daigai

Well-Known Member
iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3)
 • Năm: 2018
 • Dung lượng: 64GB, 256GB, 512GB, 1TB
 • Model (ở nắp sau):
  A1876 trên iPad Pro
  A2014, A1895 trên iPad Pro wifi + Cellular
  A1983 trên iPad Pro wifi + Cellular (chỉ có ở Trung Quốc)
 • Viền trước màu đen
 • Màn hình Retina 12,9 inch Liquid
 • Công nghệ ProMotion
 • Hiển thị màu rộng (P3)
 • Công nghệ hiển thị True Tone
 • Vỏ nhôm màu bạc hay không gian
 • Đầu nối thông minh
 • Đầu nối USB-C
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Camera TrueDepth và camera sau 12MP
 • Face ID
 • Âm thanh bốn loa
 • Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ 2)
 • Bàn phím thông minh Hỗ trợ Folio


iPad Pro 11 inch
 • Năm: 2018
 • Dung lượng: 64GB, 256GB, 512GB, 1TB
 • Model (ở nắp sau):
  A1980 trên iPad Pro
  A2013, A1934 trên iPad Pro wifi + Cellular
  A1979 trên iPad Pro wifi + Cellular (chỉ có ở Trung Quốc)
 • Viền trước màu đen
 • Màn hình Retina 11 inch Liquid
 • Công nghệ ProMotion
 • Hiển thị màu rộng (P3)
 • Công nghệ hiển thị True Tone
 • Vỏ nhôm màu bạc hay không gian
 • Đầu nối thông minh
 • Đầu nối USB-C
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Camera TrueDepth và camera sau 12MP
 • Face ID
 • Âm thanh bốn loa
 • Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ 2)
 • Bàn phím thông minh Hỗ trợ Folio

iPad Pro 12,9 inch (thế hệ 2)
 • Năm: 2017
 • Dung lượng: 64GB, 256GB, 512GB
 • Model (ở nắp sau):
  A1670 trên iPad Pro
  A1671 trên iPad Pro wifi + di động
  A1821 trên iPad Pro wifi + Cellular (chỉ có ở Trung Quốc)
 • Viền trước trắng hay đen
 • Màn hình Retina 12,9 inch
 • Công nghệ ProMotion
 • Hiển thị màu rộng (P3)
 • Công nghệ hiển thị True Tone
 • Vỏ nhôm màu xám, vàng hay bạc
 • Đầu nối thông minh
 • Lightning connector
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Camera FaceTime HD và camera iSight có đèn flash *
 • ID cảm ứng
 • Âm thanh bốn loa
 • Hỗ trợ Apple Pencil
 • Hỗ trợ bàn phím thông minhiPad Pro (10,5 inch)
 • Năm: 2017
 • Dung lượng: 64GB, 256GB, 512GB
 • Model (ở nắp sau):
  A1701 trên iPad Pro
  A1709 trên iPad Pro wifi + di động
  A1852 trên iPad Pro wifi + Cellular (chỉ có ở Trung Quốc)
 • Viền trước trắng hay đen
 • Màn hình Retina 10,5 inch
 • Công nghệ ProMotion
 • Hiển thị màu rộng (P3)
 • Công nghệ hiển thị True Tone
 • Vỏ nhôm màu xám, vàng hồng, vàng hay bạc
 • Đầu nối thông minh
 • Lightning connector
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Camera FaceTime HD và camera iSight có đèn flash *
 • ID cảm ứng
 • Âm thanh bốn loa
 • Hỗ trợ Apple Pencil
 • Hỗ trợ bàn phím thông minh

iPad Pro (9,7 inch)
 • Năm: 2016
 • Dung lượng: 32 GB, 128 GB, 256 GB
 • Model (ở nắp sau):
  A1673 trên iPad Pro
  A1674 hay A1675 trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Viền trước trắng hay đen
 • Màn hình Retina 9,7 inch
 • Công nghệ hiển thị True Tone
 • Vỏ nhôm màu bạc, xám, vàng hay vàng hồng
 • Đầu nối thông minh
 • Lightning connector
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Camera FaceTime HD và camera iSight có đèn flash *
 • ID cảm ứng
 • Âm thanh bốn loa
 • Hỗ trợ Apple Pencil
 • Hỗ trợ bàn phím thông minh

iPad Pro (12,9 inch)
 • Năm: 2015
 • Dung lượng: 32 GB, 128 GB, 256 GB
 • Model (ở nắp sau):
  A1584 trên iPad Pro
  A1652 trên iPad Pro wifi + di động
 • Viền trước trắng hay đen
 • Màn hình Retina 12,9 inch
 • Vỏ bằng bạc, không gian màu xám hay vàng
 • Đầu nối thông minh
 • Lightning connector
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Pro wifi + Cellular
 • Camera FaceTime HD và iSight *
 • ID cảm ứng
 • Âm thanh bốn loa
 • Hỗ trợ Apple Pencil
 • Hỗ trợ bàn phím thông minh


iPad Air 2
 • Năm: Cuối năm 2014
 • Dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
 • Model (ở nắp sau):
  A1566 trên iPad Air 2
  A1567 trên iPad Air 2 wifi + di động
 • Viền trước trắng hay đen
 • Màn hình Retina 9,7 inch
 • Vỏ bằng bạc, không gian màu xám hay vàng
 • Lightning connector
 • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Air 2 wifi + Cellular
 • Camera FaceTime HD và iSight *

