ty còn có sự công tác quý báu của nhiều nhà khoa học, chuyên
gia thuộc Viện Khoa học công nghệ Việt Nam đã đào tạo nên một nguồn nhân
lực mạnh mẽ hiệu quả đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
Hiện nay, địa chỉ của Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát công nghệ
Việt đặt tại số 3 ngõ 178/49 Trung Liệt, Đống Đa, thành phố Hà Nội. (điện
thoại: 043.5376447 - Fax: 043.8574579). Nhờ có chất lượng cao về sản phẩm
và dịch vụ sau bán hàng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát công nghệ
Việt đã trở thành đối tác tin cậy trong các dự án tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 
Re: [Free] Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương đầu tư phát triển công nghệ Việt

MOD cho em xin tài liệu này với ạ. Em xin trân thành Thank ạ
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương đầu tư phát triển công nghệ Việt

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top