army_quan

New Member
Bước 1: truy cấp vào trang đăng kí một tài khoản.

Bước 2: với ai đăng kí bằng facebook và twitter thì cần xác nhận email và xác nhận mật khẩu (ai đăng kí bằng email thì khỏi cần bước này)


Bước 3: Chọn "My games" và chọn "Get it"

Bước 4: Chọn "Get code"

Bước 5: cop code active vào steam và hưởng thụ 

khongsac2002

New Member
Bước 1: truy cấp vào trang đăng kí một tài khoản.

Bước 2: với ai đăng kí bằng facebook và twitter thì cần xác nhận email và xác nhận mật khẩu (ai đăng kí bằng email thì khỏi cần bước này)


Bước 3: Chọn "My games" và chọn "Get it"

Bước 4: Chọn "Get code"

Bước 5: cop code active vào steam và hưởng thụThanks for share
 
Top