tctuvan

New Member
Tải miễn phí giáo trình cho ae

Tổng hợp một số Bài giảng của tác giả Nguyễn Minh Kiều về môn học Quản trị TCDN trong chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright. Tài liệu gồm 18 chương.

Bài 1 Vai trò của QTTC
Bài 2 Môi trường kinh doanh và tài chính
Bài 3 Thời giá tiền tệ
Bài 4 Định giá chứng khoán
Bài 5 Lợi nhuận và rủi ro
Bài 6 Mô hình định giá tài sản vốn
Bài 7 Phân tích báo cáo tài chính
Bài 8 Quản trị tiền mặt và chứng khoán đầu tư
Bài 9 Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho
Bài 10 Dự toán vốn đầu tư
Bài 11 Chi phí sử dụng vốn
Bài 12 Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính
Bài 13 Quyết định cơ cấu vốn của công ty
Bài 14 Thuế tài sản
Bài 15 Công cụ tài chính phái sinh
Bài 16 Phân tích tài chính quốc tế
Bài 17 Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm
Bài 18 Sát nhập và tái cơ cấu công ty
- Trong nền kinh tế thị trường: Để thực hiện các hoạt động
đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn tiền tệ nhất
định.
- Gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là
quá trình: Tạo lập, phân phối hay sử dụng quỹ tiền tệ đó.
Quá trình này diễn ra làm phát sinh các dòng tiền bao gồm
dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top