tctuvan

New Member
Tải miễn phí

MỤC LỤC

Chương 1: Điện, Điện tử cơ bản trên ôtô. 5
1.1. Vật liệu điện-điện tử. 5
1.1.1. Vật liệu dẫn điện. 6
1.1.2. Vật liệu cách điện. 6
1.1.3. Vật liệu bán dẫn. 6
1.1.4. Vật liệu từ tính. 6
1.2. Các linh kiện điện và điện tử cơ bản. 6
1.2.1. Điện trở. 6
1.2.2. Tụ điện. 12
1.1.3. Điốt thường. 15
1.2.4. Điốt ổn áp. 18
1.2.5. Điốt điều khiển. 19
1.2.6. Tranzistor 21
1.2. cắt nối dòng điện bằng Tranzistor 25
1.2.1. Mạch cắt nối dòng điện bằng Tranzistor có tiếp điểm 26
1.2.1. Mạch cắt nối dòng điện bằng tranzisto không có tiếp điểm 27
1.3. Các biện pháp đảm bảo cho tranzistor đóng tích cực. 28
1.3.1. Nhận xét: 28
1.3..2. bằng điện trở hồi tiếp rht. 28
1.3.3. bằng điốt hồi tiếp 29
1.3.4. Mạch dùng biến áp xung. 31
1.4. bảo vệ tranzistor 31
1.4.1. Nhận xét 31
1.4.2 Mạch bảo vệ dùng điốt bảo vệ 31
1.4.3. Mạch bảo vệ sử dụng điốt ổn áp 33
1.5. Một số ký hiệu trong sơ đồ mạch điện 35
1.5.1. Các quy ước và ký hiệu về mạng điện trên ô tô. 35
1.5.2. Một số ký hiệu trong sơ đồ mạch điện của Đức 37
1.5.3. Một số ký hiệu trong sơ đồ mạch của Mỹ. (Hãng xe FORD - LASER) 40
Chương 2. ắc quy. 41
2.1. Khái niệm chung 41
2.1.1. Công dụng của ắc quy. 41
2.1.2. Phân loại. 41
2.1.3. Yêu cầu của ắc quy: 41
2.2. Kết cấu của ắc quy axit. 42
2.2.1. Vỏ bình: 43
2.2.2. Bản cực: 43
2.2.3.Tấm cách: 44
2.2.4. Nắp bình: 44
2.2.5. Dung dịch điện phân. 44
2.3. Nguyên lý làm việc của ắc quy axit. 46
2.3.1. Quá trình nạp điện: 46
2.3.2. Quá trình phóng điện: 47
2.4. Ký hiệu và đặc tính phóng nạp của ắc quy. 47
2.4.1. Kí hiệu 47
2.4.2. Đặc tính phóng, nạp của ắc quy. 47
Chương 3. Máy phát điện xoay chiều 50
3.1. Khái niệm chung 50
3.1.1. Công dụng của máy phát điện. 50
3.1.2. Phân loại máy phát điện. 50
3.1.3. Yêu cầu 50
3.2. Cấu tạo của máy phát điên xoay chiều 51
3.2.1. Rôto 52
3.2.2. Stato . 52
3.2.3. Chổi than. 53
3.2.4. Nắp máy: 53
3.2.5. Bộ chỉnh lưu. 54
3.3. Nguyên lý sinh điện của máy phát điện xoay chiều. 57
3.4. Nguyên lý hoạt động của máy phát xoay chiều. 58
3.5. Nhận diện các kiểu máy phát điện xoay chiều. 59
Chương 4. bộ điều chỉnh điện. 62
4.1. Sự cần thiết phải có bộ điều chỉnh điện. 62
4.2. Nguyên lý chung để điều chỉnh tự động điện áp. 62
4.3 các bộ điều chỉnh điện thường gặp 63
4.3.1. Bộ điều chỉnh điện áp hai rơle hiệu FORD. 63
4.3.2. Bộ điều chỉnh điện bán dẫn có tiếp điểm PP 362. 64
4.3.3. Bộ điều chỉnh điện bán dẫn không tiếp điểm PP 350. 67
4.3.4. Bộ điều chỉnh điện áp bán dẫn kiểu lucar 14TR. 68
4.3.5. Bộ điều chỉnh điện trên xe TOYOTA. 70
b. Cấu tạo. 70
4.3.6. Bộ điều chỉnh điện trên xe mekong car. 71
Chương 5. máy khởi động 73
5.1. Vấn đề khởi động động cơ đốt trong. 73
5.2. các phương án khởi động động cơ 73
5.2.1. Khởi động bằng máy khởi động: 73
5.2.2. Khởi động bằng máy nén khí . 74
5.2.3. Khởi động bằng máy lai: 74
5.2.4. Khởi động bằng sức người: 74
5.3. máy khởi động điện 75
5.3.1. Khái niệm chung 75
5.3.2. Cấu tạo của máy khởi động. 76
5.3.3. Hệ thống khởi động trực tiếp. 84
5.3.4. Hệ thống khởi động gián tiếp có cực từ là nam châm điện 86
5.3.5. Hệ thống khởi động gián tiếp có cực từ là nam châm vĩnh cửu. 87
5.3.6. Hệ thống khởi động dùng rơ le 89
5.3.7. Hệ thống khởi động có rơ le bảo vệ. 92
5.4. Hệ thống sấy nóng cho động cơ Điêzel. 93
5.4.1. Mục đích và phân loại. 93
5.4.2. Kết cấu các chi tiết chính của hệ thống. 94
5.4.3. Mạch điện sấy nối tiếp. 96
5.4.4. Mạch điện sấy song song: 97
