pesh0ck_n01

New Member
Bài này mình sẽ chỉ dẫn các bạn cách chia lại một ổ cứng bằng chương trình Partition Magic.

Trước tiên bạn phải có một đĩa boot, phổ biến nhất bây giờ là Boot Hiren 9.5, 9.6 hay 9.7 vừa có trong 4rum. Sau đây mình sẽ chỉ dẫn trên bản 9.6. Các phiên bản khác cũng tương tự như vậy thôi.


Đầu tiên bạn phải chỉnh trong Cmos để boot được CDROM.
Bước này bạn chọn BootCd (hay bấm số 1) rồi Enter, Còn số 2 thì boot vào ổ cứng luôn. Các phiên bản trước thì nằm ở số 2, các bạn chú ý nhé.
Sau đó bạn chọn tương tự trong hình ( hay bấm số1) rồi Enter.
Bước này cũng tương tự.
Tại đây bạn chọn AUTO hay các bạn bất bấm gì hết, nó sẽ tự động chạy luôn.
Đang Extracting
Khi vào chương trình thành công, sẽ có giao diện tương tự như vậy.
Giờ bạn bấm tổ hợp phím ALT+O trên bàn phím, hay rê chuột lên thanh Menu chọn Operation. Chọn Create...Tới đây mình sẽ chia làm 2 phần:


Phần 1: Mình sẽ chia làm 1 ổ đĩa duy nhất, lúc đó toàn ổ cứng của bạn sẽ thành ổ C mà thôi.
Lúc này bạn bạn sẽ chọn tương tự trong hình.

Create As: Primary Partition

Patition Type: NTFS hay Fat32 tùy bạn, cái này tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn cài để chọn loại phù hợp. Đối với windows 98 thì thông thường là F32, Win2000, Xp thì Fat32 hay NTFS, Vista là NTFS.

Label: tùy bạn đánh, chỉ là tên của ổ đĩa thôi.

Size: bạn để mặc định.

Còn lại thì để mặc định

Giờ bạn bấm OK hay Enter.
Sau khi bạn vừa chia thành công, bạn phải Set Active thì ổ cứng mới boot được.

Bấm ALT+O bằng phím, hay dùng chuột chọn Operation/Advanced/Set Active.Chọn OK
Chọn Yes


Tới đây thì vừa hoàn thành. Bạn chỉ cần Ok để khởi động lại, sau đó bạn có thể cài đặt Window.


Phần 2: chia đĩa cứng với ổ cứng vừa có 1 ổ.
Bấm tổ hợp Phím ALT+O, hay bấm chuột chọn Operation-Resize/move...
Tới đây bạn có thể dùng đánh dung lượng mới cho ổ C trong phần New Size: ở đây mình muốn chia cho ổ C là 20G thì mình đánh là 20000, sau đó bạn bam phím Tab xuống. Xong chọn OK
Giờ bạn chọn phân vùng màu đen, rồi chọn Operation/Create...
các bạn chú ý trong phần này là Create as: Logical Partition. Các phần khác bạn chọn tương tự trong hình. Xong bấm OK
Chọn Yes


OK
Exit
OK


Chúc các bạn thành công.!!!


Hình ảnh bài này bị hỏng, nên nếu ai thấy khó hiểu thì qua topic này để xem hướng dẫn chi tiết hơn nhé
Hướng dẫn chia ổ cứng bằng MiniTool Partition Wizard
Hướng dẫn Chia ổ với Partition Magic 8
 

apolloofsun174

New Member
Chia ổ cứng bằng MS-DOS (FDISK)

