rica17

New Member
Thành ngữ tiếng anh tương đương lời nói không mất tiền mua là

" "
civility costs nothing
 
Top