bobotinhnghich

New Member
Khi cai den phần càithi no bào " Please insert disk adobe flash professional to continue". Minh len mạng tìm thay biu là bỏ vo 1 đĩa bất ki vao rồi cài dat ma vẫn k được. Mình chuyen bo cài thành file iso roi mount ra ổ ao van k được. Bac nao có kinh nghiem giup mình với
 

ice_heart97

New Member
Lỗi nay xay ra do adobe flash professional CS5 trong bo Adobe Creative Master Collection CS5 bi lỗi. Nếu nhu ban muốn cài Photoshop hay nhung phan mềm khác co trong bộ Adobe Creative Master Collection CS5 ma khong phải là adobe flash professional CS5 thi ban bỏ tick o muc adobe flash professional CS5 roi cai như bình thuong se không lỗi Ma ban cài theo bo phan mềm hay cài riêng?
 
Top