  iPad Air
  • Năm: Cuối năm 2013 và đầu năm 2014
  • Dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1474 trên iPad Air Wi-Fi
   A1485 trên iPad Air wifi + di động
   A1476 trên iPad Air wifi + Cellular (TD-LTE) Được phát hành đầu năm 2014
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 9,7 inch
  • Vỏ nhôm màu bạc hay không gian
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad Air wifi + Cellular
  • Camera FaceTime HD và iSight *

  iPad mini 4
  • Năm: Cuối năm 2015
  • Dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1538 trên iPad mini 4
   A1550 trên iPad mini 4 wifi + Di động
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 7,9 inch
  • Vỏ bằng bạc, không gian màu xám hay vàng
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad mini 4 wifi + Cellular
  • Camera FaceTime HD và iSight *
  • ID cảm ứng  iPad mini 3
  • Năm: Cuối năm 2014
  • Dung lượng: 16GB, 64GB, 128GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1599 trên iPad mini 3
   A1600 trên iPad mini 3 wifi + Di động
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 7,9 inch
  • Vỏ bằng bạc, không gian màu xám hay vàng
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên trái trên iPad mini 3 wifi + Cellular
  • Camera FaceTime HD và iSight *
  • ID cảm ứng

  iPad mini 2
  • Năm: Cuối năm 2013 và đầu năm 2014
  • Dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1361 trên iPad mini 2 Wi-Fi
   A1490 trên iPad mini 2 wifi + Di động
   A1491 trên iPad mini 2 wifi + Cellular (TD-LTE) đã được phát hành vào đầu năm 2014
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 7,9 inch
  • Vỏ nhôm màu bạc hay không gian
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên trái trên iPad mini 2 với màn hình Retina wifi + Cellular
  • Camera FaceTime HD và iSight *

  iPad mini
  • Năm: Cuối năm 2012
  • Dung lượng: 16 GB, 32 GB, 64 GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1432 trên iPad mini Wi-Fi
   A1454 trên iPad mini wifi + di động
   A1455 trên iPad mini wifi + Cellular (MM)
  • Viền trước trắng hay đen
  • Vỏ bằng bạc hay nhôm
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên trái trên iPad mini wifi + Cellular
  • Camera FaceTime HD và iSight *

  iPad (thế hệ thứ 6)
  • Năm: 2018
  • Dung lượng: 32 GB, 128 GB
  • Model (ở nắp sau):
   • A1893 trên iPad (thế hệ thứ 6) Wi-Fi
   • A1954 trên iPad (thế hệ thứ 6) wifi + di động
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 9,7 inch
  • Vỏ nhôm màu vàng, bạc hay xám
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad (thế hệ thứ 6) wifi + Cellular
  • Camera 8 MP và camera FaceTime HD *
  • ID cảm ứng
  • Hỗ trợ Apple Pencil

  iPad (thế hệ thứ 5)
  • Năm: 2017
  • Dung lượng: 32 GB, 128 GB
  • Model (ở nắp sau):
   • A1822 trên iPad (thế hệ thứ 5) Wi-Fi
   • A1823 trên iPad (thế hệ thứ 5) wifi + di động
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 9,7 inch
  • Vỏ nhôm màu bạc, vàng hay xám
  • Lightning connector
  • Khay nano-SIM nằm ở bên phải trên iPad (thế hệ thứ 5) wifi + Cellular
  • Camera 8 MP và camera FaceTime HD *
  • ID cảm ứng

  iPad (thế hệ thứ 4)
  • Năm: Cuối năm 2012
  • Dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1458 trên iPad (thế hệ thứ 4) Wi-Fi
   A1459 trên iPad (thế hệ thứ 4) wifi + di động
   A1460 trên iPad (thế hệ thứ 4) wifi + Cellular (MM)
  • Viền trước trắng hay đen
  • Màn hình Retina 9,7 inch
  • Lightning connector
  • Khay micro-SIM nằm ở bên phải trên iPad (thế hệ thứ 4) wifi + Cellular
  • Camera FaceTime HD và iSight *


  iPad (thế hệ thứ 3)
  • Năm: Đầu năm 2012
  • Dung lượng: 16 GB, 32 GB, 64 GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1416 trên wifi iPad (thế hệ thứ 3)
   A1430 trên iPad (thế hệ thứ 3) wifi + di động
   A1403 trên iPad (thế hệ thứ 3) wifi + Cellular (VZ)
  • Viền trước trắng hay đen
  • Đầu nối 30 chân
  • Khay micro-SIM nằm ở bên phải trên iPad (thế hệ thứ 3) wifi + Cellular
  • Camera FaceTime và iSight *

  iPad 2
  • Năm: 2011
  • Dung lượng: 16 GB, 32 GB, 64 GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1395 trên iPad 2 (Wi-Fi)
   A1394 trên iPad 2 (kiểu GSM)
   A1394 trên iPad 2 (kiểu CDMA)
  • Viền trước trắng hay đen
  • Đầu nối 30 chân
  • Khay micro-SIM nằm ở bên phải trên iPad (chỉ dành cho kiểu GSM)
  • FaceTime và camera phía sau *
  iPad
  • Năm: 2010
  • Dung lượng: 16 GB, 32 GB, 64 GB
  • Model (ở nắp sau):
   A1219 trên iPad (Wi-Fi)
   A1337 trên iPad (wifi + 3G)
  • Viền trước màu đen
  • Đầu nối 30 chân
  • Khay SIM tiêu chuẩn trên iPad (wifi + 3G)

  xem thêm
 • Những lưu ý khi mua Ipad cũ
 
Top