Parnell

New Member
Một người gữi em nhiều file Excel, duy chỉ có 1 bài em mở lên thì hiện 1 thông báo lỗi, nhấn Yes thì xem dc nhưng không đúng như định dạng ban đầu của bài Excel đó, 1 bảng bị nhảy xuống dưới.

các bạn Fix lỗi giúp mình với ạ !


Thanks !


Mình có đính kèm hình ảnh báo lỗi và file Excel bị lỗi (2 file này trong file .Rar)

 
Top