Adael

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại hiện nay, hoạt động kinh doanh vô cùng khó khăn, các doanh nghiệp luôn phải đổi mới, cải tiến và đẩy mạnh truyền thông mới có thể theo kịp tốc độ phát triển. Những thay đổi nhanh về thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh tranh, do đó dù doanh nghiệp đưa ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tập trung cải tiến sản phẩm mà làm yếu đi công tác truyền thông cổ động, chưa thực sự khai thác hết thị trường trong nước, thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải tập trung toàn diện đến chiến lược marketing nếu muốn tồn tại và phát triển với uy tín ngày càng cao.
Qua tìm hiểu, nhóm chúng tui quyết định chọn cho mình đề tài “Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER. Nhóm chúng tui xin chia đồ án làm 3 phần, với những nội dung của từng phần như sau:
Phần I: Cơ sở lí luận về chiến lược Marketing.
Phần II: Thực trạng chiếc lược Marketing của tập đoàn UNILEVER.
Phần III: Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm OMO của tập đoàn UNILEVER.
Do những kiến thức còn có phần hạn chế cũng như những phân tích còn chưa sắc sảo. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô. Cuối cùng chúng tui xin gửi lời Thank chân thành đến thầy Phan Hồng Tuấn- giảng viên bộ môn chiến lược Marketing đã hướng dẫn tận tình để nhóm chúng tui có thể hoàn thành đồ án này.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU i
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU v
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING. 1
1.1. Khái niệm, vai trò chiến lược Marketing. 1
1.1.1. Khái niệm chiến lược, chiến thuật, chiến dịch. 1
1.1.2. Khái niệm chiến lược Marketing. 1
1.1.3. Vai trò của chiến lược Marketing. 1
1.2. Hoạch định chiến lược Marketing. 2
1.2.1. Các cấp chiến lược trong công ty 2
1.2.1.1. Chiến lược cấp công ty 2
1.2.1.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ( SBU) 2
1.2.1.3. Chiến lược cấp chức năng. 3
1.2.2. Phân tích môi trường marketing 3
1.2.3. Mục tiêu chiến lược marketing 3
1.3. Phương pháp xây dựng chiến lược Marketing 4
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing 4
1.3.1.1. Môi trường vĩ mô. 4
1.3.1.2. Môi trường vi mô. 5
1.3.2. Những căn cứ để xây dựng chiến lược Marketing 5
1.3.2.1. Căn cứ vào khách hàng. 5
1.3.2.2. Căn cứ vào doanh nghiệp. 6
1.3.2.3. Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh. 6
1.3.3. Lựa chọn các thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm 6
1.3.3.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 6
1.3.3.2. Định vị sản phẩm 7
1.3.4. Chiến lược Marketing 7
1.3.4.1. Chiến lược sản phẩm 7
1.3.4.2. Chiến lược giá cả 8
1.3.4.3. Chiến lược phân phối 8
1.3.4.4. Chiến lược về truyền thông cổ động 10
PHẦN II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER 13
2.1. Giới thiệu tập đoàn Unilever. 13
2.1.1. Tổng quan về tập đoàn Unilever. 13
2.1.2. Mục tiêu của công ty. 14
2.1.3. Sứ mệnh, tầm nhìn của công ty. 15
2.1.4. Sơ đồ tổ chức 16
2.2. Phân khúc thị trường 16
2.3. Phân tích các thông số tài chính của công ty 18
2.3.1 Thông số khả năng thanh toán 19
2.3.2 Thông số hoạt động 20
2.3.4. Thông số về khả năng sinh lợi trên vốn đầu tư 21
2.4. Chiến lược định vị thị trường. 21
2.5. Chiến lược marketing của sản phẩm Omo. 22
2.5.1. Sản phẩm 22
2.5.2. Giá và chiến lược định giá. 23
2.5.3. Chiến lược phân phối 24
2.5.4. Chiến lược cổ động 26
2.4.4.1. Quảng cáo và bán hàng trực tiếp 26
2.5.4.2. Marketing trực tiếp 27
2.5.4.3. Khuyến mãi 27
2.5.4.4. PR 27
2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing của bột giặt Omo 28
2.6.1. Môi trường vi mô 28
2.6.1.1. Các trung gian marketing: 28
2.6.1.2. Khách hàng : là đối tượng, là nhân tố tạo nên thị trường. 28
2.6.1.3. Đối thủ cạnh tranh : 29
2.6.1.4. Công chúng: 30
2.6.2. Môi trường vĩ mô 30
2.7. Phân tích mô hình SWOT 31
2.7.1. Điểm mạnh của công ty 31
2.7.2. Điểm yếu của công ty 31
2.7.3. Cơ hội từ các yếu tố môi trường bên ngoài 31
2.7.4. Thách thức từ các yếu tố môi trường bên ngoài 32
2.8. Đánh giá chung về chiến lược marketing của OMO 33
PHẦN III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM OMO 38
CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER 38
3.1. Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing 38
3.1.1. Nâng cao chất lượng và cải thiện sản phẩm 38
3.1.1.1. Mẫu mã, bao bì 38
3.1.1.2. Đa dạng hóa và cải tiến chất lượng sản phẩm 38
3.1.2. Nghiên cứu thị trường 39
3.1.3. Đề xuất về chiến lược giá 40
3.1.3.1. Xây dựng một chiến lược giá phù hợp 40
3.1.3.2. Chính sách giá đối với sản phẩm mới 41
3.1.3.3. Các chính sách về chiết khấu và hoa hồng 41
3.1.4. Đề xuất cho chiến lược phân phối 42
3.1.5. Đề xuất cho chính sách truyền thông cổ động 42
3.1.6. Xây dựng phòng Marketing 43
3.1.6.1. Thiết lập cơ cấu phòng ban 43
3.1.6.2. Hoạt động các phòng ban 44
3.2. Đánh giá 44
KẾT LUẬN 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 48
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 49
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

yenmin

New Member
Re: Đồ án Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm bột giặt Omo của tập đoàn Unilever

mình cần bài này thanks bạn
 

daigai

Well-Known Member
link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
 
Top