Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


PHẦN MỞ ĐẦU . 2
1. Lý do chọn đề tài. . 2
1.1 Lý do khách quan . 2
1.2 Lý do chủ quan . 3
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 5
3. Đối tượng và pham vi nghiên cứu. 5
3.1 Đối tượng nghiên cứu . 5
3.2 Phạm vi nghiên cứu . 5
4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 5
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài. . 6
PHẦN NỘI DUNG . 7
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỄ HỘI. 7
1. Khái quát chung về lễ hội ở Việt Nam. . 7
1.1 Khái niệm và mối quan hệ “lễ” và “hội” . 8
1.1.1 Khái niệm về “Lễ” . 8
1.1.2 Khái niệm về “Hội” . 8
1.1.3. Mối quan hệ giữa Lễ và Hội. . 9
1.2 Phân loại lễ hội . 10
1.2.1.Căn cứ theo mục đích tổ chức. . 10
1.2.2 Căn cứ vào thời gian hình thành và phát triển của lễ hội. . 13
1.3 Đặc điểm lễ hội truyền thống ở Việt Nam. 15
1.3.1 Về thời gian. . 15
1.3.2 Về không gian linh thiêng. . 15
1.3.3 Về quy trình lễ hội . 16
2. Ảnh hưởng của lễ hội truyền thống Việt Nam ở các mặt trong xã hội. . 16
2.1 Ảnh hưởng của lễ hội đối với kinh tế. . 16
2.2 Ảnh hưởng của lễ hội đối với chính trị xã hội. . 17
2.3 Ảnh hưởng của lễ hội đối với văn hoá. . 18
3. Mối quan hệ giữa lễ hội và du lịch. . 19
3.1 Tác động của lễ hội đối với du lịch. . 19
3.2 Tác động của du lịch đối với lễ hôi. . 19
4. Thực trạng du lịch lễ hội ở Việt Nam. . 21
4.1 Tiềm năng du lịch lễ hội ở Việt Nam. . 21
4.2 Thực trạng các chương trình du lịch lễ hội ở Việt Nam. . 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA LỄ HỘI CHỌI TRÂU ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH . 23
1. Khái quát Quận Đồ Sơn -TP Hải Phòng. . 23
1.1 Khái quát Hải Phòng. 23
1.2 Khái quát về Quận Đồ Sơn . 25
1.2.1 Vị trí . 26
1.2.2 Lịch sử . 26
1.2.3 Điều kiện kinh tế -xã hội. . 28
1.2.4 Tiềm năng du lịch. . 29
2. Lễ hội Chọi Trâu xưa và nay. . 29
2.1 Lễ hội Chọi Trâu xưa. 30
2.1.1 Mục đích tổ chức . 31
2.1.2 Thời gian tổ chức . 31
2.1.3 Không gian, địa điểm tổ chức . 31
2.1.4 Đối tượng tôn thờ . 32
2.1.5 Quá trình chuẩn bị . 32
2.1.6 Cách thức tổ chức. . 35
2.2 Lễ hội Chọi Trâu nay. . 37
2.3 Đánh giá về lễ hội Chọi Trâu . 43
3. Ảnh hưởng của lễ hội chọi trâu tới hoạt động du lịch của Đồ Sơn. . 44
3.1 Lễ hội làm tăng sức hấp dẫn của du lịch Đồ Sơn. . 44
3.2 Lễ hội quảng bá được hình ảnh của Đồ Sơn đối với du khách. . 44
4. Kết quả đã đạt được của lễ hội chọi trâu. . 45
4.1 Số lượng khách tham gia lễ hội. 45
4.2 Doanh thu lợi nhuận từ lễ hội . 46
5. Những tồn tại của lễ hội chọi trâu. . 46
6. Nguyên nhân của những tồn tại. . 48
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI CHỌI
TRÂU . 49
1.Giải pháp của nhà nước. . 49
2. Giải pháp của chính quyền địa phương . 50
3. Giải pháp của ban tổ chức lễ hội. . 51
KẾT LUẬN. 54
1. Kết quả đạt được của đề tài. . 54
2. Lời Thank . 57
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN. 58
Tài liệu tham khảo . 59
Mục Lục . 60

