Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU 7
Chương 1 Cơ sở lý luận về điều hành chương trình du lịch nội địa 8
1.1. Các khái niệm cơ bản. 8
1.1.1. Khái niệm chương trình du lịch. 8
1.1.2. Khái niệm điều hành chương trình du lịch. 11
1.2. Quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa. 12
1.2.1. Khái niệm. 12
1.2.2. Các mối quan hệ/ các nhân tố trong quá trình điều hành chương trình du lịch. 12
1.2.2.1. Mối quan hệ giữa điều hành chương trình du lịch với nhà quản lý. 13
1.2.2.2. Mối quan hệ giữa điều hành chương trình du lịch với bộ phận sale. 14
1.2.2.3. Mối quan hệ giữa nhân viên điều hành với kế toán. 14
1.2.2.4. Mối quan hệ giữa nhân viên điều hành với nhà cung cấp. 14
1.2.2.5. Mối quan hệ giữa nhân viên điều hành với khách hàng. 14
1.2.2.6. Mối quan hệ giữa nhân viên điều hành và hướng dẫn viên. 15
1.2.3. Các bước trong quy trình điều hành chương trình du lịch. 15
1.2.3.1. Chuẩn bị tour. 15
1.2.3.1.1. Chuẩn bị xe. 15
1.2.3.1.2. Liên hệ HDV toàn tuyến. 16
1.2.3.1.3. Liên hệ HDV điểm. 16
1.2.3.1.4. Liên hệ lưu trú. 16
1.2.3.1.5. Ăn uống 16
1.2.3.1.6. Bảo hiểm. 17
1.2.3.1.7 Lập phiếu tạm ứng với phòng kế toán. 17
1.2.3.2. Thực hiện tuor. 17
1.2.3.2.1. Kiểm tra công tác chuẩn bị. 17
1.2.3.2.2. Giao công việc cho HDV. 17
1.2.3.2.3. Theo dõi quá trình thực hiện tour. 17
1.2.3.2.4. Trả khách. 18
1.2.3.3. Tập hợp và báo cáo. 18
1.3. Lợi ích của việc thực hiện quy trình điều hành chương trình du lịch 19
1.3.1. Đối với công ty lữ hành. 19
1.3.2. Đối với nhân viên điều hành. 19
1.3.3. Đối với các bộ phận khác. 19
Chương 2: Quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt 21
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt 21
2.1.1. Sự thành lập 21
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động 22
2.1.2.1. Du lịch: 22
2.1.2.2. Xúc tiến thương mại: 22
2.1.2.3. Tư vấn và Đào tạo: 22
2.1.2.4. Dịch vụ vận chuyển: 22
2.1.3. Các nhân tố cấu thành doanh nghiệp. 23
2.1.3.1 Sứ mệnh. 23
2.1.3.2. Cơ cấu doanh nghiệp và nguồn lực. 23
2.1.3.2.1. Nguồn lực. 23
2.1.3.2.1.1. Vốn. 23
2.1.3.2.1.2. Cơ sở vật chất. 23
2.1.3.2.1.3. Nguồn nhân lực. 23
2.1.3.2.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 24
2.1.3.2.3. Chính sách lương thưởng 26
2.1.3.3. Hệ thống thông tin quản lý. 27
2.1.3.4. Môi trường làm việc. 28
2.1.4. Hoạt động kinh doanh của công ty. 29
2.1.4.1. Khách hàng mục tiêu. 29
2.1.4.2. Thị trường khách. 29
2.1.4.3. Đối thủ cạnh tranh. 31
2.1.4.4. Đối tác và nhà cung cấp. 31
2.1.4.5. Kết quả kinh doanh năm 2009. 31
2.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty. 34
2.2. Tình hình thực hiện quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại Công ty đầu tư và Du lịch Sao Việt. 34
2.2.1. Quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại công ty. 34
2.2.2. Những mặt thành công của quy trình. 42
2.2.3. Những điểm hạn chế trong quy trình. 42
2.2.3.1. Trong bản thân quy trình. 42
2.2.3.2. Trong cách thực hiện của nhân viên điều hành. 43
2.3. Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại Công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt. 43
2.3.1. Form “Check-list bàn giao giữa điều hành và HDV” 44
2.3.2. Form “Xác nhận dịch vụ với khách hàng” 48
2.3.3. Form “biên bản hủy dịch vụ” 52
PHẦN KẾT LUẬN 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
LỜI MỞ ĐẦU

