tt_gg

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI 1
I. lịch sử hình thành và phát triển: 1
1) lịch sử hình thành: 1
2) Quá trình phát triển: 1
II. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty: 2
1) Chức năng: 2
2) Nhiệm vụ: 2
3) Lĩnh vực hoạt động của công ty: 3
III. Giới thiệu về Xí Nghiệp May I: 3
1) Lịch sử hình thành, phát triển của Xí Nghiệp May I: 3
2) Qui mô của Xí Nghiệp May I: 4
3) Sơ đồ qui trình sản xuất tại Xí Nghiệp May I: 5
IV.Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp: 5
1) Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: 5
2) Chức năng và nhiệm vụ các nhân viên tại Xí Nghiệp May I: 6
3) Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp: 6
4) Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ: 7
V.Tổ chức bộ máy quản lý của Xí Nghiệp May I: 9
1) Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Xí Nghiệp May I: 9
2) Nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban: 9
CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 14
I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 14
1) Khái niệm chi phí sản xuất: 14
2) Khái niệm giá thành sản phẩm: 14
3) Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 14
4) Mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 14
5) Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 15
6) Phân loại giá thành sản phẩm: 16
7) Phân loại theo cơ cấu chi phí tạo nên gía thành: 16
II.Nội dung cơ bản: 16
1) Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 16
2) Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 17
3) Kì tính giá thành sản phẩm: 17
III. Tập hợp chi phí sản xuất thực tế: 17
1) Chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp: 19
2)Chi phí nhân công trực tiếp: 21
3)Chi phí sản xuất chung: 21
4) Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì: 24
IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hoạt động phục vụ: 26
1) Tổng quan về hoạt động phục vụ: 26
2) Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hoạt động phục vụ: 27
3) Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của hoạt động phục vụ: 27
4) Đánh giá sản phẩm dở dang của hoạt động phục vụ: 28
V. Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoạt động sản xuất chính: 29
1) Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp): 29
2) Phương pháp hệ số: 29
CHƯƠNG III: THỰC TIỄN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY I 32
I.Tổng quát về chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty: 32
1. Phân loại chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại xí nghiệp: 32
2. Kì tính giá thành: 32
II.Kế toán chi phí sản xuất tại công ty: 32
1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 33
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 36
3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 39
4. Kế toán thiệt hại trong sản xuất: 46
III. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 47
1. Kế toán tập hợp chi phí: 47
2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì: 48
3. Tính giá thành sản phẩm: 48
CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53
I. Nhận xét: 53
1. Ưu điểm: 53
2. Khuyết điểm: 53
3. Nhận xét chung: 53
II. Kiến nghị: 55
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
I. lịch sử hình thành và phát triển:
1) lịch sử hình thành:
Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam thuộc bộ công nghiệp.
 Tên giao dịch quốc tế: VIGATEXCO.
 Trụ sở chính của công ty tại: Số 2 Trường Chinh P. Tây Thạnh Quận Tân Phú .TP.HCM.
 Giấy phép kinh doanh số: 102756 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp.
 E_mail: detthangloi @ yahoo.com
 Website: http: // www. Thangloi.com.
Điện thoại: (08) 8153044
Tiền thân của Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi là hai công ty thành lập trước năm 1975:
 Công Ty Dệt Sợi Việt Nam (VINATEXCO) thành lập năm 1958.
 Công Ty In Nhuộm Vải Sợi Việt Nam (VINATEXFICO) thành lập năm 1960.
2) Quá trình phát triển:
Năm 1978 Nhà Máy Dệt Thắng Lợi xây dựng thêm một nhà máy kéo sợi trang thiết bị do hãng SACM (Pháp) chế tạo.
Năm 1989 xây dựng thêm nhà máy với trang thiết bị do hãng Tuki của Nhật chế tạo.
Ngày 29/12/2000 căn cứ công văn số 632/CV-QTL-VP về việc công ty xin đổi tên . Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam đã đồng ý cho công ty đổi tên thành Công Ty Dệt May Thắng Lợi, tháng 12/2000 công ty được chứng nhận SA_8000.
Công ty đã xây dựng xong Nhà Máy May V liên doanh với Hàn Quốc có diện tích và qui mô lớn hơn. Sau 10 năm đổi mới và chuyển hướng phát triển, công ty đạt được những thành công nhất định về chất lượng lao động, số lượng, điều kiện lao động và chất lượng sản phẩm cụ thể như: Công ty được chứng nhận ISO_9002 và SA_8000. Qua đó ta thấy công ty có sự chuyển hướng nhanh và gặt hái được những thành công nhất định.
Công ty sản xuất với dây chuyền khép kín trong nghành dệt_may với 10 nhà máy.
 Nhà máy may I
 Nhà máy may II
 Nhà máy may III
 Nhà máy may IV
 Nhà máy may V
 Nhà má in nhuộm
 Nhà máy dệt
 Nhà máy kéo sợi số I
 Nhà máy kéo sợi số II
 Xí nghiệp nghiệp vụ
Công ty được tách ra và được gọi với tên mới là Công Ty May Quốc Tế Thắng Lợi với chức năng duy nhất là may. Hiện nay công ty sản xuất với dây chuyền sản xuất gồm 3 xí nghiệp:
 Xí nghiệp may I
 Xí nghiệp may II
 Xí nghệp may IV
II. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty:
1) Chức năng:
Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi với chức năng sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc cho khách hàng trong và ngoài nước, bênh cạnh đó công ty còn nhập khẩu một số mặt hàng may mặc nhằm làm phong phú hơn sản phẩm may mặc ở thị trường trong nước, nhằm đáp ứng thị hiếu và sự lựa chọn của khách hàng.
2) Nhiệm vụ:
Luôn luôn thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Trên cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước bằng cách nộp đầy đủ các khoản thuế.
Liên kết với các thành phần kinh tế, tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật với các nước góp phần vào việc tổ chức, cải tạo, năng cao năng suất sản xuất…
Mở rộng sản xuất, đáp ứng ngày càng nhiầu hàng hoá cho xã hội, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổ chức xuất khẩu các sản phẩm may mặc sang nước ngoài.
Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động: luôn quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ văn hoá và nghiệp vụ cho cán bộ, tạo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
3) Lĩnh vực hoạt động của công ty:
Công ty bao gồm các loại sản phẩm:
 Mặt hàng may mặc: các sản phẩm may mặc đáp ứng cho sự lựa chọn và thị hiếu của khách hàng như: áo sơ mi, áo jacket, quần áo trẻ em, quần áo thể thao, pijima, đầm, áo gối, vỏ chăn, áo bao nệm, quần áo bảo hộ lao động.
 Mặt hàng vải như: katê, nỉ, gabardia, simily, supper brassco, kali, polyme…
 Mặt hàng sợi gồm: sợi visco, sợi 100% cotton, sợi 100% polyeste, sợi bông.
Các mặt hàng của công ty không những tiêu thụ trong nước mà còn mở rộng sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Mỹ, Châu Âu và các nước Asian.
Công ty thường xuyên sản xuất các sản phẩm mới nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng.
Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi có nhiều Xí Nghiệp nhưng em chỉ đi chuyên sâu vào Xí Nghiệp May I:
III. Giới thiệu về Xí Nghiệp May I:
1) Lịch sử hình thành, phát triển của Xí Nghiệp May I:
Xí Nghiệp May I được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/1989.

