pinochio1994

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
3.2.2.6. Xây dựng phương pháp chọn mẫu kiểm toán
Hiện nay có một số công ty đã tiến hành xây dựng phần mềm chuyên ngành để chọn mẫu kiểm toán. Việc chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy tính sẽ giúp kiểm toán viên tiết kiệm thời gian cũng như giảm bớt các sai sót trong quá trình chọn mẫu. Cách này có ưu điểm mang tính xác suất cao đồng thời giúp cho việc vi tính hoá công tác kiểm toán, tuy nhien cần kết hợp với kinh nghiệm đánh giá của kiểm toán viên đối với mẫu chọn để đạt hiẹu quả cao nhất.
3.2.2.7. Sử dụng kỹ thuật phân tích
Thực trạng: Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên không sử dụng nhiều các kỹ thuật phân tích mà chủ yếu là so sánh số dư năm nay và năm trước.
Giải pháp: Các thủ tục phân tích cho phép thấy được sự biến động của các khoản mục hàng tồn kho cũng như bản chất của các biến động đó. Do đó, khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nếu thực hiện thêm các thủ tục phân tích khác như phân tích tỷ suất vòng quay hàng tồn kho, tỷ suất lãi gộp kết hợp phân tích ngang và phân tích dọc, phân tích xu hướng của ngành, nền kinh tế gắn liền với phân tích thông tin tài chính và thông tin phi tài chính sẽ nhận ra được rõ những biến động bất thường cùng xu hướng của những biến động đó. Từ đó mà xác định đúng trọng tâm và định hướng kiểm toán đồng thời đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí kiểm toán.Kết luận

Kiểm toán hàng tồn kho có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Với vị trí quan trọng, tính phức tạp và khả năng xảy ra sai phạm cao của hàng tồn kho, đòi hỏi kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải thận trọng đích đáng trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán cũng như thiết kế chương trình kiểm toán phù hợp cho từng khách hàng.
Qua một thời gian thực tập tại Công ty kiểm toán dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, lựa chọn đề tài: “Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện” để viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, em đã đi sâu nghiên cứu lý luận cũng như thực tế kiểm toán hàng tồn kho tại AASC. Trong quá trình được tiếp cận các khách hàng, tìm hiểu Chương trình kiểm toán của AASC cũng như việc áp dụng chương trình kiểm toán này trên thực tế, em đã rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và nêu ra một số nhận xét kiến nghị với Công ty nhằm hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính nói riêng.
Do hạn chế về mặt kiến thức, thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế, em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo của Quý thầy cô, các anh chị và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank sự giúp đỡ tận tình của Giảng viên – Tiến Sỹ Chu Thành cùng toàn thể Ban lãnh đạo Công ty, các anh chị trong Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế để em có thể hoàn thành bài viết này.
Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Đỗ Mạnh Hải

Tài liệu tham khảo
1. Alvil A.Arens & Jame K.Loebbeck, Kiểm toán, NXB Thống kê, 2001.
2. GS.TS Nguyễn Quang Quynh, Lý thuyết kiểm toán, NXB Giáo dục, Tháng 11/1999.
3. GS.TS Nguyễn Quang Quynh, Kiểm toán tài chính, NXB Tài chính, Tháng 7/2001.
4. Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài chính,2002.
5. AASC, Các tài liệu đào tạo nội bộ, 2001.
6. AASC, Chương trình kiểm toán.
7. AASC, File kiểm toán của Công ty ABC, XYZ, 2005.
8. AASC, Hồ sơ kiểm toán mẫu, 2001.
9. Vũ Huy Đức – Kiểm toán nội bộ – Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Mục lục
Trang
Lời mở đầu 4
Phần I: Cở sở lý luận về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính 6
1.1. Khái quát chung về kiểm toán báo cáo tài chính 6
1.1.1. Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 6
1.1.2. Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính 7
1.1.3. Mục tiêu của kiểm toán BCTC 7
1.1.4. Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính 8
1.2. Chu trình hàng tồn kho với vấn đề kiểm toán 9
1.2.1. Bản chất của hàng tồn kho 9
1.2.2. Các chức năng của chu trình hàng tồn kho gắn với quá trình kiểm soát 11
1.2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 13
1.3. Nội dung kiểm toán hàng tồn kho 18
1.3.1. Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho 18
1.3.2. Lập kế hoạch kiểm toán 19
1.3.3. Thực hiện kiểm toán hàng tồn kho 28
1.3.4. Kết thúc kiểm toán 38
Phần II: Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện 41
2.1. Giới thiệu về công ty AASC 41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của AASC 41
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 42
2.1.3. Thị trường hoạt động của Công ty 45
2.1.4. Chính sách kế toán chủ yếu của Công ty 48
2.1.5. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2001-2005 51
2.1.6. Giới thiệu về quy trình kiểm toán chung của AASC 51
2.2. Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho của AASC 53
2.3. Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho tại khách hàng của AASC 57
2.3.1. Công ty ABC 57
2.3.2. Công ty XYZ 79
2.3.3. Đánh giá chung về việc thực hiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho đối với hai khách hàng 102
Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC 105
3.1. Những nhận xét chung về công tác kiểm toán hàng tồn kho do AASC thực hiện 105
3.1.1. Nhận xét về hoạt động kiểm toán của AASC 105
3.1.2. Nhận xét về công tác kiểm toán hàng tồn kho 107
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp kiểm toán hàng tồn kho do AASC thực hiện 110
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho 110
3.2.2. Những yêu cầu về hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho 111
3.2.3. Một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp kiểm toán hàng tồn kho do AASC thực hiện 112
Kết luận 118
Tài liệu tham khảo 119


