daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Tham khảo "Giáo trình Kỹ năng bán hàng cơ bản" để bạn có thể hiểu thêm về bản chất và vai trò của việc bán hàng, cấu trúc tổ chức lượng lượng bán hàng, công việc của một nhân viên bán hàng, phương châm người bán hàng, kiến thức cần trang bị khi làm một nhân viên bán hàng,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG
MỤC ĐÍCH:
Sau khi học xong chương này bạn có thể:
1. Hiểu được bản chất và vai trò của việc bán hàng
2. Các loại nghề nghiệp bán hàng
3. Các loại cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng
4. Hiểu các giai đoạn phát triển bán hàng
1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC BÁN HÀNG
1.1.1 Bán hàng
Có lẽ không lĩnh vực nào của hoạt động kinh doanh lại tạo ra nhiều tranh luận
bỏ đi và liên quan trực tiếp tới nhiều nhóm như hoạt động bán hàng. Điều này
không làm cho chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta nghĩ đến vai trò của hoạt động bán
hàng trong việc cung cấp những tiện ích cho khách hàng. Ngay cả những ai không
liên quan trực tiếp đến việc bán hàng vẫn dính líu đến nó với vai trò là người tiêu
dùng. Có lẽ vì đặc tính quen thuộc này mà không ít người đã có những quan điểm
sai lệch về việc bán hàng và về những người bán hàng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là
một số người đã bỏ ra một phần cuộc đời cho việc bán hàng cũng có quan niệm sai
lầm như thế; có lẽ như ngạn ngữ nói “quen quá hóa nhàm”
Bán hàng liên quan đến năng lực giao tiếp của nhân viên - người đại diện
cho bên bán (doanh nghiệp) với khách hàng nhằm làm cho khách hàng nhận
thức được sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, qua đó khách hàng quyết định
mua hàng hóa và dịch vụ để mang lại lợi ích cho khách hàng và lợi ích của
doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm của nghề nghiệp bán hàng • Bán hàng liên quan đến kỹ năng giao tiếp, trong đó cần chú ý các kỹ
năng giao tiếp không bằng lời
• Bán hàng liên quan đến khả năng phải làm việc bên ngoài doanh nghiệp
• Đối với khách hàng, người bán hàng là người thay mặt cho doanh nghiệp.
Người bán hàng truyền đạt các lợi ích của sản phẩm, tiến hành các dịch
vụ hỗ trợ cho khách hàng…trong hầu hết các công ty nhân viên bán hàng
chính là cầu nối duy nhất, quan trọng với khách hàng
• Người bán có khả năng giao tiếp với nhiều người và có điều kiện biết
được thu nhập của họ
Cách đơn giản nhất là nghĩ đến bản chất và vai trò của việc bán hàng (hay đôi
lúc còn được gọi là nghệ thuật bán hàng)
Vai trò của việc bán hàng là bán được hàng. Câu nói có vẻ hiển nhiên này che
lấp một quy trình rất phức tạp liên quan đến việc sử dụng một loạt các nguyên tắc,
kỹ thuật và nhiều kỹ năng cá nhân, và nó bao gồm rất nhiều loại công việc bán hàng.
Có rất nhiều sách và tài liệu nói về bán hàng và bàn về những phương cách “làm
sao để bán hàng”. Các công ty cũng bỏ ra những khoản tiền lớn để đào tạo nhân
viên của mình về nghệ thuật bán hàng. Lý do cho sự quan tâm về việc bán hàng cá
nhân này rất đơn giản: trong hầu hết mọi công ty, nhân viên bán hàng là cầu nối duy
nhất và quan trọng nhất với mỗi khách hàng. Những nỗ lực thiết kế và kế hoạch hóa
cho hoạt động tiếp thị vẫn có thể thất bại chỉ vì lực lượng bán hàng làm việc không
hữu hiệu. Đối với nhiều khách hàng thì người bán hàng thuộc về công ty. Vì thế,
nhiều hãng đã có những đầu tư rất lớn cho hoạt động bán hàng, cùng với những chi
phí rất cao khác dùng cho việc tuyển chọn, huấn luyện và duy trì lực lượng bán
hàng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của hoạt động bán hàng và để biện giải cho
những cố gắng nhằm nâng cao hiệu năng trong lĩnh vực này.
Bán hàng luôn chứa đựng một loạt tình huống, ví dụ, có những vị trí bán hàng
mà người bán hàng chủ yếu chỉ có nhiệm vụ là đem giao sản phẩm cho khách hàng
một cách đều đặn. Ngoài ra, một số người bán hàng chỉ chuyên lo về thị trường xuất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top