luctrntncung

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Vĩnh Phúc
trình độ nhận thức của học sinh, phù hợp với nội dung chương trình, phù hợp 
với nền giáo dục hiện đại  
    
Có thể nói việc kiểm tra đánh giá là bộ phận không thể thiếu của quá 
trình dạy học. Việc kiểm tra đánh giá trình độ nhận thức, kỹ năng, kỹ xảo, 
phát hiện những sai sót, những lỗ hổng về kiến thức … từ đó giúp giáo viên 
và học sinh tự điều chỉnh hoạt động dạy học và hoạt động học tập. Qua việc 
kiểm tra đánh giá học sinh có  điều kiện tiến hành các hoạt động trí tuệ như: 
Ghi nhớ, tái hiện, chính xác hoá … đó là cách nhận định cách đánh giá công 
khai và kết quả học tập của mỗi học sinh  
  Theo  cách  thức thực hiện hệ thống các câu hỏi của quá trình dạy học, lý 
luận giáo dục xem xét kiểm tra và đánh giá như là một nhóm phương pháp 
dạy học. Từ xưa tới nay kiểm tra đánh giá trình độ nhận thức của học sinh 
phổ thông và thông thường sử dụng 2 hình thức thi chủ yếu là: thi viết và thi 
vấn đáp 
    
Hai hình thức này chưa kiểm tra, đánh giá đầy đủ kiến thức đã học của 
học sinh một cách nhanh gọn, toàn diện và khách quan. Thi viết và thi vấn 
đáp, phạm vi đề ra còn hạn chế về kiến thức nhất là đối với thi học kỳ hoặc 
kỳ thi tốt nghiệp thì nội dung đề ra không thâu tóm không bao quát hết 
chương trình môn học và không đánh giá được toàn chương trình của học 
sinh. Mặt khác, hai hình thức thi này còn hạn chế về tính khách quan. Hơn 
nữa giáo viên thường huy động kiến thức của một bài hay một chương để ra 
đề thi, dễ dẫn đến học sinh học tủ, quay cóp học lệch 
     
Khắc phục tình trạng trên, phương châm của giáo dục hiện nay là thi 
kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh, phải tiến hành một cách nhanh gọn 
đồng thời phải tổng hợp được kiến  thức của người học, rút ngắn được thời 
gian chấm bài. 
     
Vì vậy, đòi hỏi hình thức kiểm tra đánh giá phải hệ thống, phù hợp với 
nội dung chương trình môn học. Một trong những hình thức thi (kiểm tra, 
 
2
Việc kiểm tra đánh giá nội bộ là bộ phận không thể thiếu của quá trình dạy học, việc kiểm tra đánh giá trình độ nhận thức, kỹ năng, kỹ xảo phát hiện nhưng sai s
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 

raudenhatien

New Member
Re: [Free] Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Vĩnh Phúc

Tài liệu rất hay, xin Admin cho mình tải tài liệu này
 
Top