Việc phân vùng này còn cho phép bạn áp dụng các chính sách an ninh, bảo mật (an ninh) riêng rẽ đối với hệ điều hành (với Windows 2000 trở lên). Mặc dù nếu bất sử dụng FDISK, sau khi cài Windows bạn vẫn có thể sử dụng phần mềm Partition Magic để chia ổ cứng; tuy nhiên về một mặt nào đó, ứng dụng này bất thể đáp ứng yêu cầu của bạn (chẳng hạn như bất thể chia đúng dung lượng yêu cầu). Chính vì vậy, FDISK vẫn là lựa chọn dễ dàng, hiệu quả và tiện dụng nhất cho bạn.Cách FDISK sẽ được tiến hành như sau:Khởi động hệ thống từ ổ A hay đĩa CD boot bằng đĩa khởi động. Từ dấu nhắc trong DOS, bạn gõ lệnh: fdiskHệ thống sau đó sẽ hiển thị như sau:FDISK OptionsCurrent fixed disk drive: 1Choose one of the following:1. Create DOS partition or Logical DOS Drive2. Set active partition3. Delete partition or Logical DOS Drive4. Display partition information5. Change current fixed disk driveEnter choice: [1]Giải thích:- Create DOS partition or Logical DOS Drive: Tạo khu vực trên đĩa (có thể là 1 phần hay toàn bộ) và làm ra (tạo) ổ đĩa Logic cho Dos sử dụng. Đây là mục quan trọng và chúng tui cũng chỉ đi sâu vào mục này.Trong mục này còn có các mục con sau:Create DOS Partition or Logical DOS DriveCurrent fixed disk drive: 1Choose one of the following:1. Create Primary DOS Partition2. Create Extended DOS Partition3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition+ Mục 1: Đầu tiên, bạn nên phải làm ra (tạo) ra một Primary DOS Partition (lựa chọn 1). Vùng này có đặc điểm là chỉ chứa 1 ổ đĩa duy nhất có dung lượng chiếm toàn bộ bất gian vùng và chỉ ổ đĩa này được phép khởi động. Nếu bạn để nguyên dung lượng cho ổ đĩa này (100%) thì quá trình FDISK sẽ trả tất và bạn sẽ chỉ có một ổ. Chắc chắn, ít có bạn nào muốn lựa chọn phương án này thế nên, chuyện chúng ta cần làm là cần chia nhỏ dung lượng của ổ này. Bạn có thể chọn khoảng 30-40% từ dấu nhắc.Ví dụ: dung lượng toàn ổ cứng của bạn là 40GB và khi bạn chia 40% cho ổ Primary DOS Partition (mặc định sẽ là ổ Csmile_image, thì dung lượng ổ này sau khi chia sẽ là 16GB.Sau khi định hình kích thước cụ thể cho vùng này xong, bạn chuyển sang tiến hành mục 2.+ Mục 2: Mục này để làm ra (tạo) vùng đĩa mở rộng lớn dành cho Dos. Dung lượng là bất gian còn lại của ổ đĩa vật lý hay chỉ 1 phần nếu bạn muốn dự trữ một vùng riêng ngoài tầm kiểm soát của Dos (dành cho hệ điều hành khác) gọi là vùng Non Dos. Vùng Dos mở rộng lớn này sẽ chứa tất cả các ổ đĩa Logic mà bạn muốn làm ra (tạo) và bạn tiến hành làm ra (tạo) chúng bằng mục 3.Ngoài ra, có một chú ý đối với mục này là nếu bạn chọn tất cả dung lượng còn lại của ổ đĩa (100%), thì sau khi chia bạn sẽ có 2 ổ tất cả (trong trường hợp này là C: và Dsmile_image. Còn nếu bạn muốn có thêm một ổ nữa (Esmile_image, bạn cần định kích thức cụ thể (50% chẳng hạn)Khi làm ra (tạo) ổ đĩa Logic, bạn bất nên làm ra (tạo) quá nhiều (tốt nhất là 2) vì dung lượng còn trống sẽ bị phân tán trên từng ổ đĩa Logic khiến cho chuyện cài đặt các chương trình lớn trở nên khó khăn. Ngoài ra nếu bạn có nhiều ổ đĩa vật lý, bạn cần chú ý cách gán tên ổ đĩa Logic của Dos như sau:Dos đặt tên theo thứ tự ABC và gán cho vùng Primary (Pri) trên mỗi ổ đĩa vật lý trước (theo thứ tự ổ đĩa vật lý) sau đó mới đến các ổ đĩa Logic trên vùng Extension của từng ổ đĩa theo thứ tự. Thí dụ: Có 2 ổ đĩa vật lý, trên ổ đĩa master (1) chia 1 Pri, 2 Logic, trên ổ đĩa Slave (2) chia như ổ 1. Chúng sẽ được gán tên như sau: ổ 1 có C (Pri), E, F (Logic), ổ 2 có D (Pri), G, H (Logic). Thứ tự gán tên rất quan trọng nếu sơ ý sẽ dẩn đến chuyện Format sai ổ đĩa.Các lựa chọn còn lại trong phần FDISK Options- Set active partition (lựa chọn 2 trong phần FDISK Options): Chỉ định ổ đĩa được phép khởi động. Theo quy định của Dos, chỉ có ổ đĩa nằm trong Pri Partition mới được phép active (ổ đĩa Csmile_image. Mục này chỉ dùng khi bạn bất cho vùng Pri chiếm toàn bộ dung lượng ổ đĩa vật lý.- Delete partition or Logical DOS Drive: Xoá bỏ những gì bạn làm ra (tạo) trong mục 1. Theo quy định của Dos, quá trình xóa phải ngược lại với quá trình tạo, nghĩa là cái gì làm ra (tạo) đầu tiên phải được xoá sau cùng và ngược lại.Trong mục này có các mục con:Delete DOS Partition or Logical DOS DriveCurrent fixed disk drive: 3Choose one of the following:1. Delete Primary DOS Partition2. Delete Extended DOS Partition3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition4. Delete Non-DOS PartitionTrong mục này bạn phải tiến hành ngược từ dưới lên trên tức là tiến hành theo thứ tự 4,3,2,1.- Display partition information: Hiển thị tình trạng hiện tại của ổ đĩa cứng. Mục này bạn nên chọn đầu tiên để tránh tình trạng thao tác nhầm ổ đĩa.- Change current fixed disk drive: Chọn ổ đĩa vật lý để thao tác.Chú ý: Khi bạn FDISK trên ổ đĩa cứng nào (logic hay vật lý) toàn bộ dữ liệu trên ổ đĩa đó sẽ bị xoá. FDISK chỉ dùng cho ổ đĩa cứng, bạn bất thể FDISK ổ đĩa mềm. Ngoài ra, sau khi FDISK xong, bạn cũng nên format lại ổ cứng trước khi tiến hành cài Win.
 

