happy200576

New Member

Download miễn phí Hướng dẫn tải email sử dụng các phần mềm mail client

Cấu hình Thunderbird 2.0
Để thiếtl ậpThunderbird trên máy trạmcủabạn làm việcvới Gmail ,bạn làm theo cácbước sau:
- Trướchết,bạnmởhộp thư Gmail củabạn, chọn“Cài đặt”, chọn tab“Chuyển tiếp
và POP/IMAP”, bạn kích hoạt“Bật IMAP”, sau đó nhấp vào Lưu thay đổiĐể tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tải email sử dụng các phần mềm mail client
Hệ thống email hỗ trợ người dùng sử dụng các phần mềm mail client để tải email về máy
trạm theo các giao thức POP3 và IMAP.
Dưới đây là phần hướng dẫn người dùng cấu hình để tải emai về máy trạm (máy của người
sử dụng) với 2 phần mềm mail client phổ biến là Microsoft Outlook Express và
MozillaThunderbird theo giao thức IMAP.
1. Cấu hình Outlook Express
Để thiết lập Outlook Express trên máy trạm của bạn làm việc với Gmail, các bạn thực hiện
theo các bước:
1. Trước hết, bạn mở hộp thư Gmail của bạn, chọn “Cài đặt”, chọn tab “Chuyển tiếp
và POP/IMAP”, bạn kích hoạt “Bật IMAP”, sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.
2. Khởi động Outlook Express.
3. Nhấp vào trình đơn Tools, và chọn Accounts ...
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 2
4. Nhấp chọn Add, và sau đó nhấp vào Mail ...
5. Nhập tên của bạn trong ''Display name”, và nhấp nút Next
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 3
6. Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn ([email protected]) trong ''Email
address”, và nhấp nút Next.
7. Đối với “My incoming mail server is a ______ server'', bạn cần chọn IMAP trong
menu thả xuống. Tại trường “Incoming mail the (POP3, IMAP or HTTP) server”
bạn nhập “imap.gmail.com” và trường “Outgoing mail 'the (SMTP) server” bạn
nhập “smtp.gmail.com”. Sau đó nhấp nút Next
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 4
8. Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn (bao gồm @hmu.edu.vn”) trong trường
“Account name” và nhập mật khẩu của bạn trong trường “Password”. Nên bỏ tùy
chọn “Remember password” để Outlook Express không lưu lại mật khẩu của người
dùng. Sau đó nhấp nút Next.
9. Nhấp nút Finish để hoàn tất việc tạo account.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 5
10. Chọn imap.gmail.com trong thẻ Account, và nhấp vào Properties.
11. Chọn thẻ Advanced. Đánh dấu vào hộp “This server requires a secure connection
(SSL)” ở bên dưới “Outgoing Mail (SMTP)” và nhập số “465” trong trường
“Outgoing mail (SMTP)”.
Đánh dấu vào hộp “This server requires a secure connection (SSL)” ở bên dưới
“Incoming mail (IMAP)”, cổng giao tiếp sẽ tự động thay đổi để thành “993”.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 6
12. Nhấp vào thẻ Servers và đánh dấu vào hộp 'My server requires authentication'
13. Nhấp nút OK.
14. Nhấp nút Close để kết thúc cài đặt
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 7
2. Cấu hình Thunderbird 2.0
Để thiết lập Thunderbird trên máy trạm của bạn làm việc với Gmail, bạn làm theo các bước
sau:
9. Trước hết, bạn mở hộp thư Gmail của bạn, chọn “Cài đặt”, chọn tab “Chuyển tiếp
và POP/IMAP”, bạn kích hoạt “Bật IMAP”, sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.
1. Mở Thunderbird, và chọn Tools -> Account Settings.
2. Nhấp vào Add Account.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 8
3. Bấm chọn nút Email account và nhấp nút Next. Một màn hình xác nhận sẽ xuất
hiện.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 9
4. Bạn nhập tên đầy đủ của bạn trong Your Name. Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn
(phần sau luôn là @hmu.edu.vn) trong trường Email Address và nhấp nút Next.
5. Bạn chọn giao thức IMAP và nhập imap.gmail.com trong trường Incoming
Server. Sau đó chọn Next và đặt Outgoing Server để smtp.gmail.com và click
Next.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 10
8. Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn (bao gồm @hmu.edu.vn) trong trường
Incoming User Name and Outgoing User Name và nhấn Next.
9. Nhập tên cho tài khoản email của bạn trong trường Account Name, và nhấp vào
Next.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 11
10. Xác minh thông tin tài khoản của bạn trong hộp thoại, và nhấn Finish.
11. Chọn Server Settings từ danh sách thư mục bên dưới tài khoản mới của bạn. Thay
đổi Port thành 993.
12. Trong phần Security Settings, chọn SSL từ các tùy chọn Use secure connection
13. Chọn hộp “Check for messages at startup" và hộp “Check for new messages every
10 minutes”.
Trung tâm Công nghệ thông tin y học - Trường Đại học Y Hà Nội 12
14. Nhấp Outgoing Server (SMTP) trong danh sách thư mục.
15. Chọn smtp.gmail.com (Default) nhập từ danh sách và nhấp vào Edit. Cửa sổ
SMTP Server xuất hiện.
16. Bạn nhập Name Server là “smtp.gmail.com” và thiết lập Port là 587*.
Ngoài ra, bạn có thể thiết lập số Port để 465, miễn là bạn chọn kết nối an toàn
SSL như của bạn.
17. Bạn bấm chọn vào “User name and password” và nhập địa chỉ email đầy đủ của
bạn vào trường User Name.
18. Bạn chọn TLS từ “Use secure connection ” và bấm OK.
19. Nhấn OK để lưu thay đổi và thoát khỏi hộp thoại Account Settings để hoàn thiện
việc cài đặt.
...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top