Trong thời kì đầu chủ yếu sản xuất áo sơ mi xuất khẩu sang thị trường Liên Xô.
Do trình độ tay nghề công nhân còn hạn chế, năng suất cũng như chất lượng thấp không đủ đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật công nghệ nên sản phẩm sản xuất ra không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Xí Nghiệp May I sản xuất theo 2 ca sáng, chiều với 20 dây chuyền may cùng với số công nhân trên 900 người.
Năm 1997 do nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất nên thành lập thêm Xí Nghiệp May II trên cơ sở đưa thiết bị và nguồn nhân lực từ Xí Nghiệp May I sang, từ đó cho đến nay Xí Nghiệp May I chỉ còn sản xuất một ca.
Để phát triển và nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân nên Xí Nghiệp May I tổ chức các lớp quản lí chất lượng, điều hành sản xuất cho một số cán bộ quản lý chất lượng tích luỹ kinh nghiệm, do vậy khả năng tay nghề của công nhân ngày càng được nâng cao. Bênh cạnh đó, Xí Nghiệp May I còn đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị nhằm phục vụ cho việc sản xuất vì thế mà sản phẩm sản xuất ra ngày càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cả trong lẫn ngoài nước.
2) Qui mô của Xí Nghiệp May I:
Xí Nghiệp May I có 12 chuyền may.
Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ lực sản xuất các mặt hàng theo đơn giá FOB của công ty.
Trong lĩnh vực tiêu thụ: các loại sản phẩm của Xí Nghiệp May I sản xuất ra chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Á, Châu Âu,…
Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và gia công ở thị trường trong và ngoài nước.
Tăng cường phát triển nghành may trên địa bàn TP.HCM, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động để sản phẩm sản xuất ra ngày một hoàn thiện và đạt chất lượng hơn.
Hiện nay tất cả các qui trình sản xuất của Xí Nghiệp May I tập trung trên mặt bằng 2.146 m2. Trong đó bao gồm:
o Văn phòng làm việc 126 m2.
o Xưởng sản xuất: 133 m2.
o Tổng số lao động hiện nay: 900 người.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

daigai

Active Member
Re: [Free] Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may I

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top