Mỹ Ngọc

New Member
Ad ơi mình có bản tóm tắt rồi, mà k tải được bản full luận văn.
 

khanhngoc80

New Member
Mong Admin giúp em tải thêm các tài liệu sau ạ. Em Thank admin rất nhiều ạ!

Thị trường viễn thông của Lào: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam:

TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

Phân tích môi trường ngành dịch vụ viễn thông:
 

tungvd

Member
Nhờ bạn tải giúp tài liệu dưới đây. Xin Thank nhiều.
Đánh giá tác động môi trường bãi chôn lấp rác Xuân Sơn
 

kimanhbk

Member
Nhờ ad tải giúp em tài liệu này ạ
Tên: KỸ NĂNG THAM VẤN CHO GIA ĐÌNH TRẺ TỰ KỶ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI
Link:
Thanks admin
 

toilatuanh

New Member
Ad giúp em tải tài liệu này với ạ. Em xin Thank ad ạ.
Đề xuất biện pháp quản lí cung dịch vụ Fastfood trên địa bàn Hà Nội hiện nay:
 

daigai

Well-Known Member
Mong Admin giúp em tải thêm các tài liệu sau ạ. Em Thank admin rất nhiều ạ!

Thị trường viễn thông của Lào: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam:

TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

Phân tích môi trường ngành dịch vụ viễn thông:

Thị trường viễn thông của Lào: cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam

TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Ken

New Member
Ad ơi ad tải giúp em tài liệu này với ạ. Em Thank ad nhiều ạ <3
Link:
 

suhoc

Member
- Nhờ các bạn tải giúp với ạ. Xin Thank rất nhiều.
- Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Thanh Hóa cuối thế kỉ XIX:
 

thao99nt

New Member
Admin giúp em tài liệu này với:
Một số vấn đề về pháp luật đấu thầu quốc tế tại Việt Nam

Phân tích cách đấu thầu quốc tế và đánh giá tình hình hoạt động đấu thầu quốc tế tại Việt Nam hiện nay

Thank Admin nhiều ạ.
 

ngphung110

New Member
Ad tải giúp em tài liệu này với. Em cảm ơn nhiều ạ
Link:
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top