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
1.1 Lý do khách quan
Lễ hội truyền thống là đề tài phong phú và là bản sắc của dân tộc Việt Nam: Lễ
hội truyền thống là những di sản văn hoá tinh thần quý báu được ông cha ta giữ gìn
và để lại cho con cháu ngày nay. Trải qua những năm tháng của lịch sử hào hùng
của lịch sử nước nhà, cho đến ngày nay tất cả những lễ hội truyền thống Việt Nam
vẫn giữ nguyên vẹn những nét đẹp truyền thống và có sự tiếp thu của những tinh
hoa văn hoá nhân loại .
Đặc biệt Việt Nam có nền văn hoá lâu đời, nhiều dân tộc sinh sống trên một
lãnh thổ thống nhất, cùng đóng góp nhiều phong tục tập quán mang bản sắc riêng
của từng vùng, miền, dân tộc và tôn giáo cho nền văn hoá của đất nước. Chính vì
vậy từ xưa đến nay lễ hội luôn luôn là yếu tố đặc trưng cho dân tộc vì góp phần làm
cho văn hoá đặc sắc hơn.
Khi xã hội ngày một phát triển, cuộc sống con người ngày một đáp ứng tương
đối đầy đủ thì những nhu cầu tinh thần như: vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, tìm hiểu
lịch sử văn hoá nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội của con người được nâng cao
và trở thành vấn đề cần thiết. Con người luôn muốn khám phá thiên nhiên về với
cội nguồn dân tộc …và đặc biệt các lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn
hoá sản phẩm tinh thần của con người. Là dịp con người được trở về với tự nhiên,
về với văn hóa xưa và về với ký ức cũ.
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, mang
trong mình “Vẻ đẹp tiềm ẩn” Việt Nam là một nước được thiên nhiên ưu đãi ban
tặng nhiều tài nguyên du lịch với phong cảnh đẹp làm say mê lòng người như Vịnh
Hạ Long - Quảng Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Bình,..và đặc biệt không
thể không kể đến những lễ hội truyền thống mang đậm nét phong tục tập quán đậm
đà bản sắc dân tộc của Việt Nam như lễ hội chùa Hương – Hà Nội, hội đền Hùng – Phú Thọ, Hội Lim – Bắc Ninh, lễ hội Chọi Trâu - Hải Phòng. Mỗi lễ hội lại có một
dấu ấn riêng biệt và ý nghĩa riêng. Vì vậy lễ hội luôn luôn là một đề tài phong phú
mà rất nhiều các nhà nghiên cứu đã - đang và sẽ luôn muốn tìm tòi khám phá.
Do địa điểm thực tập là thành phố Hải Dương nên việc hoàn thành chuyên đề là
khá thuận lợi. Tại đây đơn vị thực tập đã tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành
công việc của mình.
1.2 Lý do chủ quan
Khi còn học tiểu học, cô giáo đã giảng về lễ hội chọi trâu và em rất hứng thú về
hình ảnh hai con trâu lao vào nhau như những chiến binh dũng cảm. Cảm giác tò
mò và đã đặt rất nhiều câu hỏi vì sao. “Vì sao nó lại húc nhau như thế?”. “Vì sao lại
tổ chức lễ hội chọi trâu?”. Khi lớn lên được tiếp xúc với nhiều tài liệu thì cũng đã
hiểu thêm phần nào về những điều mà từ nhỏ mình đã thắc mắc đó. Khi được học
về chuyên ngành Việt Nam học tại trường Cao đẳng kỹ thuật khách sạn du lịch có
bộ môn Lễ Hội và ở đây đã không chỉ có lễ hội chọi trâu được tìm hiểu mà còn rất
nhiều lễ hội tiêu biểu của Việt Nam được nghiên cứu.
Đến khi đi thực tập thì em đã không ngần ngại chọn đề tài về lễ hội vì em thấy
đây là đề tài hấp dẫn và phù hợp với mình. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để mình tự
hoàn thiện bản thân và bổ sung cho mình kiến thức quý báu.
Lễ hội truyền thống là đề tài em yêu thích và lễ hội chọi trâu em thấy rất đặc
biệt và thực sự tò mò về lễ hội này. Từ xưa đến nay lễ hội truyền thống được rất
nhiều mọi người quan tâm tìm hiểu và em cũng là một người trong số đó. Khi tìm
hiểu thấy ở mỗi lễ hội diễn ra đều có những giây phút hoà nhập, có sự cộng cảm
chung của mọi người trong lễ hội. Chính vì vậy lễ hội được lưu truyền một cách
trực tiếp từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác nên nó đã trở
thành một mạch gầm nối kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó có thể xem
