Lanny

New Member
Download Đề tài Môi trường cạnh tranh ngành bất động sản - Chiến lược của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh 2010-2015

PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH..................................................4
1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường.......................................................4
1.1. Quy mô thị trường bất động sản...............................................................................4
1.1.1.Đặc điểm thị trường bất động sản.......................................................................4
1.1.2. Quy mô thị trường bất động sản hiện nay..........................................................5
1.2. Tốc độ tăng trưởng....................................................................................................8
2. Phạm vi cạnh tranh........................................................................................................10
3. Số lượng các đối thủ cạnh tranh....................................................................................11
4. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường........................................................................14
4.1. Những rào cản gia nhập ngành...............................................................................14
4.1.1. Rào cản kỹ Kỹ thuật.........................................................................................14
4.1.3. Rào cản về pháp luật........................................................................................15
4.1.4. Rào cản về các chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ của Nhà nước..............15
4.1.5. Rào cản về thủ tục hành chính.........................................................................16
4.2. Rào cản rút lui khỏi thị trường................................................................................17
5. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng .........................................................................17
5.1. Sản phẩm.................................................................................................................17
5.2 Khách hàng..............................................................................................................18
6. Năng lực sản xuất và yêu cầu về vốn.............................................................................19
.6.1. Năng lực sản xuất...................................................................................................19
6.2. Yêu cầu về vốn........................................................................................................19
7. Khả năng sinh lợi...........................................................................................................20
7.1. Bước tiến dài trong thị trường bất động sản...........................................................20
7.2. Bất động sản-rủi ro và cơ hội..................................................................................21
7.3. Triển vọng phát triển của ngành.............................................................................24
Điểm sáng......................................................................................................................24
Điểm tối.........................................................................................................................25
Một số quyết định mới liên quan đến thị trường bất động sản......................................25
PHẦN 2: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH...........................................................................27
1. Đánh giá vị thế cạnh tranh của các đối thủ....................................................................27
2. đoán biện pháp cạnh tranh.......................................................................................31
3. Xác định những nhân tố thành công chính thành công của các công ty. ......................35
3.1. Nhân tố bên ngoài...................................................................................................35
3.2. Nhân tố bên trong....................................................................................................36
PHẦN 3: LẬP BẢNG PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY......................38
1.Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh.........................................38
1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển...............................................................38
1.2 Giới thiệu về công ty................................................................................................40
1.3 Các lĩnh vực hoạt động............................................................................................41
2. Các hoạt động chủ yếu của công ty...............................................................................43
2.1. Những dự án của công ty........................................................................................43
2.2.Hoạt động Marketing...............................................................................................44
2.2.1. Phân khúc thị trường theo nhóm khách hàng..................................................44
2.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu.........................................................................44
2.2.3. Định vị sản phẩm.............................................................................................44
12.2.4. Xác lập mục tiêu marketing.............................................................................44
2.2.5. Chiến lược marketing: marketing tổng lực......................................................45
2.2.6. Định vị thương hiệu.........................................................................................47
2.3. Các hoạt động hỗ trợ của công ty...........................................................................47
2.3.1. Quản trị nguồn nhân lực của công ty...............................................................47
2.3.2.Vấn đề phát triển công nghệ.............................................................................48
2.3.3. Vấn đề quản lí chung.......................................................................................49
2.4. Tài chính của công ty..............................................................................................50
2.4.1. Các chỉ số tăng trưởng- kết quả kinh doanh của công ty trong các năm 2006,
2007, 2008..................................................................................................................50
2.4.2. Các chỉ số hoạt động........................................................................................51
2.4.3. Chính sách cổ tức của công ty.........................................................................52
2.5.1. Trao 12 xuất học bỗng Nguyên Đức Cảnh......................................................53
2.5.2. Tặng tiền học bỗng ủng hộ vì người nghèo...................................................54
2.5.3. Tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo..........54
2.5.4. Tổ chức các chương trình nhân dịp Lễ, Tết thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh
khó khăn.....................................................................................................................54
2.5.5. Xây dựng nhà tình thương và các hoạt động xã hội khác................................55
3. Phân tích ma trận SWOT. .............................................................................................55
Điểm mạnh.....................................................................................................................55
Điểm yếu........................................................................................................................56
Cơ hội.............................................................................................................................56
Thách thức.....................................................................................................................57
Ma trận SWOT...................................................................................................................58
4. Các chiến lược cho công ty giai đoạn 2010 – 2015.......................................................60
4.1. Các mục tiêu chính cần đạt được cho các chiến lược kinh doanh của công ty. .....60
4.2. Các chiến lược cho công ty giai đoạn 2010 – 2015................................................61
4.2.1. Các chiến lược nhóm SO.................................................................................61
4.2.2. Các chiến lược nhóm ST..................................................................................62
4.2.3. Các chiến lược nhóm WO................................................................................63
4.2.4. Các chiến lược nhóm WT................................................................................64
KẾT LUẬN........................................................................................................................65
2
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiLời mở đầu
Cùng với quá trình toàn cầu hóa của xu thế thế giới, nền kinh tế Việt Nam
ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt
Nam cũng xây dựng đầy đủ nền kinh tế thị trường, trước nhu cầu phát triển
đó thị trường bất động sản ở Việt Nam ra đời cùng với sự phát triển ngày
càng đầy đủ hơn các thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc
tế.
