daigai

Well-Known Member
các bạn chọn đúng bản cho window của mình đang sử dụng nhé, chọn sai là lỗi đó

KHông biết chính xác thì vào run > gõ dxdiag để xem thông tin hệ điều hành

Windows Server 2003 SP2 x64 64 bit, Windows Server 2003 SP2 x86 32 bit, Windows XP SP2 x64 64 bit, Windows XP SP3 x86 32 bit, Windows XP Embedded SP3 x86 32 bit, Windows 8 x86 32 bit, và Windows 8 x64 64 bit.


Link tải bản vá từ microsoft.com
,

,
,
,

.


xem thêm
CÁCH NGĂN NGỪA WANNACRY ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ, MIỄN PHÍ
 
Top