lễ hội như một bách khoa đồ sộ, một bảo tàng sống mạnh mẽ vào tâm linh , vào
việc khuôn đúc tâm hồn và tính cách người Việt Nam, xưa và mai sau. Trong lễ hội truyên thống đều diễn ra nhưng giây phút hoà nhập, có sự cộng
cảm chung một cách hoàn toàn tự nguyện của người dân nơi tổ chức lễ hội và
khách du lịch cũng như các dân tộc quốc gia khác trên thế giới, lễ hội truyền thống
thể hiện được văn hoá cộng đồng và nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh
thần , tình cảm của nhân dân . Mổi lễ hội đều có một nhân vật cụ thể nào đó được
nhân dân địa phưong có lễ hội tôn vinh thờ tự.
Xuất phát từ thực tế, không ai biết từ bao giờ lễ hội Chọi Trâu đã có và bắt đầu
từ đâu thì cũng không ai biết, nhưng những truyền thuyết về lễ hội này thì có rất
nhiều, mỗi truyền thuyết đều gắn với mọt sự tích kì bí khác nhau nhưng tất cả đều
khẳng định: Hội Chọi Trâu là tục mỹ hào hùng mang đậm tính thượng võ ,tính táo
bạo và lòng quả cảm rất động đáo của người Đồ Sơn.
Từ xa xưa lễ hội Chọi Trâu - Hải Phòng đã hấp dẫn và thu hút rất nhiều khách
du lịch, tất cả đều phản ánh cuộc sống sinh hoạt thẩm mĩ của con người trong các
dịp lễ hội này .Lễ hội chính là nơi trưng bày cái hay cái đẹp và thể hiện tài năng
những lao động miệt mài.
Mặc dù ngày nay nền kinh tế thị trường mở của, người dân chúng ta mải mê
với cuộc mưu sinh, với nhiều lo toan trong cuôc sống mà dần dần quên đi những lễ
hội truyền thống , những phong tục tập quán tốt đẹp. Vì thế mà lễ hội truyền thống
dần bị mai một lãng quên…Qua lễ hội truyền thống nhắc nhở chúng ta phải biết
quý trọng và phát huy những gì ông cha ta đã có công gây dựng, chúng ta phải có
nhiệm vụ bảo tồn và ngày càng phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Xuất phát từ những lý do khách quan ,chủ quan trên em mạnh dạn chọn đề tài
số 2: “:Khảo sát, nghiên cứu Lễ hội Chọi trâu – Quận Đồ Sơn – Thành phố Hải
Phòng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du
khách”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Tìm hiểu lễ hội Chọi Trâu , phong tục lễ hội .Từ đó đề xuất một số giải pháp
nâng cao tinh thần giá trị tinh thần lễ hội , bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc phát
triển du lịch lễ hội.
Trên cơ sở nghiên cứu tìm hiểu các lễ hội truyền thống dân tộc báo cáo có mục
đích nghiên cứu sự biến đổi, nét đặc sắc phong phú của lễ hội truyền thống tác
động qua kinh tế thị trường. Qua đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao và phát
triển giá trị của các lễ hội trong thời đại mới.
3. Đối tượng và pham vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Lễ hội Chọi Trâu – Đồ Sơn - Hải Phòng
Ảnh hưởng của lễ hội Chọi Trâu tới văn hoá xã hội và du lịch
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Lễ hội Chọi Trâu ở Đồ Sơn trong thời gian lễ hội và ngoài lễ hội
Đi thực tế tìm hiểu, nghiên cứu lễ hội
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu về lễ hội truyền thống
Để đạt được mục đích trên báo cáo có nhiệm vụ nghiên cứu những khái niệm
về lễ hội đó.
Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về các lễ hội Việt Nam.
Vai trò của lễ hội:
Lễ hội biểu hiện gíá trị cộng đồng.
Lễ hội mang lại thời gian nhàn dỗi cho con người.
Lễ hội nhắc nhở người ta sống trật tự, mức thước.
Lễ hội là dịp hoàn thiện các chủng loại văn hoá và tạo điều kiên cho sự sáng
tạo.
Lễ hội có chức năng gắn kết cộng đồng.
Lễ hội đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh của con người.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Javatan

New Member
Re: [Free] Khảo sát, nghiên cứu lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du khách

Cho em xin link với ạ. Thank anh chị!
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Khảo sát, nghiên cứu lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du khách

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top