Lời mở đầu
Hoạt động kiểm toán nói chung đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Sự phát triển cả về kinh tế và xã hội ở mỗi quốc gia đã làm cho hoạt động kiểm toán ngày càng phát triển và trở thành nhu cầu không thể thiếu. ở Việt Nam, hoạt động kiểm toán nói chung cũng như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là những hoạt động còn mới mẻ với sự tham gia của một số lượng ít các công ty kiểm toán trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hoá các hoạt động thương mại cùng với sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam và sự tài trợ của các công ty, tổ chức quốc tế, các công ty kiểm toán Việt Nam đã và đang từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng hoạt động của mình, phấn đấu ngang tầm với kiểm toán quốc tế. Tất cả tình hình đó, hứa hẹn những bước phát triển toàn diện cho kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là một trong hai Công ty kiểm toán độc lập đầu tiên ra đời tại Việt Nam vào năm 1991. Với bề dày kinh nghiệm lâu năm cùng sự nỗ lực không ngừng của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ trong Công ty, AASC đã thực sự phát triển, đóng góp một phần đáng kể đối với sự phát triển của ngành nghề kế toán, kiểm toán nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung.
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện

Trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, hàng tồn kho thường là một khoản mục có giá trị lớn, các nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho thường phát sinh nhiều, phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức hạch toán kế toán, làm tăng khả năng xảy ra sai phạm đối với hàng tồn kho. Hơn nữa, tại một số doanh nghiệp thường có xu hướng khai tăng giá trị hàng tồn kho nhằm tăng giá trị tài sản doanh nghiệp với những mục đích khác nhau. Do đó, số dư khoản mục hàng tồn kho luôn được đánh giá là trọng yếu. Các sai phạm xảy ra đối với hàng tồn kho ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu quan trọng trên Bảng cân đối kế toán cũng như Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp... Chính vì vậy, kiểm toán chu trình hàng tồn kho được đánh giá là một trong những phần hành quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Nhận thức được vị trí quan trọng này, với những kiến thức được học tại trường đại học và qua quá trình thực tập tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện”
Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 phần:
Phần I: Cở sở lý luận về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính
Phần II: Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC
Do trình độ, thời gian và kinh nghiệm có hạn cho nên bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, anh chị và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo – Tiến Sỹ Chu Thành, sự chỉ bảo, giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) và các anh chị trong phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, để em có thể hoàn thành bài viết này.


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Hoàn thiện chương trình Kiểm toán chu kỳ Hàng tồn kho, chi phí và giá thành tại Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA Luận văn Kinh tế 0
H Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng, thu tiền tại UHY Luận văn Kinh tế 2
R Kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Sài Gòn AFC – Chi nhánh H Luận văn Kinh tế 0
V Vận dụng hệ thống phương pháp kiểm toán với chu trình nghiệp vụ bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán Công nghệ thông tin 0
T Qui trình kiểm toán chu trình mua hàng - Thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam Luận văn Kinh tế 3
V Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty t Luận văn Kinh tế 0
G Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do C Luận văn Kinh tế 0
H Kiểm toán chu trình bán hàng – Thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Luận văn Kinh tế 0
T Thực hành kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong quá trình kiểm toán bảng khai tài chính Luận văn Kinh tế 2
B Thực trạng kiểm toán chu trình huy động và hoàn trả vốn do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top