Thị trường bất động sản Việt Nam tuy lúc mới ra đời còn non trẻ, hoạt động
không theo quy luật tự nhiên, chưa bắt kịp theo sự phát triển của các nước
trên thế giới, nhưng cho đến nay đã đạt được những bước tiến dài, cả về
lượng và chất, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Sau gần 3 năm
Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, bất động sản dần hoạt
động theo đúng quỹ đạo, sự tiến bộ kể trên được thể hiện một cách rõ ràng
khi thị trường bất động sản Việt Nam từ chỗ không được xếp hạng chỉ số
minh bạch đã vươn lên nằm trong tốp những thị trường có tính minh bạch.
Những cam kết về tự do hoá thị trường khi gia nhập WTO đã giúp các công
ty quản lý bất động sản quốc tế có điều kiện phát triển tại Việt Nam như
CBRE, Savill, Collier… và kích thích các công ty dịch vụ bất động sản trong
nước phát triển với tốc độ nhanh chóng.
Một công ty muốn tồn tại và hoạt động có hiệu quả trong ngành thì công ty
đó phải nắm bắt được những nét chính của ngành, và phân tích được năng
lực cạnh tranh cũng như quan trọng hơn cả là phân tích SWOT để biết được
đâu là điểm mạnh, điểm yếu bên trong và rủi ro, thách thức bên ngoài. Vì
vậy nhóm chúng em thực hiện đề tài “môi trường cạnh tranh ngành bất
động sản- Chiến lược của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
2010-2015” để phân tích từ đó đưa ra giải pháp chiến lược cho công ty. Vì
thời gian tìm hiểu ngắn cũng như kiến thức chuyên môn chưa cao nên trong
bài tiểu luận còn rất nhiều sai sót, nhóm chúng em mong nhận được lời nhận
xét cũng như ý kiến đóng góp của thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Nhóm chúng em xin chân thành Thank thầy.
3PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH.
1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường.
1.1. Quy mô thị trường bất động sản.
1.1.1.Đặc điểm thị trường bất động sản.
Không có thị trường trung tâm: thị trường bất động sản chưa hình thành
được thị trường trung tâm mà tại đó người mua và người bán có thể trực tiếp
gặp nhau và tác động trực tiếp qua lại lẫn nhau. Gần như tất cả các giao dịch
được thực hiện chủ yếu thông qua trung gian là các tổ chức môi giới bất kinh
doanh động sản, qua báo chí, hay thông qua các cá nhân môi giới. Do không
có thị trường trung tâm nên các thông thi về thị trường khó thu thập và có độ
tin cậy thấp tạo nên tính thiếu hiệu quả của thị trường này. Gần đây tại Việt
Nam, các Công ty kinh doanh địa ốc và các Công ty môi giới bất động sản đã
hình thành và phát triển rất nhanh đã tạo điều kiện cho các giao dịch trên thị
trường diễn ra dễ dàng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn. Mới đây Bộ Xây
Dựng đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008,
theo đó: “Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán,
chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất
động sản (trừ các dự án nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở)”, điều này sẽ thúc đẩy
hơn sự phát triển của thị trường bất động sản.
