Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC – CHI NHÁNH HÀ NỘI 3
1. Lịch sử hình thành và đặc điểm của chi nhánh AISC Hà Nội 3
1.1. Vài nét về Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ chí Minh – AISC: 3
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 3
1.1.2 Tổ chức Bộ máy quản lý: 4
1.2. Về Chi nhánh Công ty Kiểm toán AISC tại Hà Nội 7
1.2.1. Lịch sử hình thành và đặc điểm Chi nhánh AISC Hà Nội 7
1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh AISC Hà Nội 8
2. Các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh AISC Hà Nội: 9
CHƯƠNG II. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DO CHI NHÁNH AISC HÀ NỘI THỰC HIỆN 11
1. Lập kế hoạch kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại AISC Hà Nội: 15
2. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 29
2.1 Kiểm toán các khoản tiền 29
2.2. Kiểm toán Doanh thu 31
2.3. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng. 43
3. Kết thúc kiểm toán 53
CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH AISC HÀ NỘI. 57
1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI AISC HÀ NỘI. 57
* Nhận xét chung: 57
Quá trình nghiên cứu công tác kiểm toán tại hai khách hàng ABC và XYZ của Chi nhánh AISC Hà Nội cho thấy Chi nhánh đã xây dựng một chương trình kiểm toán tương đối đầy đủ, chi tiết và hiệu quả. Chi nhánh có phương pháp tiếp cận tương đối giống nhau đối với hai khách hàng trên bởi vì KTV luôn tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc tế cũng như luôn tuân thu một chương trình kiểm toán đã xây dựng nên. Đối với hai Công ty cụ thể trên, với những xuất phát điểm khác nhau nên KTV cho dù tiến hành với trình tự tương đối giống nhau nhưng đã có sự vận dụng một cách linh hoạt nhất sao cho phù hợp với từng khách hàng cụ thể. 57
Vào từng giai đoạn cụ thể: 57
1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 57
1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 59
1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 60
2. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN. 61
2.1. Kiểm toán trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế 61
2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện chu trình kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền 61
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CHI NHÁNH AISC HÀ NỘI 63
3.1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chu quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại AISC Hà Nội 63
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền. 71
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
Trong giai đoạn hiện nay, hội nhập kinh tế đang là xu thế tất yếu cho mọi nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam với những bước chuyển mình mạnh mẽ như một dòng sông đang hoà vào biển lớn WTO. Trong xu thế đó, nhu cầu về thông tin đang ngày một trở nên tối quan trọng và không có giới hạn, những thông tin cần thiết đó phải là những thông tin chính xác, trung thực. Hoạt động kiểm toán nhằm làm minh bạch, thanh khiết nền kinh tế do đó đang rất phát triển để qua đó làm tăng sức đề kháng cho nền kinh tế và làm lành mạnh hoá tại các doanh nghiệp được kiểm toán.
Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ, mục đích cuối cùng của họ là bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng để thu tiền qua đó làm tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì thế chu trình bán hàng – thu tiền luôn là một mắt xích quan trọng trong hoạt động của oanh nghiệp.Chính vì vậy mà các gian lận hay sai sót trọng yếu thường tập trung nhiều tại chu trình này, vì các mục đích khác nhau mà có thể làm cho doanh nghiệp trình bày không đúng với những gì có trên thực tế.
Yêu cầu kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC vì vậy luôn phải được coi trọng. Chu trình này liên quan tới nhiều chỉ tiêu khác trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán nên khi tiến hành kiểm toán chu trình này các Công ty kiểm toán cần hết sức cẩn thận để tránh khỏi những kết luận cuối cùng không đúng với tình hình thực tế tại đơn vị khách hàng.
Vì tầm quan trọng của Chu trình bán hàng – thu tiền nên khi thực tập tại Chi nhánh AISC Hà Nội em đã quyết định lựa chọn đề tài “Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty kiểm toán AISC Hà Nội thực hiện” làm đề tài nghiên cứu.
Trong chuyên đề của em, ngoài phần Mở đầu và Kết luận còn có những Nội dung chính sau đây:
Chương I : Tông quan về Chi nhánh Công ty kiểm toán AISC Hà Nội
Chương II: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại một số khách hàng do AISC Hà Nội thực hiện.
Chương III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại AISC Hà Nội.


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

TuanAnhdn135

New Member
Re: [Free] Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán tài chính do Chi nhánh Công ty kiểm toán AISC Hà Nội thực hiện

Gửi mình nhá. mail là [email protected]
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Hoàn thiện chương trình Kiểm toán chu kỳ Hàng tồn kho, chi phí và giá thành tại Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA Luận văn Kinh tế 0
H Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng, thu tiền tại UHY Luận văn Kinh tế 2
R Kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Sài Gòn AFC – Chi nhánh H Luận văn Kinh tế 0
V Vận dụng hệ thống phương pháp kiểm toán với chu trình nghiệp vụ bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán Công nghệ thông tin 0
T Qui trình kiểm toán chu trình mua hàng - Thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam Luận văn Kinh tế 3
V Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty t Luận văn Kinh tế 0
G Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do C Luận văn Kinh tế 0
P Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện Luận văn Kinh tế 2
H Kiểm toán chu trình bán hàng – Thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Luận văn Kinh tế 0
T Thực hành kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong quá trình kiểm toán bảng khai tài chính Luận văn Kinh tế 2

Các chủ đề có liên quan khác

Top