sunsmile246

New Member
Học viện FPT Jetking tuyển sinh khóa học Quản Trị Hạ Tầng CNTT Doanh Nghiệp
Chuyên ngành đào tạo quản trị mạng, quản trị hạ tầng CNTT doanh nghiệp

Chuyên ngành Quản trị hạ tầng CNTT được cập nhật theo những nhu cầu và kiến thức mới nhất trong ngành CNTT, đặc biệt phần cứng và mạng. Mục đích của Học viện FPT Jetking là đào tạo những sinh viên không học ngành kỹ thuật cũng có thể trở thành những chuyên viên phần cứng và mạng thế hệ mới vừa giỏi về chuyên môn, vừa có những kỹ năng làm việc hoàn hảo.

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT Thời gian học: 2 năm, chia làm 4 học kỳ

Bằng cấp: Bằng cấp của Học viện FPT Jetking được công nhận rộng rãi trên thế giới và do Học viện Jetking Ấn Độ cấp. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm, sinh viên được cấp bằng HDIMS (Higher Diploma in Infrastructure Management Services), có giá trị Quốc tế.

Nội dung đào tạo:

Học kỳ I
Học kỳ II
Học kỳ III
Học kỳ IV

Tablet PC

Giới thiệu về Tablet (máy tính bảng)
Các thành phần khác nhau của Tablet
Lắp ráp Tablet
Sử dụng Tablet Gallery
Cài đặt ứng dụng trên tablet
Cấu hình Tablet và Internet
Cấu hình Mail, Calendar và các chức năng khác

Basic Computer Electronics

Cơ bản về hoạt động của máy tính
Nguyên tắc cơ bản về Điện tử
Máy đo dao động sóng
Dòng xoay chiều
Biến áp
Chất bán dẫn
Thiết bị nắn dòng và chỉnh lưu
Bóng bán dẫn
Bộ nguồn
Hệ thống số
Nguyên tắc cơ bản của thiết bị số
Bộ vi xử lý

PC Hardware Support Skills

Phân loại, cài đặt và xử lý sự cố bộ vi xử lý
Phân loại, cài đặt và xử lý sự cố bộ nhớ
Phân loại, cài đặt và xử lý sự cố bo mạch chủ
Phân loại, cài đặt và xử lý sự cố bộ cấp nguồn
Hệ thống lưu trữ (IDE và SATA)
Hệ thống lưu trữ tháo rời (CD/DVD/Blu-Ray)
Thiết bị hiển thị và card đồ họa
Thiết bị nội, ngoại vi
Thiết lập BIOS
Bảo trì và xử lý sự cố máy tính xách tay
Bảo trì các thành phần của máy tính
Phần cứng máy chủ và máy chơi game

Elementary English

Definite and indefinite articles
Singular nouns
Number, Plural nouns, Pronouns
Personal pronouns – Subjective
Objective and processive
Processive adjective
Imperatives, adjectives
Comparatives, superlatives
Sentence structure
Verbs – regular and irregular
Conjugating main verbs
To be, to have, to do
Question and statements
Prepositions, adverbs, tenses, present simple

Kết thúc Học kỳ I, bạn có thể:

Lắp ráp, sửa chữa và khắc phục sự cố máy tính bảng, laptop
Có kiến thức điện tử máy tính căn bản
Có kiến thức toàn diện về phần cứng máy tính
Kỹ thuật viên máy tính là vị trí sinh viên đáp ứng được sau học kỳ này.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
Chuyên viên CNTT doanh nghiệp
Chuyên viên cao cấp về hạ tầng mạng
Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp
Chi tiết:
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top