Vincent

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ
ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG SẢN PHẨM
DẠNG HẠT
THE AUTOMATIC CONTROL AND SUPERVISION SYSTEMS
OF THE AUTOMATIC QUANTITATIVE AND BAGGING EQUIPMENT
FOR PARTICLE SHAPE PRODUCTS
PHẠM ĐĂNG PHƯỚC
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
NGUYỄN PHÚ ANH TUẤN
Học viên cao học khoá 2004-2007
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế, thi công hệ thống điều khiển, giám sát hoạt
động thiết bị định lượng và đóng bao tự động sản phẩm dạng hạt, nhằm t
,
và giám sát khác, phục vụ các ngành sản xuất công nghiệp.
ABSTRACT
This article presents the results of research on designing, manufacturing an automatic control
and supervision systems of the automatic quantitative and bagging equipment for particle
shape products to access and master the automatic control technology for designing and
manufacturing other automatic control and supervision systems in industrial productions.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, khâu định lượng đóng vai trò hết sức quan
trọng, nhằm xác định chính xác khối lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm. Các
thiết bị định lượng có mặt hầu hết tại các công đoạn của quá trình sản xuất: cung ứng tồn trữ
nguyên vật liệu, cấp liệu cho từng giai đoạn công nghệ, định lượng và đóng gói sản phẩm.
Tự động điều khiển, giám sát các công đoạn của quá trình sản xuất nói chung và khâu
định lượng đóng gói sản phẩm nói riêng là một trong các giải pháp ưu tiên hàng đầu được lựa
chọn để của c .
Hình 1.1. Định lượng gián đoạn Hình 1.2. Định lượng liên tục
Định lượng
nguyên liệu
Định lượng
sản phẩm
Cân bằng
Định lượng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top