Thị trường bất động sản mang tính khu vực và địa phương sâu sắc: đặc
tính của bất động sản là không thể thiêu hủy và khó chia cắt, không thể di dời;
sự thừa thải ở nơi này không thể bù đắp sự thiếu hụt ở nơi khác làm cho thị
trường bất động sản mang tính chất địa phương. Mặt khác, sự khác nhau về
trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mật độ dân số làm cho nhu cầu về
bất động sản cũng sẽ khác nhau về số lượng, hình dạng, chất lượng và từ đó
dẫn đến sự khác nhau về mức độ phát triển của thị trường bất động sản của
từng địa phương.
Thị trường bất động sản là thị trường không hoàn hảo: thị trường bất
động sản là một thị trường đòi hỏi sự can thiệp nhiều và trực tiếp của Nhà
Nước nên mức độ hoàn hảo của thị trường bất động sản thấp hơn các thị trường
hàng hóa tiêu dùng, thị trường tư liệu sản xuất và các thị trường khác. Bên cạnh
đó, do không tái tạo được hay tính khan hiếm của đất nên thị trường mang tính
độc quyền. Các thông tin về quy hoạch, về quản lý, kinh tế xã hội liên quan đến
đất đai chưa được phổ biến triệt để điều này làm cho thị trường bất động sản có
cạnh tranh nhưng là cạnh tranh ngầm, cạnh tranh không hoàn hảo.
Thị trường bất động sản là thị trường có mối liên hệ mật thiết với các thị
trường khác nhất là thị trường tài chính tiền tệ, tín dụng và với sự phát triển
kinh tế của một quốc gia: Hầu hết các khoản đầu tư đều đi vào hai luồng là đầu
4
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phitư vào các tài sản hay là đầu tư trên thị trường tài chính tiền tệ. Trong mọi thời
điểm người ta luôn có nhu cầu chuyển dịch một lượng tiền bạc sang tài sản
hay ngược lại. Mặt khác, bản thân các giao dịch về bất động sản thường có
nhu cầu rất lớn về vốn. Điều đó cho thấy, thị trường bất động sản của một quốc
gia chỉ có thể phát triển lành mạnh và ổn định khi có một thị trường vốn phát
triển lành mạnh và ổn định.
1.1.2. Quy mô thị trường bất động sản hiện nay.
Theo Chiến lược phát triển đô thị của Việt Nam, diện tích đất đô thị sẽ
tăng từ 105.000 Ha hiện nay lên đến 460.000 Ha vào năm 2020, tỷ lệ đô thị hoá
28% hiện nay, dự kiến sẽ đạt tới khoảng 45% vào năm 2025. Nhu cầu về nhà ở
đặc biệt là nhà ở đô thị để đáp ứng cho số dân đô thị khoảng 23 triệu người hiện
nay, dự kiến sẽ tăng lên 46 triệu người vào năm 2025. Nếu chỉ tính riêng nhu
cầu nhà ở đô thị, trung bình mỗi năm Việt Nam đã cần phát triển thêm 35
triệu m2 nhà để phấn đấu đạt 20 m2 nhà ở/người tại đô thị vào năm 2020.
Trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản Việt Nam đã thu hút được gần
700 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký khoảng 17 tỷ Đô la Mỹ
tính đến tháng 4/2007.
+ Nguồn cung :
Mặc dù những thời gian gần đây, dưới tác động của thuế thu nhập cá
nhân, các giao dịch trên sàn bất động sản đã lắng xuống trông thấy, nhưng các
chuyên gia đều cho rằng, xu hướng nửa cuối quý IV/2009 và đầu năm 2010 sẽ
là sự bùng nổ của thị trường căn hộ bán cả về cung- cầu.
5Tín hiệu tích cực nhất phải kể đến là dấu hiệu phục hồi của các hoạt
động về đầu tư BĐS tại Việt Nam qua số lượng thông tin đầu tư gia tăng sau
giai đọan trầm lắng trong nửa đầu năm 2009. Cụ thể, ngày 15/10, Vina Capital
thông báo bán toàn bộ 50,1% cổ phần của tập đoàn ở dự án cao ốc A&B. Việc
bán cổ phần này mang lại tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 17,5% trong 4 năm.
Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn BIDV đã mua 996 căn hộ trung cấp thuộc
dự án Hòang Anh An Tiến, huyện Nhà Bè. Giá bán toàn bộ tương đương 1.000
-1.100 USD/m2.
