nhox_lj

New Member
Chắc là từ rơi quá nhiều vào mặt bic các mô tơ ở bộ kéo giấy rồi.
Bạn tháo toàn bộ mấy dàn mô tơ đó ra khỏi máy, tháo mô tơ (tháo mô tơ thôi) vệ sinh sạch sẽ.
Thân!
 

pigletandmouse

New Member
Tháo nguyên cụm feed giấy ra, gỡ con Selenoid ra và vệ sinh đi bạn, Máy bị rơi từ thường máy con selenoid hít ra hít vào hay bị dinh bột từ.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top