chip_xinh

New Member
Các huynh ơi? Có ai có giáo trình Autocad 2009 bất cho đệ xin với. Đệ tìm mãi mà chưa có. Hic.

Huynh nào học XD và ĐTVT có thì cho đệ xin với nhé?

Thanks các huynh nhiu2!

 
Top