Theo CBRE, đến thời điểm hiện tại, thị trường văn phòng cho thuê tại
TP.HCM giá thuê sẽ chạm đáy vào cuối năm nay. Giá chào thuê của tât cả các
phân hạng cao ốc văn phòng đều sẽ có mức gảm thấp nhất: 2,9% kể từ thời
điểm quý II/2009. Dự án Kumho Asiana Plaza với tổng diện tích sàn 31.562m2
đã đi vào họat động trong tháng 9 vừa qua đã đẩy mặt bằng giá chào thuê văn
phòng hạng A tăng lên 41,3USD/m2/tháng, tăng 1,2% so với quý trước.
Tuy nhiên, hiện tỷ lệ mặt bằng của tất cả các phân hạng vẫn nằm ở mức
17,5% giảm 0,6% so với quý trước. Riêng tỷ lệ mặt bằng hạng A còn trống
hiện vẫn ở mức cao: 26,3%.Trong khi đó dự báo nguồn cung sẽ vẫn tiếp tục
tăng từ nay đến cuối năm 2010.
Ở thị trường kinh doanh bán lẻ dấu hiệu có vẻ khả quan hơn. Hiện giá chào
thuê bình quân tại các trung tâm thương mại tổng hợp trong khu trung tâm
thương mại(TTTM) của thành phố vẫn bình ổn ở mức giá 105,3USD/m2/tháng
tại các tầng lầu có vị trí thuận lợi.
Dự kiến trong quý IV/2009 sẽ có nhiều TTTM lớn được khánh thành như:
Kumho Asiana Plaza(Q.1), The Flemington (Q.11) và The Everich(Parkson) ở
Q.11 sẽ cung cấp thêm cho thị trường 56.338m2 mặt bằng.
Thị trường căn hộ dịch vụ vẫn tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm giá
thuê. Giá thuê trung bình của căn hộ dịch vụ trong tất cả các hạng giảm 4,3%
xuống còn 24,74 USD/m2/tháng. Tỷ lệ trống của các tòa nhà hạng A thậm chí
còn tăng cao lên 26% do khách thuê dời dến các căn hộ dịch vụ rẻ hơn.
Có dấu hiệu hồi phục và được đánh giá tiềm năng nhất hiện nay chính là
thị trường căn hộ bán. Trong quý III, các chủ đầu tư đã bắt đầu khởi động lại
các dự án bị đình hay hoãn lại trước đây và cùng lúc đó là 12 dự án mới đã
được khởi công xây dựng. Có 10 dự án (bao gồm 1.800 căn hộ) đã chính thức
được chào bán trong đó một số chủ đầu tư chỉ chào bán 1 số lượng nhỏ trong
tổng số nguồn cung của dự án. Đặc biệt, giá chào bán bình quân trên thị trường
thứ cấp tiếp tục tang từ 1%-3,4% so với quý trước, và hầu hết các giao dịch dao
động trong mức giá 650 USD-810 USD/m2.
Nếu tính từ năm 2008 đến quý III/2009 đã có 46 dự án với gần 15.000
căn hộ được chào bán. Dự kiến, số lượng căn hộ được chào bán tại TP.HCM từ
quý IV/2009 đến quý II/2010 sẽ là 44 dự án với trên 22 ngàn căn hộ.
6
Ket-noi.com kho tai lieu m

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
T Nghiên cứu đánh giá các khía cạnh kinh tế và môi trường của các mô hình sản xuất trong đê bao huyện Khoa học Tự nhiên 0
M Thực trạng kinh doanh và cạnh tranh của công ty cổ phần môi trường sạch đẹp Luận văn Kinh tế 0
H Một số giải pháp hoàn thiện môi trường vĩ mô nhằm nâng cao khả nămg cạnh tranh của các doanh nghiệp Luận văn Kinh tế 0
B Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường môi giới và cho thuê nhà đất ở công ty Luận văn Kinh tế 0
H Phân tích và đánh giá khía cạnh môi trường của công nghệ chuyển đổi rác thải sinh hoạt thành năng lư Môn đại cương 0
N Nghiên cứu các thuật toán giám sát và xử lý cạnh tranh giữa các thành phần phần mềm trên môi trường Công nghệ thông tin 0
C [Free] Đề án Môi trường cạnh tranh và xây dựng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong ngành d Luận văn Kinh tế 0
S [Free] Yếu tố cạnh tranh và yếu tố pháp luật trong môi trường kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
B Những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh ở Việt Nam hiện nay Tài liệu chưa phân loại 2
K Những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh trang lành mạnh trong kinh doanh ở Việt Nam hiện nay Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top