daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

 Định nghĩa “sự kiện”
 Phân loại sự kiện
 Nhiệm vụ của một người tổ
chức sự kiện (TCSK)
 Kế hoạch + Quy trình TCSK
 Quy trình quản lý TCSK

ĐỊNH NGHĨA “SỰ KIỆN”
“Một phần của PR, các hoạt động nhằm quảng
bá cho thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm/dịch
vụ của doanh nghiệp; hay xây dựng, duy trì
mối quan hệ với cổ đông, nhân viên, đối tượng
mục tiêu.”
PHÂN LOẠI SỰ KIỆN
 Đối ngoại – Đối nội:
+ Đối ngoại: Họp báo, hội thảo, khai trương, kí hợp đồng…
+ Đối nội: Đại hội cổ đông, đại hội cán bộ nhân viên…
 Mức độ trang trọng:
Very formal – Smart casual – Conference/Seminar - Casual
 Mục đích:
+ Phi thương mại: Ra mắt sp mới, khai trương, động thổ…
+ Thương mại: Hội chợ, triển lãm, ngày hội khuyến mại…
 Địa lý, bản chất:
Chính trị XH – Văn hóa – Từ thiện – Thể thao – Cấp TP – Cấp QG
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top