Du lịch đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu và đi vào cuộc sống của người dân Việt Nam. Du lịch trở thành cầu nối gắn kết tình cảm gia đình, người thân và bạn bè. Qua những chuyến du lịch mọi người như xích lại, gắn kết với nhau hơn. Để có được một chương trình du lịch thành công cần có sự phối hợp ăn ý của rất nhiều các bộ phận, các công việc khác nhau: từ liên hệ khách hàng, làm việc với các nhà cung cấp, thông tin về các điểm đến… Chỉ cần một sự không ăn ý cũng có thể làm cho chương trình du lịch không như ý muốn.
Qua đây ta thấy được vai trò quan trọng của công việc điều hành một chương trình du lịch. Để công việc điều hành chương trình du lịch được thuận tiện, các việc không bị trùng lặp hay bỏ xót thì cần có một quy trình làm việc thống nhất. Nhận thấy sự cần thiết và tính khả thi của vấn đề này nên tác giả xin được thực hiện đề tài: “Hoàn thiện quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt”.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài đó là nghiên cứu về các quy trình điều hành tour hiện có từ đó đưa ra đề xuất để hoàn thiện quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt.
Phương pháp nghiên cứu của đề tài, chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu, các thông tin thu được từ nguồn thu thứ cấp.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo đề tài được kết cấu thành 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình điều hành chương trình du lịch.
Chương 2: Quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt, đề xuất để hoàn thiện quy trình.

Chương 1
Cơ sở lý luận về điều hành chương trình du lịch nội địa
1.1. Các khái niệm cơ bản.
1.1.1. Khái niệm chương trình du lịch.
Để hiểu rõ về chương trình du lịch, trước hết ta phải tìm hiểu các khái niệm về du lịch và khách du lịch. Hiện nay, khái niệm du lịch được hiểu rất khác nhau tại các quốc gia khác nhau và từ nhiều góc độ khác nhau. Khái niệm du lịch đầu tiên là sự khởi hành và lưu trú tạm thời ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ. Sau đây, ta sẽ xem xét một số khái niệm tiêu biểu về du lịch:
Năm 1811 người Anh có định nghĩa về du lịch như sau: “Du lịch là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành của (các) cuộc hành trình với mục đích giải trí”. Theo như khái niệm này thì sự giải trí chính là động cơ chính của chuyến du lịch.
Năm 1930, ông Glusman – Thụy Sỹ đưa ra định nghĩa: “Du lịch là sự chinh phục không gian của những người đến một địa điểm mà ở đó họ không có chỗ cư trú thường xuyên”.
GS – TS Hunziker và GS – TS Krapf, hai ông được coi là những người đặt nền móng cho lý thuyết cung du lịch đưa ra định nghĩa: “Du lịch là tập hợp các mối quan hệ và các phát sinh trong các cuộc hành trình và lưu trú của những người ngoài địa phương, nếu việc cư trú đó không thành cư trú thường xuyên và không liên quan đến kiếm lời”. Tại Đại hội lần thứ 5 của Hiệp hội quốc tế các nhà khoa học nghiên cứu du lịch đã chấp nhận định nghĩa này làm cơ sở cho môn khoa học du lịch. Mặc dù có những thành công, song định nghĩa này vẫn chưa giới hạn được đầy đủ đặc trưng về lĩnh vực của các hiện tượng và các mối quan hệ du lịch (mối quan hệ nào thuộc loại kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội…). Ngoài ra định nghĩa còn bỏ sót hoạt động của các công ty giữ vai trò trung gian, nhiệm vụ tổ chức du lịch và nhiệm vụ tổ chức hàng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

daigai

Active Member
Re: [Free] Hoàn thiện quy trình điều hành chương trình du lịch nội địa tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt

mình vẫn tải được mà bạn
 
Top