lonely_duck0407

New Member
Partition Magic sài tốt hơn MS-Dos


mà cái này mình biết làm từ thời (gian) nào rồi, thôi thank ủng hộ nè
 

hokha2001

New Member
Bac nao biet tra loi dum minh cam on: chia o dia trong Partition Magic co bi mat du lieu cu khong
 
Làm gì mà post một lúc 3 bài vậy, định spam hả?!!!

Chia lại phân vùng thì tất nhiên là mất rồi, còn thêm bớt dung lượng ổ đĩa thì bất bị mất (cũng bất hẳn 100%)
 

chodientu

New Member
CHo mình hỏi sao khi mình aplly Thì nó báo #Error 1516 Parition improperly dismounted.Please refer to the in online user guide for instructions on how to resolve this issue và Error # 983 Too many errors found, process halted
---------- Bài viết vừa được nhập tự động bởi hệ thống ----------
ai chỉ dùm hộ cái mình đang rất cần máy bất có ổ D nên hok chơi được j` cả!!Mình ghost xong thì chỉ còn nguyên ổ C làm ra (tạo) ổ mới thì nó báo vậy đó ai rành chỉ dùm mình với nhak!!!!
 

Brady

New Member
thế kô có chuyển dung lượn ổ hả bạn.Minh muốn chia lai dung lượng ổ để cài windows 7 mà khó quá
 

Trích:PHANMINHTHUYEN

cho e hoi chia o dia trong Partition Magic co bi mat du lieu cu k

chia ổ trong Partition Magic không mất dữ liệu nếu vùng được chia là vùng bất có dữ liệu

Trích:tinhyeudep

bài viết đã quá cũ, bất còn phù hợp với thời đại hđh hiện nay nữa rồi

thế hỏi bác lúc bác mới có máy thì có tương tự mấy người này không?

Trích:minhthuckxtb

thế kô có chuyển dung lượn ổ hả bạn.Minh muốn chia lai dung lượng ổ để cài windows 7 mà khó quá

bạn không đây

có bài chỉ dẫn cho bạn
 
Top