tctuvan

New Member
Mình tổng hợp các link download đủ các bản cài windows cho các bạn..

Hỏng link thì reply để báo mình nhé

Windows 7 32 bit ISO
Ultimate: 2.5 GB


Windows 7 64 bit ISO


Windows 8.1 32 bit ISO
Pro 2.5 GB:


Windows 8.1 64 bit ISO
3,5 GB


Win 8 All in one ISO (chứa cả 32 lẫn 64 bit)


Windows 8 PE 64 bit cực rút gọn
chỉ 300mb


Windows 10 64 bit ISO
Windows 10 pro x64-bit 10.0 buil 1024


Windows 10 32 bit ISO


Xem thêm
Máy nào yếu cũng có thể cài windows XP: Link download windows XP ISO mọi phiên bản 32bit, 64bit
HƯỚNG DẪN CÀI WINDOWS 10 BẰNG USB
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top