quabongvang

New Member
Cơ quan mình đang áp dụng ISO 9001, HACCP... đủ thứ, có sử dụng rất nhiều biểu mẫu để áp dụng nhưng hình như chưa được liên kết, rời rạc, mỗi lần có sự cố rà tìm trên hồ sơ rất khó và hay bị thiếu sót, mình nghĩ nên có 1 chương trình máy tính liên kết tất cả những thông số dữ liệu mà các biểu mẫu đó áp dụng để khi nhân viên thực hiện ghi hồ sơ sẽ nhập thông số lên chương trình đó luôn, như vậy khi có truy vết sản phẩm sẽ nhanh chóng và xác định dễ hơn. các bạn có thể tư vấn mình chương trình nào là hợp lý nhất, Thank các bạn nhiều.
 

Markus

New Member
Chào ban,

1- Trước hết bạn nên phân loai từng đối tượng/cá nhân có nhu cầu ứng dụng & quản lý ISO, HACCP ... Sau đó, thực hiện chuyện nối kết các đối tượng/ cá nhân đó lại với nhau bằng một chương trình "Quản Lý Phân Quyền" từ một máy chủ ! (Giống như mô hình tổ chức BP.Kế Toán vậy !)


2- Đơn giản : Bạn có thể sử dụng 2 trong 5 bộ Window Office, đó là Excell and/or Access... để phục vụ cho nhu cầu "search + manage" theo với yêu cầu riêng của bạn !


Chúc thành công,

Elisa Hoang

 
Top