tctuvan

New Member
Chia sẻ cuốn sách này cho anh em ketnooi

KHÁI NIỆM CHƯNG VỀ THIẾT XẾ MẨY VẦ CHI TIẾT MÁY
§1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ qb BẢN
Thiết kế máy là một quá trinh sáng tạo. Để thỏa mãn một nhiệm vụ thiết kế nào đó, có thể đề ra nhiều phương áĩi Ịỉhác nhau. Người thiết kế vận dụng những hiểu biết ỉí thuyết và những kinh nghiệm thực tế đệ’ chọn một phương án thiết kế hợp lí nhất.

Muốn làm được điểu đó người thiết kế cần đề cập và giải quyết hàng ỉoạt yêu cầu khác nhau về công nghệ, về sử đụng, có thể là trái ngược nhau. VI vậy nên tiến hành tính toán kinh; tế theo những phương án cấu tạo đã đề ra, cân nhắc lợi hại rồi chow một phương án tốt nhất.

Thông thường khi thiết kế máy cần giải quyết đổng thời hai yêu cầu cơ bản sau :

1. Máy được thiết kế phải thỏa mãn những chỉ tiêu làm việc chủ yếu như sức bền, độ bển mòn, độ cứng...

2. Giá thành chế tạo của máy rẻ nhất

Những năm gần đây, người ta đề cập đến khái niệm "tính công nghệ" của cấu tạo các máy. Máy (hay chi tiết máy) có tính công nghệ cao có thể chế tạo trong những điều kỉện công nghệ tương đối đơn giản, thời gian gia công ít và tiết kiệtn nguyên vật ỉiệu.

Một quá trình công nghệ nặo đó (quá trình chế tạo phôi, gia công cơ hay ỉắp ráp) không những chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của vật phẩm mà còn phụ thuộc vào quy mô sản xuất tức là sản lượng trorig đơn vị thời giánề Thí dụ trong sản xuất lẻ thường dùng phôi hàn, trong sản xuất hàng loạt và hàng khối thường dùng phôi đúc. Để gia công cơ khí các tiết ĨỊỊláy trong; sàn xuất lẻ thường- dung các loại máy vạn năng, dao cắt đơn giản và không cần đồ gá đặc biệt, còn troậg sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối cần cố các thiết bị chuyên dùng vối những đồ gá đặc biệt.

Các thí dụ trên chứng tỏ rằng sân lượng, công nghệ và cấu tạo của tiết máy 'CO quan hệ mật thiết với nhau

Ngoài nhửng yêu cầu về khả năng làĩịi việc chử yếu, các tiết máy (hay máy) được thiết kể cấn thỏa mãn những điều kiện kỉ thuật cơ bản sau :

1. Cơ sở hợp lí để chọn ket cấu các chi tiết và bộ phận máy. Thí đụ cấn dùng bộ truyền trục vít vì yêu cẩu ti số. truyền lớn, làm việc êm và khuôn khổ kích thước nhỏ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top