daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
--------------
CHƯƠNG II
HỆ THỐNG LÃI ĐƠN
Bài 1
Một thương gia thương lượng 1 hối phiếu 450.000đồng hạn kỳ từ ngày thương
lượng đến ngày đáo hạn của thương phiếu là 55 ngày với lãi suất chiết khấu ngân hàng áp
dụng 20%năm. Tính số tiền ngân hàng giữ lại và số tiền thương gia nhận được.
Bài giải
- Số tiền ngân hàng giữ lại chính là phí chiết khấu
= Vܫ
଴ × n × i = 450.000 ×
55
360
× 20% = 13.750 đng
- Số tiền thương gia nhận được là:
ܸ଴
= 450.000 − 13.750 = 436.250 đ݊݃
Bài 2
Một thương phiếu có mệnh giá A = 128.000 đồng kì hạn 22/12 đem thương lượng
ngày 10/11 cho 1 số tiền B = 124.775 đồng. Tính lãi suất chiết khấu.
Bài giải
Ta có n = 42 ngày


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top