Mixed Charts – Biểu đồ phối kết hợp là dạng có chứa được nhiều biểu đồ và là giữa những dạng bài khó thường hay gặp trong bài thi IELTS writing Task 1. Để làm tốt dạng đề này thí sinh cần khai phá kỹ lưỡng về phong thái ra đề, cách xử lý dạng đề cũng giống như những từ vựng và cấu tạo câu nên được sử dụng
vì vậy trong nội dung bài viết ngày hôm nay WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn bạn cách làm dạng bài này. ngoài ra những bạn cũng có thể bài viết liên quan luyện thi IELTS Writing hay các tips luyện thi IETLS writing để có thêm kiến thức và kỹ năng nhé!
I. Tổng quan về dạng bài
1. Khái niệm
Dạng bài Mixed Charts IELTS Writing Task một là dạng bài có sự tích hợp của 2 loại biểu đồ được thể hiện ở hình thức biểu đồ khác nhau và cung cấp loại thông tin không giống nhau
những loại biểu đồ kết hợp:
mixed-charts-3.jpg
Table với pie chart
Table với line chart
Table với bar chart
Pie chart với line chart
Pie chart với bar chart
Line chart với bar chart
Một vài ví dụ của biểu đồ kết hợp:

Example 1: Bar Chart và Line Graph

The graph and chart give information and forecast about the vehicle and CO2 emission in England and Weles between 2 nghìn and 2020.
Example 2: Bar Chart và Pie Chart

The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. Th
2. Từ vựng diễn tả dạng bài Mixed Charts IELTS Writing Task 1
Ở phần Introduction:
rất có thể dùng Tên biểu đồ + illustrates/ gives information in relation to/ provides data about/ compares/ describes + nội dung.
Khi reviews về 2 biểu đồ, rất có khả năng sử dụng cấu trúc While/ Whereas S + V, S + V để thể hiện sự so sánh của 2 dạng thông báo khác nhau
Ở câu Overview, rất có thể dùng: It can be seen that/ It is clear that/ Overall,…

Khi đề cập tới từng biểu đồ ở thân bài, có thể dùng: Regarding/ With regard to/ Concerning/ As can be seen from/ According to + tên biểu đồ.
Bạn xem thêm bài viết tại đây nhé:
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top