Chương 6 Hệ thống đánh lửa. 99
6.1. Khái niệm chung. 99
6.1.1. Công dụng: 99
6.1.2. Yêu cầu: 99
6.1.3. Phân loại : 99
6.2. Sơ đồ khối của hệ thống đánh lửa . 100
6.2.1. Hệ thống đánh lửa thường 100
6.2.2. Hệ thống đánh lửa điện tử: 101
6.2.3. Hệ thống đánh lửa theo chương trình không có bộ chia điện: 101
6.2.3. Sơ đồ khối hệ thống đánh lửa theo chương trình. 102
`6.3. Hệ thống đánh lửa thường. 103
6.3.1. Sơ đồ nguyên lý: 103
6.3.2. Nguyên lý làm việc 104
6.3.3. Các bộ phận chính trong hệ thống đánh lửa: 105
634. BUGI 111
6.3.5. Tụ điện. 114
6.3.6. Điện trở sơ cấp ( Điện trở phụ). 115
6.3.7. Dây cao áp. 115
6.3.8. Khoá điện: 116
6.4. Hệ thống đánh lửa bằng Manhêtô 117
6.5. Hệ thống đánh lửa điện dung . 118
6.6. Hệ thống đánh lửa bán dẫn. 120
6.6.1. Hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm điều khiển. 120
6.6.2. Hệ thống đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm điều khiển. 2.4.2.1. 122
6.7. Hệ thống đánh lửa điện tử . 123
6.7.1. Các loại cảm biến dùng trong đánh lửa điện tử . 123
6.7.2. Hệ thống đánh lửa với cảm biến điện từ. 127
6.7.3. Hệ thống đánh lửa điện tử với cảm biến Hall. 129
6.7.4. Hệ thống đánh lửa điện tử không có bộ chia điện. 132
6.7.5. Hệ thống đánh lửa điện tử không có bộ chia điện sử dụng một biến áp đánh lửa cho hai bugi : 133
Chương 7 hệ thốnh chiếu sáng - tín hiệu 135
a. hệ thốnh chiếu sáng 135
7.1.Những vấn đề cơ bản về chiếu sáng trên ôtô -máy kéo 135
7.2. Đèn pha 137
7.2.1. Hệ thống quang học của đèn pha 137
7.2.2. Cấu tạo của đèn pha và bóng đèn 139
7.2.3.Các loại đèn pha 142
7.3. Mạch đèn pha cốt có Rơle 146
7.4. Mạch đèn pha cốt không có Rơle 148
7.5. Mạch đèn sương mù 149
7.6. Mạch đèn báo dừng (kích thước) 150
7.6.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc mạch đèn dừng 151
7.7. Mạch đèn pha kép 153
7.7.1. Mạch đèn pha kép có sử dụng Điốt 153
a. Sơ đồ nguyên lý 153
b. Kết cấu mạch điện 153
c. Nguyên lý làm việc 154
7.7.2. Mạch đèn pha kép có sử dụng đèn pha phụ halogen 154
7.8. Một số mạch điện xe ford laser 155
7.8.1. Mạch đèn pha cốt 155
7.8.2. Mạch đèn sương mù 156
7.8.3. Mạch đèn soi biển số, đèn hậu, đèn dừng 157
7.8.4. Mạch đèn lùi 158
B hệ thống tín hiệu 159
7.9. Công dụng- yêu cầu- phân loại 159
7.9.1. Công dụng: 159
7.9.2. Phân loại: 159
7.9.3. Rơle đèn báo rẽ 159
7.9.4. Mạch đèn báo rẽ 161
7.9.5. Sơ đồ mạch đèn báo rẽ mắc nối tiếp 164
7.9.6. Mạch đèn xin vượt 165
7.9.7. Mạch đèn báo đỗ 166
7.9.8. Mạch đèn giới hạn kích thước 167
7.9.9. Mạch đèn phanh 168
7.9.10. Mạch đèn dừng nháy 170
7.10. Còi điện: 171
7.10.1. Cấu tạo 171
7.10.2. Nguyên lý làm việc: 172
7.10.4 Một số mạch còi 174
Chương 8 Hệ thống kiểm tra theo dõi 176
8.1. Hệ thống kiểm tra – theo dõi 176
8.1.1. Các loại đồng hồ trên xe. 176
8.2.1. AMPE Kế 176
8.2.2. Đồng hồ nhiệt độ (nhiệt kế) 178
8.2.3. Đồng hồ đo nhiệt đo loại từ điện 179
8.2.4. Đồng hồ dầu (đo áp suất dầu bôi trơn) 180
8.2.5. Đồng hồ đo áp suất dâu trong hệ thống bôi trơn loại từ điện (có) 182
8.2.6. Đồng hồ xăng: 182
8.2.7. Tốc độ kế và đồng hồ đếm vòng. 184
8.3. Các loại đèn trên xe: 185
8.3.1. Đèn báo rẽ loại nhấp nháy: 185
8.3.2. Đèn báo dầu 186
8.3.3. Mạch báo mức nhiên liệu kiểu điện tử 187
8.3.4. Đèn báo nạp 188
8.3.5. Mạch đèn xin vượt 189
8.3.5. Mạch điện đèn pha cốt (không có RƠLE). 190

Link download cho anh em:


Nhớ thank nhé

xem thêm
Tiểu luận Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ôtô
 
Top